iki haklı ihtar nedeniyle tahliye davası ile ilgili diğer konu başlıkları, iki haklı ihtar nedeniyle tahliye davası nasıl açılır, iki haklı ihtar nedeniyle tahliye davası dilekçe örneği, iki haklı ihtar nedeniyle tahliye davası açma süresi, iki haklı ihtar nedeni ile tahliye, iki haklı ihtar nedeniyle tahliye davası dilekçesi, iki haklı ihtar sebebiyle tahliye, iki haklı ihtar tahliye dava dilekçesi

HAKLI İHTAR NEDİR, TAHLİYE DAVALARI NEREYE AÇILIR
 • Tahliye davaları, taşınmazın aynıyla ilgili bulunmadığından davalının ikametgahı veya sözleşmenin icra olunacağı yer mahkemesinde görülür. Tahliye davalarında yetki kamu düzenine ilişkin olmadığından mahkemece kendiliğinden nazara alınamayacağı gibi kira akdinin tarafları da yetki sözleşmesi ile yetkili mahkemeyi tayin edebilirler. Yetki sözleşmesi genel yetkiyi ortadan kaldırmaz. Kiralayan davasını isterse yetkili kılınan yer mahkemesinde, isterse genel yetkili mahkemede açabilir. Kamu düzenine ilişkin bulunmadığından yetki itirazı ancak ilk itiraz olarak ileri sürülebilir. Dava sulh mahkemesinde görülür.
 •  İki haklı ihtar nedeniyle tahliye davası açılabilmesi için taşınmazın belediye hudutları dahilinde olması ve musakkaf ( üstü örtülü ) nitelikte bulunması zorunludur. Borçlar Kanununun kapsamına giren yerler hakkında iki haklı ihtar nedeniyle tahliye davası açılamaz.
 • İki haklı ihtar nedeniyle açılacak tahliye davasının kira sözleşmesinin bitiminden itibaren bir ay içerisinde açılması zorunludur.
 • İki haklı ihtar nedeniyle açılan davada tahliyeye karar verilebilmesi için kiracının bir kira yılı içerisinde iki haklı ihtara sebebiyet vermiş olması gerekir. İhtar tebliğinden sonra yapılan ödemeler iki haklı ihtarın oluşmasına engel teşkil etmez. Süresiz sözleşmelerde ve kira parasının yıllık ödenmesi gereken hallerde ve bir yıldan kısa süreli sözleşmelerde iki haklı ihtar oluşmaz.
 •  Kira sözleşmesinde muacceliyet koşulunun bulunması halinde muaccel (istenebilir) hale gelen kiranın tek ihtarla istenmesi gerektiğinden bu kira parasının bölünüp değişik ihtarlarla istenerek iki haklı ihtara konu yapılması mümkün değildir.

 

İLK-AY HUKUK BÜROSU AVUKATLARI

 1. AVUKAT İLKAY UYAR KABA
 2. AVUKAT ÖZKAN KARAASLAN
 3. AVUKAT OĞUZHAN ÖZGÜR
 4. AVUKAT SERCAN TORUN
 5. AVUKAT BURCU YETİŞOĞLU
 6. AVUKAT RIDVAN AĞBAL
 7. AVUKAT AYTEK EMRE SADAY

Büromuzun İLETİŞİM ve RANDEVU Bilgileri

ADRESİMİZ
Strazburg Cad. Birlik İş Merkezi 10/9-10-11-12 PK:06410 Sıhhıye Çankaya / Ankara
BÜRO TELEFON
+90 312-229 25 05 – 0545 229 25 05
+90 312 229 25 03
+90 312 229 25 01

BÜRO GSM           0 554 831 81 83
GSM CEP               0 532 540 93 50
FAKS                      +90 312-229 25 03
E-Mail                     info@ilkayuyarkaba.av.tr           avilkayuyarkaba@gmail.com

‘Kanun düzendir, en iyi kanun en iyi düzendir.” Aristo  İki Haklı İhtar İle Tahliye