nafakanın arttırılması davası ile ilgili diğer konu başlıkları, nafakanın arttırılması davası, nafakanın artırılması davası nerede açılır, nafakanın arttırılması dava süre, nafaka arttırma davası, nafakanın arttırılması davası yetki, nafakanın arttırılması davası yetki, nafakanın artırılması davasında avukatı ücreti nafakanın arttırılması davası dilekçe örneği, nafakanın arttırılması dava dilekçesi, nafakanın kaldırılması davası, nafakanın kaldırılması şartları, iştirak nafakanın kaldırılması şartları, nafakanın iptali, nafakanın kaldırılması davası hangi mahkemede açılır, nafakanın kaldırılması davası ne zaman açılır, nafakanın kaldırılması dava dilekçesinafakanın artırılması davası görevli mahkeme, ilkay hukuk bürosu avukatları ankara.

NAFAKANIN KALDIRILMASI – ARTIRILMASI DAVALARI

 • Nafakanın Arttırılması, Nafakanın Kaldırılmasında, Yetkili mahkeme, taraflardan birinin yerleşim yeri mahkemesidir.
 • Hakim, istem halinde, irat biçiminde ödenmesine karar verilen nafakanın gelecek yıllarda tarafların sosyal ve ekonomik durumlarına göre ne miktarda ödeneceğini karara bağlayabilir.
 • Nafaka davası, mirasçılıktaki sıra göz önünde tutularak açılır.
 • Dava, davacının geçinmesi için gerekli ve karşı tarafın mali gücüne uygun bir yardım isteminden ibarettir.
 • Nafakanın, yükümlülerin bir veya bir kaçından istenmesi hakkaniyete aykırıysa hakim, onların nafaka yükümlülüğünü azaltabilir veya kaldırabilir.
 • Dava, nafaka alacaklısına bakmakta olan resmi veya kamuya yararlı kurumlar tarafından da açılabilir.

NAFAKANIN KALDIRILMASI DAVASI YARGITAY KARARLARI

 • T.C. YARGITAY3.Hukuk Dairesi Esas:  2013/12156 Karar: 2013/14691 Karar Tarihi: 23.10.2013
 • NAFAKANIN KALDIRILMASI DAVASI – DAVALININ GELİRİNİN SADECE NAFAKA MİKTARININ TAYİNİNDE NAZARA ALINACAĞININ GÖZETİLMEMESİ – HAKKANİYET İLKESİ GEREĞİNCE NAFAKANIN UYGUN MİKTARDA İNDİRİLMESİNE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ – KARARIN BOZULMASI
 • ÖZET: Olayda davalının geliri yoksulluğu ortadan kaldırmayıp, bu durumun sadece nafaka miktarının tayininde nazara alınacağı hususu gözetilmeksizin davanın tümden kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiştir. O halde, mahkemece yapılacak iş; tarafların sosyal ve ekonomik durumları gözetilip, nafaka takdir edilirken taraflar arasında mevcut olan denge durumu da dikkate alınarak, 4721 Sayılı Kanunun ilgili maddesinde vurgulan hakkaniyet ilkesi gereğince, nafakanın uygun bir miktarda indirilmesine karar vermek olmalıdır.

YARGITAY KARARI: NAFAKANIN ARTIRILMASI

T.C. YARGITAY 3.Hukuk Dairesi Esas:  2014/7660 Karar: 2014/14962 Karar Tarihi: 18.11.2014

NAFAKANIN ARTTIRILMASI DAVASI – DAVACI ANNENİN DE ÇALIŞTIĞI VE MÜŞTEREK ÇOCUĞUN BAKIM VE EĞİTİM MASRAFLARINA KATILMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN BULUNDUĞU – İŞTİRAK NAFAKASI MİKTARININ FAZLA OLDUĞU – HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Tarafların gerçekleşen sosyo-ekonomik durumlarına, nafakanın niteliğine, müşterek çocuğun yaşı ve ihtiyaç düzeyine, özellikle davacı annenin de çalıştığı ve müşterek çocuğun bakım ve eğitim masraflarına katılma yükümlülüğünün bulunduğu gözetildiğinde; yerel mahkemece takdir edilen iştirak nafakası miktarı fazla olup, bu husus hakkaniyet ilkesine aykırı görülmüş, bu sebeple hükmün bozulmasına karar verilmiştir. Mahkemece yapılacak iş; müşterek çocuğun yaşı, eğitim durumu, ihtiyaçları, davacı çalışan anne ile nafaka yükümlüsü babanın ekonomik durumu gözetilerek, hakkaniyet ilkesi de dikkate alınarak daha uygun nafakaya hükmetmek olmalıdır. Hüküm bozulmuştur. (4721 S. K. m. 4, 182, 330)

İLK-AY HUKUK BÜROSU AVUKATLARI

 1. AVUKAT İLKAY UYAR KABA
 2. AVUKAT ÖZKAN KARAASLAN
 3. AVUKAT OĞUZHAN ÖZGÜR
 4. AVUKAT SERCAN TORUN
 5. AVUKAT BURCU YETİŞOĞLU
 6. AVUKAT RIDVAN AĞBAL
 7. AVUKAT AYTEK EMRE SADAY

Büromuzun İLETİŞİM ve RANDEVU Bilgileri

ADRESİMİZ
Strazburg Cad. Birlik İş Merkezi 10/9-10-11-12 PK:06410 Sıhhıye Çankaya / Ankara
BÜRO TELEFON
+90 312-229 25 05 – 0545 229 25 05
+90 312 229 25 03
+90 312 229 25 01

BÜRO GSM           0 554 831 81 83
GSM CEP               0 532 540 93 50
FAKS                      +90 312-229 25 03
E-Mail                     info@ilkayuyarkaba.av.tr           avilkayuyarkaba@gmail.com

‘Kanun düzendir, en iyi kanun en iyi düzendir.” Aristo  Nafakanın Kaldırılması Veya Azaltılması