Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır

 • Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır sorusuna cevap ararken,  Anlaşmalı boşanma şartlarını irdelemek de fayda var. Anlaşmalı boşanma davalarının en önemli şartlarından biri, evliliğin bir yıl ve üzerinde sürmüş olmasıdır. Evliliğin en kısa bir yıl devam etmiş olması, boşanmaya eşlerin beraber müracaat etmesi ya da bir eşin davayı açarak, açılan boşanma davasının diğer eşin de kabulü halinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılarak boşanmaya karar verilir.  Anlaşmalı boşanma davasında, taraflar arasında her konuda anlaştıklarını belirtir bir protokol düzenlenir. Yapılan protokolde boşanma ile ilgili olarak nafaka, tazminat, velayet ve eşyaların paylaşımında anlaştıklarını belirtmeli ve mahkemede de bu konuları sözlü olarak mutlaka hakime beyan etmeleri gerekmektedir.
 • Eşlerin, yapılan protokol ve boşanma dilekçesi ile Aile mahkemelerine dava açılması için müracaat etmesi yeterlidir.  Anlaşmalı boşanma davasında ancak evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle boşanma gerçekleşir.
 • Anlaşmalı boşanma nasıl olur konusu hakkında daha fazla bilgi edinin…

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır – Anlaşmalı Boşanma Davasında Yetkili Görevli Mahkeme

 • Anlaşmalı boşanma davası nasıl nerde açılır konusu önemli olduğundan boşanma davasında Yetikili ve Görevli Mahkeme  neresi olduğunu anlatmak da fayda vardır.  Boşanma davası açılmasında, eşlerden birinin yerleşim yeri yani oturdukları, Mernis’de kayıtlı oldukları adresinde,  ya da boşanma davası açılmadan önce tarafların en son beraber ikamet ettikleri yerde bulunan mahkeme yetkilidir. Anlaşmalı boşanmada da aynı usul esasları uygulanır.
 • Anlaşmalı boşanma davasında davanın açılması ile davanın sonlandırılmasında Aile Mahkemesi görevlidir. Kısaca belirtecek olursak boşanma davası Aile Mahkemesinde açılır ve sonuçlandırılır.
Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır

ANLAŞMALI BOŞANMA ŞARTLARI NELERDİR

Anlaşmalı Boşanma davalarında, Kanun koyucu Medeni Kanunun 166. Maddesinin üçüncü fıkrasında anlaşarak boşanma sürecinin başlaması için eşleri birtakım şartlara tabi tutmuştur. Bu şartlar gerçekleşemediği takdirde anlaşarak boşanma davasının başlanmayacağı kabul görülür. Bu şartlar şunlardır:

 • Evlilik birliğinin en az 1 yıl olmasıdır. Burada kanun koyucu en azından eşlerin bir süre bile olsa birbirlerini tanımaları gerektiğini amaçlayarak bu şartı ileri sürmüştür.
 • Boşanma Konusunda ve boşanmanın sebep olacağı diğer hususlarda Çocuk varsa velayet, malların paylaşımı konusunda anlaşmalarının sağlanması gerekmektedir. Bunun için bir boşanma protokolü imzalanır genelde.
 • Hakimin tarafları bizzat dinlemesi gerekir. Burada da amaç tarafların her ikisi de boşanmayı kendi özgür iradeleri ile istemekte midir yoksa karşı tarafın baskı ve şiddeti altında buna maruz mu bırakılmaktadır sorusuna cevap bulmaktır.
 • Hakimin boşanmayı uygun bulması gerekmektedir. Bu da hakimin şartların gerçekleştiğine ve boşanmanın gerekçesine inanması ile olmaktadır.

ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ NASIL HAZIRLANIR NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR

