Doktor Hatası Yanlış Teşhis Tedavi Sonucu Ölüm

Doktor Hatası Yanlış Teşhis Tedavi Sonucu Ölüm
Doktor Hatası Yanlış Teşhis Tedavi Sonucu Ölüm | Modern tıp dünyasında hekimler tarafından malpraktis yani doktorun, hastanenin ve diğer sağlık çalışanlarının hatalı teşhis ve tedavi uygulamaları, beceri eksiklikleri, hastaya ilişkin sorumluluklarını yerine getirmemesi ve standart prosedür dışında hareket etmesi durumunda meydana gelen hastanın zararlarıdır. Hatalı...
Modern tıp dünyasında hekimler tarafından malpraktis yani doktorun, hastanenin ve diğer sağlık çalışanlarının hatalı teşhis ve tedavi uygulamaları, beceri eksiklikleri, hastaya ilişkin sorumluluklarını yerine getirmemesi ve standart prosedür dışında hareket etmesi durumunda meydana gelen hastanın zararlarıdır. Doktor Hatası Yanlış Teşhis Tedavi Sonucu Ölüm Hatalı tedavi uygulayan ya da hatalı teşhis koyan bir hekim ile ilgili olarak hastaların karşı karşıya kaldıkları sağlık problemleri ve hatta kimi hallerde ölüm hallerinde (yakınları) tazminat davası açma hakkı doğmaktadır. Malpraktis davası yani yanlış tedavi nedeniyle tazminat davası açılması ile kişinin yanlış tedavi veya teşhis gibi kendi iradesi dışında sağlık kurum veya çalışanlarının sorumluluğunda olan uygulamalardan kaynaklı hastalığının geçmemesi, daha büyük sağlık sorunları yaşaması ve hatta hayatını kaybetmesi gibi durumların oluşturacağı hem maddi hem de manevi zararların tanzim edilebilmesi amacı ile maddi ve manevi tazminat davası açılabilmektedir. Bu doğrultuda hasta veya yakınları tarafından devlet hastanesinde meydana gelen yanlış tedavi kaynaklı zararların tanzim edilmesi için tazminat davasının devlete karşı açılması gerekir. Fakat devlet memuru doktor ve diğer sağlık görevlilerinin görevden ayrılabilmeleri kişisel kusuru bulunuyorsa, tazminat davası doğrudan doktor veya diğer sağlık görevlisine karşı açılabilir. Bu noktadaki teknik hukuki araştırma ile tespiti gerçekleştirilir. Yani eğer devlet hastanesinde görevli olan kamu görevlisi doktorun şahsi hatasının, hastanenin hatasının önüne geçiyor ise devlet memuru olan doktora karşı da tazminat davası açılabiliyor.

Özel Hastaneye Tazminat Davası

Yanlış teshis, tedavi veya ameliyat nedeniyle tazminat davalarında özel hastaneler, devlet hastanelerinden farklı olarak söz konusu hatayı gerçekleştiren doktorun şahsi hatası olsa dahi hastane bünyesinde adam çalıştıran ve işleten sıfatı ile doktor ile birlikte tazminat davası açısından sorumluluk taşımaktadır. Bu çerçevede de tazminat davasının özel hastanelerde doktor ve hastaneye karşı açılması gerekir. Doktor Hatası Yanlış Teşhis Tedavi Sonucu Ölüm

Doktor Hatası Sonucu Ölüm Yargıtay Kararı

13.Hukuk Dairesi Esas:  2006/10057 Karar: 2006/13842 Karar Tarihi:  19.10.2006 Rehabilitasyon evveli mide şikayeti olan davacının bu hususta uyarılmasına ve sual sorulmasına karşın, kendisi sağlığını rizikoya atacak şekilde bu vaziyeti bildirmeyerek ve ısrarla bu ilacı 9 gün kullanarak mide kanaması geçirmesine sebebiyet vermesi de yaşamın alışılmış olan akışına makul düşmemektedir. Öyle olunca rapor, dosya muhtevası ile uyuş­mamaktadır. Mahkemece davacıya uygulanan tedavide, doktor hata ve kusuru bulunup bulunmadığı,  Üniversiteden seçilecek üroloji,  gastroloji,  dahiliye uzmanlarının bulunduğu üç kişilik bilirkişi heyetinden alınacak açıklamalı, gerekçeli, denetime elverişli raporla belirlenip, sonucuna uygun karar verilmesi gerekir. Doktor Hatası Yanlış Teşhis Tedavi Sonucu Ölüm

HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara