Tapu İptal Davası Nasıl Açılır

Tapu İptal Davası açmak için aranan şartlar nelerdir?

Tapu İptal Davası  Açılması için ortada haklı bir sebep olmaksızın yapılanbir işlemin olması gerekmektedir.  Bir tescil (Kütüğe yazım) veya, Tescilin tadili (değiştirilmesi) veya, Terkini ile bir ayni haklan zedelenmiş olması gerekir.

Bu durumda; ayni hakkı zedelenen kimse, Tapu Si­cilinin düzeltilmesini dava edebilir. Tapu İptal Davası Taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahke­mesinde açlır.

En çok açılan tapu iptal davalarını sıralayacak olursak, hesap hatası nedeniyle Tapu iptal davası, İmar ve İhya nedeniyle Tapu İptal Davası, İnanç sözleşmesi nedeniyle tapu iptal davası, ölünceye kadar bakma sözleşmesi nedeniyle tapu iptal davası, tapu tahsis belgesine dayalı tapu iptal davası, aile konutu nedeniyle tapu iptal davası, gayrimenkul satış vaadi nedeniyle tapu iptal davası, muris muvazaası nedeniyle tapu iptal davası, sözleşmeye aykırı olarak 3. kişiye devir nedeniyle tapu iptal davası, tapulu taşınmazlarda olağanüstü zamanaşımı nedeniyle tapu iptal davası, taraf muvazaası nedeniyle tapu iptal davası, taşkın inşaat, taşkın yapı nedeniyle tapu iptal davası, vekalet görevini kötüye kullanılması nedeniyle tapu iptal davası açılır.

Tapu İptal Davası Nasıl Açılır –  Husumet kime yöneltilir

Tapu İptal Davasında husumet, tapu’da adına tescil yapılmış kişiye yöneltilir. Ancak, Tapu iptaliyle birlikte ‘Tescil de istenmişse; o zaman, taşınmazın bulunduğu yere göre; Hazine’ye, Köy Muhtarlığına, Belediye Başkanlığı’na da husumetin yö­neltilmesi gerekir.

Dava nasıl görülür – Tapu İptal Davası Nasıl Açılır

Tapu iptal davası açılması için öncelikle taunun iptal için gösterilen sebepler dilekçeye hukuki olarak yazılır, Tapu İptal Davasında hakim, dava konusu yerlerin tapu kayıtlan getirtilir. Bu tapu Kayıtlarının sebebleri araştırılır. Dava dilekçesinde deliller ve şahitler sunulur. Davada gösterilen taraf şahitleri dinlenir. Keşif yapılır. Bilirkişi mütalaası alınır. Neticede, hasıl olan kanaata göre karar verilir.

Yargıtay Kararları – Tapu İptal Davası Nasıl Açılır

T.C. YARGITAY 23.Hukuk Dairesi Esas: 2016/144 Karar: 2016/2650 Karar Tarihi: 25.04.2016

TAPU İPTAL DAVASI – TAPU MALİKLERİNE DAHİLİ DAVA YOLUYLA DAVA AÇILAMAYACAĞI – KOOPERATİFE KARŞI HUSUMET YÖNELTİLEMEYECEĞİ – TARAF DELİLLERİ TOPLANIP DEĞERLENDİRİLEREK SONUCUNA GÖRE BİR KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ

ÖZET: Mahkemenin, tapu maliklerine dahili dava yoluyla dava açılamayacağı gerekçesi doğru olmakla birlikte, kooperatife karşı husumet yöneltilemeyeceği gerekçesinde bir isabet bulunmamaktadır. Bu durumda mahkemece, davacılar vekiline 263 ve 264 parsel sayılı taşınmazların maliklerine karşı dava açması için süre verilmesi, dava açıldığında işbu dava ile birleştirilmesinin sağlanması, taraf delilleri toplanıp değerlendirilerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, yanılgılı gerekçeye dayalı olarak karar verilmesi doğru olmamıştır.

Tapu İptal Davası Nasıl Açılır

Tapu İptal Davası Nasıl Açılır

 

Ankara Avukat  Buradan Anlaşmalı Boşanma ve  Tasarrufun iptali davası ile ilgili konumuzu okuyabilirsiniz.