 • Aile mahkemelerine intikal eden anlaşmalı boşanma istemlerine ek olarak dilekçe tarafları, boşanmanın mali sonuçlarına ilişkin protokol düzenleyebilirler.
 • Evlilik bir yıl ve üzeri devam etmiş ise eşler birlikte mahkemeye  birlikte müracaat etmesi ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır.
 • Anlaşmalı boşanma Protokolün mahkemece de uygun görüldüğü ve tasdik edildiği verilen ara kararla zapta geçirilmelidir.. Anlaşmalı boşanmaya karar verilirken, protokolün (anlaşma) tasdiki hükmü yanında, protokol hükümlerinin de hüküm fıkrasına geçirilmesi gerekir. Ne var ki, velayeti anneye verilen çocukla baba arasında kurulan kişisel ilişki protokole de açık olarak yer verilmelidir.Yer verilmemiş ise Mahkemece kendiliğinden yapılan kişisel ilişki değişikliğini kabul edip etmediklerinin taraflardan sorulması gerekmektedir. Protokol değişikliği kabul ettikleri takdirde; protokolün 4. maddesine de yer verilerek Türk medeni Kanunu’nun 166/3. maddesi gereğince anlaşmalı boşanmaya karar verilir. Anlaşamamaları halinde ise, Türk Medeni Kanunu’nun 166/1-2. maddesi gereğince taraflardan delilleri sorulup, gösterildiği takdirde delillerin toplanması ve sonucu uyarınca karar verilmesi gerekir.
 • Türk Medeni Kanunu’nun 166/3. maddesi uyarınca anlaşmalı boşanmaya karar verilebilmesi için, hakim eşleri şahsen dinleyerek iradelerini özgürce açıkladıklarına kanaat getirmesi ve boşanmanın ekonomi sonuçları ile çocukların durumu velayet nafaka husularında taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hakim karı , koca ve  çocukların çıkarları göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir.

EVLİLİK BİRLİĞİNİN SARSILMASI NE DEMEKTİR

 • Madde 166 – Evlilik birliği, ortak hayatı devam etmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden etkilenmiş olursa, eşlerden her biri boşanmak için dava açabilir.
 • Yukarıdaki fıkrada belirtilen hallerde, davacının kusuru daha ağır ise, davalının açılan davaya itiraz hakkı vardır. Bununla beraber bu itiraz, hakkin kötüye kullanılması niteliğinde ise ve evlilik birliğinin devamında davalı ve çocuklar bakımından korunmaya değer bir yarar kalmamışsa boşanmaya karar verilebilir. Evlilik bir yıl ve üzeri sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu halde boşanma kararı verilebilmesi için, hakimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hakim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü halinde boşanmaya hükmolunur. Bu halde tarafların ikrarlarının hakimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz.
 • Boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılmış bulunan davanın reddine karar verilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten başlayarak üç yıl geçmesi halinde, her ne sebeple olursa olsun ortak hayat yeniden kurulamamışsa evlilik birliği temelden sarsılmış sayılır ve eşlerden birinin istemi üzerine boşanmaya karar verilir.

BOŞANMA DAVASINDA YARGILAMA USULULLERİ

 • Boşanma duruşmasında, aşağıdaki maddeler gizli kalmak üzere Hukuk Muhakemeleri Kanununa tabidir:
 1. Hakim, boşanma veya ayrılık davasının dayandığı olayların varlığına vicdanen fikir getirmedikçe, bunları ispatlanmış sayamaz.
 2. Hakim, bu olayları gerek kendiliğinden, gerek talep üzerine eşlere yemin teklifi edemez.
 3. Tarafların bu konudaki her türlü sözle kabul etmesi, hakimi bağlamaz.
 4. Hakim, delilleri serbestçe değerlendirir.
 5. Boşanma veya ayrılığın fer’i sonuçlarına ilişkin anlaşmalar, hakim tarafından kabul edilmedikçe geçerli olmaz.
 6. Hakim, taraflardan birinin talebi üzerine duruşmanın gizli yapılmasına karar verebilir.
 7. Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI NE KADAR SÜRER

Anlaşarak Anlaşmalı boşanma davası, taraflar usulü işlemleri ve yukarıda bahsettiğimiz hususları bildikleri ve uygun davrandıkları takdirde normalde bir celsede bitmektedir. Dava açıldığında duruşma genelde 1-3 ay (ANKARA İÇİN) sonrasında yapılır ve her şey doğru yapılmışsa karar verilir. Davanın bir AVUKAT vasıtası ile açılıp takip edilmesi halinde mahkemenin iş yüküne göre bir haftada dahi boşanmak mümkün olabilmektedir. 

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI ÜCRETLERİ

Anlaşmalı boşanma davası açılabilmesi için dava harç ve masrafları ile birlikte, avans yatırılması gerekmektedir. Ayrıca dava dilekçesini ve anlaşmalı boşanma protokolünün hazırlanması, masrafları yükseltebilir. Eğer anlaşmalı boşanma davasını avukat aracılığı ile daha hızlı sonuçlandırılmasını isterseniz ankara barosunun belirlemiş olduğu fiyat tarifesi doğrultusunda avukata ücret ödemeniz gerekmektedir.

ANLAŞMALI BOŞANMA SORU CEVAP

SORU   : Anlaşmalı Boşanma Nedir 

CEVAP : Evlilikleri 1 yıl ve üzeri olan eşler kısa sürede boşanmak için, boşanmanın mali, velayet, nafaka, tazminat konularında anlaşmaları şartıyla aile mahkemesine müracaat ederek açtıkları boşanma dava türüdür.

