tüketici mahkemesi davaları, tüketici mahkemesi dava dilekçesi örneği, tüketici mahkemesi dava nasıl açılır, tüketici mahkemesine dava nasıl açılır, tüketici davaları nasıl açılır, tüketici mahkemesi davaları ne kadar sürer, tüketici mahkemesi kararları, tüketici mahkemesi dava harcı, menfi tespit davası tüketici mahkemesi, tüketici mahkemesi dava sınırı, tüketici mahkemesi dava nasıl açılır, Tüketici Mahkemesine Dava Nasıl Açılır, tüketici mahkemesine dava açma, tüketici hakları mahkemesine nasıl dava açılır, ilkay hukuk bürosu avukatları ankara.

TÜKETİCİ MAHKEMESİ DAVALARI

 

 • Tüketici Mahkemesi Dava açılmadan önce Tüketici olarak Satın aldığınız herhangi bir mal veya hizmetin ayıplı (kusurlu) olduğunu fark ettiğinizde öncelikle o mal veya hizmeti aldığınız satıcı veya bayi ile görüşmeniz gerekir. Sorunu çözemiyor ve karşı taraf yükümlülüğünü yerine getirmiyorsa, firma yetkilileri ile görüşünüz.
 • Firma yetkililer ile görüşürken, Tüketici olarak  yasal haklarınızın olduğunu ve kullanmak istediğinizi açıkça belirtin. Haklarınız arasında malın iadesi, malın yenisi ile değiştirilmesi, malın tamiri, malın özürü kadar değerinden indirilmesi şeklinde olabilir.

 TÜKETİCİ MAHKEMESİNE DAVA NASIL AÇILIR 

 • Tüketici Mahkemesi Dava açılması ile ilgili diğer makalelerimizde geniş olarak yer verdik. Tüketici hak arama konusunda ısrarlı olması ve yapılan haksızlığın mutlaka giderilmesi için adımlar atmalıdır. Bu konuda tüketici sorunları hakem heyetine 3.000 TL nin altında olan konularda direk başvuru yapabilir. 3.000 TL nin üzerindeki uyuşmazlıklar ile ilgili olarak Tüketici mahkemesine dava açılır.
 • Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerine başvurabilirsiniz yada Tüketici Mahkemelerine dava açmak için başvuru yapabilirsiniz.
Tüketici Mahkemesine Dava Nasıl Açılır

Tüketici Mahkemesine Dava Nasıl Açılır

     TÜKETİCİ MAHKEMESİ DAVALARINDA KANUN MADDESİ

     Madde 23 – (DEĞİŞİK MADDE RGT: 14.03.2003 RG NO: 25048 KANUN NO: 4822/30)

 • Bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili olarak çıkacak her türlü ihtilaflara tüketici mahkemelerinde bakılır. Tüketici mahkemelerinin yargı çevresi, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenir.
 • Tüketici mahkemeleri nezdinde tüketiciler, tüketici örgütleri ve Bakanlıkça açılacak davalar her türlü resim ve harçtan muaftır. Tüketici örgütlerince açılacak davalarda bilirkişi ücretleri, 29 uncu maddeye göre (DEĞİŞİK İBARE RGT: 23.07.2004 RG NO: 25531 KANUN NO: 5217/7) (KOD 2) bütçede öngörülen ödenekten Bakanlıkça karşılanır. Davanın, davalı aleyhine sonuçlanması durumunda, bilirkişi ücreti 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre davalıdan tahsil olunarak 29 uncu maddede düzenlenen esaslara göre (DEĞİŞİK İBARE RGT: 23.07.2004 RG NO: 25531 KANUN NO: 5217/7) (KOD 2) bütçeye gelir kaydedilir. Tüketici mahkemelerinde görülecek davalar Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun Yedinci Babı, Dördüncü Faslı hükümlerine göre yürütülür.

       TÜKETİCİ MAHKEMESİNE TÜKETİCİ DAVALARI NASIL AÇILIR

 •  Tüketici davaları tüketicinin ikametgahı mahkemesinde de açılabilir.
 • Bakanlık ve tüketici örgütleri münferit tüketici sorunu olmayan ve genel olarak tüketicileri ilgilendiren hallerde bu Kanunun ihlali nedeniyle kanuna aykırı durumun ortadan kaldırılması amacıyla tüketici mahkemelerinde dava açabilirler.
 • Gerekli hallerde tüketici mahkemeleri ihlalin tedbiren durdurulmasına karar verebilir. Tüketici Mahkemesince uygun görülen tedbir kararları, masrafı daha sonra haksız çıkan taraftan alınmak ve 29 uncu maddede düzenlenen esaslara göre (DEĞİŞİK İBARE RGT: 23.07.2004 RG NO: 25531 KANUN NO: 5217/7) (KOD 2) bütçeye gelir kaydedilmek üzere, ülke düzeyinde yayınlanan gazetelerden birinde Basın İlan Kurumunca ve ayrıca varsa davanın açıldığı yerde yayınlanan mahalli bir gazetede derhal ilân edilir.
 • Kanuna aykırı durumun ortadan kaldırılmasına yönelik Tüketici Mahkemesine başvuru yapılarak, Tüketici Mahkemesi kararları ile dava masrafı davalıdan alınmak üzere mahkemece karar verilir.
 • Tüketici Mahkemesine açılan dava ile birlikte, verilen mahkeme kararında uğranılan zarar, dava masrafı avukatlık ücretleri belirtilir. Tüketici Mahkemesi kararı bekletilmeden ilamlı icra takibi yapılarak tüm zararlar mahkeme kararı ile karşı tarafdan tahsil edilir. Tüketici Mahkemesine Dava Nasıl Açılır

 

İLK-AY HUKUK BÜROSU AVUKATLARI

1. AVUKAT İLKAY UYAR KABA

2. AVUKAT ÖZKAN KARAASLAN

3. AVUKAT RIDVAN AĞBAL

4. AVUKAT OĞUZHAN ÖZGÜR

5. AVUKAT SERCAN TORUN

6. AVUKAT BURCU YETİOĞLU

7i AVUKAT AYTEK EMRE SADAY

İLKAY HUKUK BÜROSU İLETİŞİM Ve RANDEVU BİLGİLERİ

ADRESİMİZ Strazburg Cad. Birlik İş Merkezi NO: 10 D:9-10-11-12 PK:06410 Sıhhıye Çankaya / Ankara

BÜRO TELEFON +90 312-229 25 05 – 0545 229 25 05
+90 312 229 25 03
+90 312 229 25 01
BÜRO GSM 0 554 831 81 83
GSM CEP 0 532 540 93 50
FAKS +90 312-229 25 03
E-Mail avilkayuyarkaba@gmail.com

‘Kanun düzendir, en iyi kanun en iyi düzendir.” Aristo Tüketici Mahkemesine Dava Nasıl Açılır.