Atla

Sahte Hat Açma Tazminat Cezası


Sahte Hat Açma Tazminat Cezası

Sahte Hat Açma Tazminat Cezası

SAHTE HAT AÇMA TAZMİNAT CEZASI

Sahte Hat Açma Tazminat Cezası  konusu ile ilgili olarak açıklama ve yargıtay kararına yer verilmiştir. Sahte Hat Açma Tazminat davasında şikayet edilen şirket, acentesinin yapmış olduğu işlem dolayısıyla davacının oluşan zararından işlemi yapan bayiyle birlikte müteselsilen sorumludur. Davacı davasını müteselsil sorumlulardan her ikisine birlikte yöneltebileceği gibi, dilerse bunlardan sadece bir tanesine karşı da dava açabilir.

SAHTE HAT AÇMA TAZMİNAT CEZASI YARGITAY KARARLARI

T.C. YARGITAY 4.Hukuk Dairesi Esas: 2014/8322 Karar: 2015/4029 Karar Tarihi: 01.04.2015 TAZMİNAT DAVASI - NÜFUS CÜZDAN FOTOKOPİSİ KULLANILMAK SURETİYLE HAT SATIN ALINMASI - DAVALI ŞİRKETİN ACENTESİNİN YAPMIŞ OLDUĞU İŞLEM DOLAYISIYLA OLUŞAN ZARARDAN BAYİYLE BİRLİKTE MÜTESELSİLEN SORUMLU OLDUĞU - DAVANIN REDDİNİN İSABETİZ OLUŞU ÖZET: Dava, haksız eylem nedeniyle uğranılan manevi zararın giderilmesi istemine ilişkindir. Davalı şirket, acentesinin yapmış olduğu işlem dolayısıyla davacının oluşan zararından işlemi yapan bayiyle birlikte müteselsilen sorumludur. Davacı davasını müteselsil sorumlulardan her ikisine birlikte yöneltebileceği gibi, dilerse bunlardan sadece bir tanesine karşı da dava açabilir. Mahkemece zarar kapsamı belirlenip uygun miktarda manevi tazminatın davalıdan tahsiline karar verilmesi gerekirken, davanın reddedilmiş olması doğru olmamış, kararın bozulması gerekmiştir. Davacının kimlik bilgilerinin ele geçirilmesiyle davalı şirketin acentesi olan dava dışı şirketler tarafından abonelik sözleşmesi imzalanmış ve dava dışı şahıslarca telefon hattı satın alınmıştır. Davalı şirketin acentesi olan dava dışı şirketler kimlik belgelerini alıp sözleşmeyi bayii olarak imzalarken gerekli özeni göstermemiştir. ...İletişim Hizmetleri A.Ş., bayiisini iyi seçmemek ve onu yeterince eğitip denetlememekle davacının zarara uğramasına neden olmuştur. Şu durumda, davalı şirket, acentesinin yapmış olduğu işlem dolayısıyla davacının oluşan zararından işlemi yapan bayiyle birlikte müteselsilen sorumludur. Davacı davasını müteselsil sorumlulardan her ikisine birlikte yöneltebileceği gibi, dilerse bunlardan sadece bir tanesine karşı da dava açabilir. Mahkemece zarar kapsamı belirlenip uygun miktarda manevi tazminatın davalıdan tahsiline karar verilmesi gerekirken, davanın reddedilmiş olması doğru olmamış, bu nedenle kararın bozulması gerekmiştir. Sonuç: Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA Ankara avukat
SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Avukat & Arabulucu İlkay Uyar Kaba
Avukat & Arabulucu İlkay Uyar Kaba

İlkay Uyar Kaba ; Aile Boşanma hukuku, Anlaşmalı Boşanma, İşçi Davalarında Arabuluculuk, Miras Hukuku Davaları, icra hukuku, İşçi Tazminat Davaları, Kıdem Ve İhbar Tazminatı, İşe İade, Miras hukuku, Tazminat Hukuku, İş Kazası Tazminat, Trafik Kazası Tazminat Davası gibi faaliyet gösterdiğimiz çalışma alanlarımızın, hukuk büroları arasında önemli bir yer sahibi olmamızı prensiplerimize borçluyuz.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
Yorum Bırak