SORU   : Anlaşmalı Boşanma Davasında Duruşmaya Katılmak Zorunlumudur?

CEVAP : Anlaşmalı boşanma duruşmasında eşler duruşma gününde duruşmaya bizzat katılmak zorundadır.

SORU    : Anlaşmalı Boşanma Davasında Tanık ve Delil sunmak gereklimidir? 

CEVAP: Anlaşmalı boşanma davasında eşler boşanma isteklerini  ve her konuda anlaştıklarını bizzat beyan etmesi durumunda boşanmaya karar verilir.Boşanma konusunda tanık ve delil sunmaya gerek yoktur.

SORU   : AAnlaşmalı Boşanma Davası Ne Kadar Sürede Sonuçlanır? 

CEVAP : Anlaşmalı boşanma tek duruşma ile sonuçlanmaktadır. Boşanma süreci konusunda 1-2 ay içerisinde sonuçlanmaktadır.

SORU   :  Anlaşmalı boşanma davası sonuçlandır, nüfus kaydı nasıl değişir ? 

CEVAP : Aile mahkemesinin boşanma kararının yazarak kesinleşmesi gerekmektedir. Kesinleşme taraflar temyizden feragat etmeleri durumunda nüfus kayıtlarına işlenmesi 15- 20 gün içerisinde işlenmektedir.

SORU : Anlaşmalı Boşanma Davasında talep edilmeyen Nafaka daha sonra istenir mi?

CEVAP : Anlaşmalı boşanma sonrasında eşler protokolde nafaka talep etmemişlerse daha sonra talep edemezler. Ama çocuk için her zaman nafaka talep edebilir.

BU KONULARDA FAYDALI OLABİLİR

 • Anlaşmalı Boşanma Nasıl Olur
 • Anlaşmalı Boşanma Avukat
 • Anlaşmalı Boşanma Protokolü
 • Anlaşarak Boşanma Ne Kadar Sürer
 • Boşanma Davası Masrafları Ücretleri
 • Anlaşmalı Boşanma Davasından Vazgeçme
 • Anlaşmalı Boşanma Davası 

    YARGITAY: ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASINDA VELAYET

 • T.C. YARGITAY 2.Hukuk Dairesi Esas:  2013/6328 Karar: 2013/18522 Karar Tarihi: 01.07.2013
 • ÖZET : BOŞANMA DAVASI – MÜŞTEREK ÇOCUKLARLA DAVALI BABA ARASINDAKİ KİŞİSEL İLİŞKİNİN MAHKEMENİN TAKDİRİNE BIRAKILMASI – TARAFLARA KİŞİSEL İLİŞKİ KONUSUNDA DELİL BİLDİRME OLANAĞI TANINARAK UZMAN İNCELEMESİ YAPTIRILARAK KARAR VERİLMESİ GEREĞİ – HÜKMÜN BOZULDUĞU
 • ÖZET: Olayda mahkemece yapılacak iş; kişisel ilişki konusunda taraflara bir öneride bulunulması, öneri kabul edildiği takdirde buna göre karar verilmesi; kabul edilmediği takdirde ise, taraflara kişisel ilişki konusunda delil bildirme olanağı tanınıp gösterildiği takdirde toplanılması, gerektiğinde uzman incelemesi de yaptırılarak gerçekleşecek sonuca göre karar vermekten ibarettir. Açıklanan nedenlerle mahkemece, kişisel ilişki konusunda karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olmuş; bozmayı gerektirmiştir.
 • Türk Medeni Kanunun 166/3. maddesi uyarınca anlaşmalı boşanma isteğiyle başvuran tarafların duruşmadaki beyanlarında, müşterek çocuklarla davalı baba arasındaki kişisel ilişkiyi mahkemenin takdirine bıraktıkları anlaşılmaktadır. Mahkemenin; tarafların ve müşterek çocuğun menfaatlerini göz önünde tutarak kişisel ilişki konusunda taraflara öneride bulunması, tarafların da bu öneriyi kabul etmesi halinde boşanmaya karar vermesi gerekir. Ne var ki; boşanma hükmü temyiz edilmemiş, sadece kişisel ilişki düzenlemesi temyize getirildiğinden, mahkemece yapılacak iş; kişisel ilişki konusunda taraflara bir öneride bulunulması, öneri kabul edildiği takdirde buna göre karar verilmesi; kabul edilmediği takdirde ise, taraflara kişisel ilişki konusunda delil bildirme olanağı tanınıp gösterildiği takdirde toplanılması, gerektiğinde uzman incelemesi (4787 sayılı Kanun md.5) de yaptırılarak gerçekleşecek sonuca göre karar vermekten ibarettir. Açıklanan nedenlerle mahkemece, kişisel ilişki konusunda yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olmuş; bozmayı gerektirmiştir. 

