Raporlu İşçinin İşten Çıkarılması

A.  Raporlu İşçinin İşten Çıkarılması, Tazminat Hakkı, B. Raporlu İşçinin İşten Çıkartılması, C. Raporlu İşçinin İş Sözleşmesinin Feshi.

Raporlu İşçinin İşten Çıkarılması veya raporlu işçiçinin iş sözleşmesinin işverance feshedilmesi, yargıtay kararlarına göre haksız fesih olarak değerlendirilmektedir. İşçi Fesih tarihinde raporlu olduğunu ispatlaması durumunda iş mahkemesine dava açmak suretiyle tazminat hakkını alabilir. Raporlu iken iş sözleşmesinin feshedilmesi durumunda iş hukuku konusunda avukat ve hukuksal destek alınmasını tavsiye ediyoruz.

  • 9.Hukuk Dairesi Esas:  1995/10819 Karar: 1995/20518 Karar Tarihi: 13.06.1995
  • İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI – DAVACININ İŞ AKTİ HASTALIĞI NEDENİYLE RAPOR ALARAK DİĞER İŞÇİLERE KÖTÜ ÖRNEK OLDUĞU GEREKÇESİYLE – TİS DE ÖNGÖRÜLEN TAZMİNATA HÜKMEDİLMESİ GEREĞİ
  • ÖZET: Davacının iş akti hastalığı nedeniyle rapor alması ve öteki işçilere kötü örnek olması gerekçesiyle feshedildiğine göre, olayda toplu iş sözleşmesinin 15. maddesinin 1. ve 3. fıkralarının uygulanacak maddede öngörülen tazminata karar verilmesi gerekir.
  • İşyerinde uygulanmakta olan 1993-1995 yürürlük süreli TİS’nin 15. maddesinde, ibarelerine yer verildikten sonra denilmektedir. Bu kuralın yaptırımı aynı maddenin 3. fıkrasında biçiminde gösterilmiştir. Davacının iş akti hastalığı nedeniyle rapor alması ve öteki işçilere kötü örnek olması gerekçesiyle feshedildiğine göre, olayda toplu iş sözleşmesinin 15. maddesinin 1. ve 3. fıkralarının uygulanacak maddede öngörülen tazminata karar verilmesi gerekir. Aksine düşünce ile yazılı şekilde bu isteğin reddi hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.Ankara avukat