Romanya Boşanma Tanıma Tenfiz

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Tanıma ve Tenfiz  > Romanya Boşanma Tanıma Tenfiz

Romanya Boşanma Tanıma Tenfiz

Romanya Boşanma Tanıma Tenfiz

Romanya Boşanma Tanıma Tenfiz

Romanya Cumhuriyeti Orta Avrupa’nın doğusunda kalmaktadır.  Bu konumu ile Türkiye’ye coğrafi açıdan oldukça yakındır.

Her ne kadar göç veren bir ülke olsa da nüfusunun %2’sine yakını farklı uyruklardan oluşmaktadır ve bunlar arasında Türklerin önemli bir yeri vardır.

Romanya’da Gerçekleşen Boşanmanın Türkiye’de Tanıması

Romanya’da ikamet eden bir Türkiye vatandaşı burada boşandığında sadece Romanya’daki nüfus kaydında kayıtlı olan evliliği silinir.

Bu durumda taraflar ya Türkiye’de de ayrı bir dava açarak boşanmalı ya da tenfiz davası görülmelidir. En temelde, yabancı bir ülkede alınan icrai kabiliyeti haiz olan mahkeme kararlarının Türkiye’de yerine getirilmesine tenfiz denir.

Yabancı mahkemelerin verdiği boşanma kararlarının sonuçlarının Türkiye’de tanınması için tenfiz gereklidir. Bu durum Romanya’da gerçekleştirilmiş bir boşanma için de geçerlidir.

Türkiye’de tenfiz davasının yapılmadığı durumlarda eşler hukuken evli gözükeceğinden yasal hakları, miras hukuku, yeniden evlenme gibi konularda sorun yaşayacaklardır.

Tabii ki tenfiz yolunun, her ne kadar daha hızlı ve (belgeler açısından) daha ucuz olsa da tekrar boşanmaktan en büyük üstünlüğü Türkiye’deki davada bizzat bulunmak yerine avukata vekalet verebilmektir.

Ayrıca tenfiz davası yapıldığında boşanma tarihi Romanya’da alınan karar temel alınarak yazılır, bu da kadının yeniden evlenme süresi olan 300 gün açısından önemli olabilmektedir.

Türkiye’de bir avukat yolu ile çalışabilmek için noterden tasdikli vekaletname almak gereklidir ve bu konsolosluk yolu ile alınabilmektedir. Diğer tarafın ise davaya gelmesi zorunlu değildir ama bu tür durumlarda davanın yapılabilmesi için tebliğin diğer kişiye de ulaşması gerekmektedir.

Tenfiz davasının geciktirildiği durumlarda kimi zaman adres değişikliği dolayısı ile tebliğ ulaştırılamamakta ve sorun yaşanmaktadır. Bu nedenle de işlemlerin geciktirilmemesi önerilmektedir.

Romanya boşanma tanıma işlemlerinin Türkiye’de başlatılabilmesi için öncelikle kişi yazılı bir dilekçe yolu ile yetkili mahkemesine başvurmalıdır. Kişiler tenfiz için;

*Romanya mahkemeleri tarafından verilmiş boşanma kararının aslı ya da tasdikli sureti,

*Boşanma kararının kesinleşme şerhi,

*Apostil,

*Pasaport fotokopisi,

*Nüfus cüzdanı fotokopisi,

Belgeleri gereklidir. Tabii ki Türkçe olmayan tüm belgelerin yeminli tercüman tarafından Türkçeye çevrilmesi ve tüm belgelerin noter ve konsolosluk tarafından onaylanması gerekmektedir.

0 Yorum

Yorum Bırak