 YARGITAY: ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASINDA UZLAŞMANIN OLMAMASI

 • T.C. YARGITAY 2.Hukuk Dairesi Esas:  2012/25321 Karar: 2013/10648 Karar Tarihi: 15.04.2013
 • KONU : BOŞANMA DAVASI – DAVALI CEVAP DİLEKÇESİNDE BOŞANMA HUSUSUNDA UZLAŞMA OLMADIĞI – TARAFLARA DİLEKÇELERİNDE DAYANDIKLARI ANCAK SOMUTLAŞTIRMADIKLARI DELİLLERİNİ AÇIKLAMASI – TANIK DELİLİNE DAYANILMAKLA TANIK LİSTESİ VERİLMESİ – HÜKMÜN BOZULDUĞU
 • ÖZET: Tahkikat, ön incelemede saptanan çekişmeli hususlar üzerinden yürütüleceğine göre mahkemece, taraflara dilekçelerinde dayandıkları, ancak somutlaştırmadıkları delillerini açıklaması, tanık deliline dayanılmakla tanık listesi verilmesi, gösterdikleri tanıkların adı ve soyadı ile adreslerini hangi tanığın hangi vakıaya ilişkin olduğunu içeren dilekçe vermesi için kesin süre verilerek sonucuna göre hareket edilmesi gerekirken açıklanan hususlar gözetilmeden davanın neticeye bağlanması doğru bulunmamıştır.
 • Davacı davasını anlaşmalı boşanma talepli olarak açmış; ancak; davalı cevap dilekçesinde boşanma hususunda uzlaşma olmadığını, dava dilekçesi altındaki imzanın kendisine ait olmadığını belirterek davanın reddini istemiştir. Bu suretle davanın çekişmeli hale geldiği (TMK. md.166/1-2), mahkemece 04.09.2012 tarihinde ön incelemenin duruşmalı olarak yapılmasına karar verildiği, ön inceleme için duruşma günü tespit edilerek, bu duruşma günü taraflara bildirildiği anlaşılmaktadır.
Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır

YARGITAY: ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASINDA PROTOKOLÜN RESEN İRDELENMESİ

 • T.C. YARGITAY 3.Hukuk Dairesi Esas:  2010/20059 Karar: 2011/570 Karar Tarihi: 20.01.2011
 • NAFAKA DAVASI – PROTOKOL HÜKÜMLERİNDE İŞTİRAK NAFAKASI BULUNMADIĞI – İSTEMİN PROTOKOLÜN BİR KISIM HÜKÜMLERİNİN UYARLANMASI YA DA BAĞIMSIZ YENİ BİR İŞTİRAK NAFAKASI TALEBİ OLUP OLMAMASI – DAVALIYA DÜŞEN YÜKÜMLÜLÜKLERİN SOMUTLAŞTIRILMASI GEREĞİ
 • ÖZET: Davacı dava dilekçesi ile boşanma kararında yer alan protokol hükümlerinde iştirak nafakası bulunmadığı ve çocuk ile ilgili yükümlülüklerin davalı tarafından yerine getirilmediğinden söz ederek bu hususa ilişkin talep ve dava hakkını saklı tutup iştirak nafakası kalemini ilgilendiren mali yükümlülükler yönünden dava tarihinden itibaren aylık …-TL iştirak nafakasına karar verilmesini talep etmiştir. Davacının dava dilekçesine göre, protokolün bir kısım hükümlerinin uyarlanması mı, yoksa protokolden bağımsız yeni bir iştirak nafakası talebi mi olduğu hususu mahkemece irdelenmemiştir. Davacıya talebi açıklattırılarak, protokolde davalıya bu aşamada düşen yükümlülüklerin bedelinin somutlaştırılarak (likit hale getirilerek) belirlenmesini isteyip istemediği de sorularak sonucuna göre bir değerlendirme ve hükme varılması gerekir.
 • Taraflar, açılan boşanma davası sonucunda anlaşmalı olarak boşanmışlardır. Anlaşma ve tarafların kabulü gereği protokol hükümlerinin tasdiki ile ilama aynen geçirildiği boşanma kararı ile bellidir. Tarafların yükümlülüklerine ilişkin yaptıkları bu protokol, hukuki niteliği itibariyle genel sözleşme hükümlerine tabidir. Tarafların serbest iradeleriyle yaptıkları bu sözleşmedeki edimler arası denge sonradan bozulur ve ifa aşırı derecede zorlaşırsa uygulanamayan bu protokolün hakim müdahalesi ile uyarlanması mümkündür.
 • Ancak, davacı dava dilekçesi ile boşanma kararında yer alan protokol hükümlerinde iştirak nafakası bulunmadığı ve çocuk ile ilgili yükümlülüklerin davalı tarafından yerine getirilmediğinden söz ederek bu hususa ilişkin talep ve dava hakkını saklı tutup iştirak nafakası kalemini ilgilendiren mali yükümlülükler yönünden dava tarihinden itibaren aylık 3.500,00 TL iştirak nafakasına karar verilmesini talep etmiştir. Olayları anlatmak taraflara, hukuki tavsif ise mahkemeye aittir. Davacının dava dilekçesine göre, protokolün bir kısım hükümlerinin uyarlanması mı, yoksa protokolden bağımsız yeni bir iştirak nafakası talebi mi olduğu hususu mahkemece irdelenmemiştir. Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır.

YARGITAY: ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASINDA PROTOKOLUN HAZIRLANMASI

 • T.C. YARGITAY 2.Hukuk Dairesi Esas:  2010/5101 Karar: 2010/8238 Karar Tarihi: 26.04.2010
 • BOŞANMA DAVASI – PROTOKOLE MÜLKİYETİ ÜÇÜNCÜ KİŞİYE AİT TAŞINMAZIN TAPUDA TESCİLİNİ AMAÇLAYAN MADDE KONDUĞU – ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN İNFAZA ZORLANAMAYACAĞI- İNFAZ İMKANSIZLIĞI NEDENİYLE DOĞACAK ZARAR – TARAFLARDAN BİRİNE YÜKLENEMEYECEĞİ
 • ÖZET: Tarafların, anlaşma protokolüne mülkiyeti üçüncü kişiye ait bulunan taşınmazın tapuda tescilini amaçlayan madde koymaları, mülkiyet sahibi üçüncü kişiyi infaza zorlama olanağı bulunmadığından doğru değildir. Ancak, infaz imkansızlığı nedeniyle uygulanması mümkün olmayan protokol hükümleri nedeniyle sorumluluğu ve bu nedenle uğranılacak zararı sadece taraflardan birine yüklemek, adalet ve hakkaniyete uygun olmaz.
 • Herkes, haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymak zorundadır. Bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumaz. (TMK. md. 2) Bir sözleşmenin konusu, kanunun gösterdiği sınırlar içerisinde, serbestçe belirlenebilir. Kanuna, ahlaka, kamu düzenine aykırı bulunmadıkça, iki tarafın yaptığı sözleşmeler geçerlidir. (BK. md. 19) Tarafların anlaşma protokolüne, mülkiyeti üçüncü kişiye ait bulunan taşınmazın tapuda tescilini amaçlayan madde koymaları, mülkiyet sahibi üçüncü kişiyi infaza zorlama olanağı bulunmadığından doğru değildir. Davacı da yargılama sırasında bu nedenle davaya davası olarak devam edilmesini istemiştir. Boşanma protokolüne uygulama açısından duraksama yaratacak, yeni davaların açılmasına neden olabilecek hükümlerin konulmaması asıldır.
 • Ancak infaz imkansızlığı nedeniyle uygulanması mümkün olmayan protokol hükümleri nedeniyle sorumluluğu ve bu nedenle uğranılacak zararı sadece taraflardan birine yüklemek adalete, hakkaniyete uygun olmaz. Ortaya çıkan bu durumdan, taşınmazı üçüncü kişi konumunda olan kendi kardeşinden alıp çocukları adına tescil ettirmeyi ve evin kullanımını davacıya bırakmaya kabul eden davalı da sorumludur. Bu protokol hükümleri üzerinde değişiklik yapılmadan buna uygun mahkemece boşanmaya hükmedildiği hususu da dikkate alındığında; protokolün uygulanamaması nedeniyle ortaya çıkan zararın, mağduriyetin giderilmesini istemek davacının hakkıdır. Tarafların delilleri incelenip değerlendirilerek davanın esası hakkında olumlu veya olumsuz bir karar verilmesi gerekirken, şeklinde hüküm kurulması doğru bulunmamıştır. Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır.

 

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır konusu ile ilgili web sitemizde diğer konularıda bilgi edinmek için göz atabilirsiniz.