nafaka artırım davası ile ilgili diğer konu başlıkları, nafaka artırım davası şartları, nafaka artırım davası dilekçe örneği, nafaka miktarı nasıl belirlenir, nafaka artırım davası nerede açılır, nafaka artırım davası nasıl açılır, nafaka artırım davası açma süresi, nafaka artırım davası süre, nafaka artırım davası cevap dilekçesi, nafaka artırım davası cevap dilekçesi, nafaka artırım davası harç, nafaka artırım davası kaç yılda bir açılır, nafaka artırım davası avukatı ücreti, nafaka artırım davası ne zaman açılır, nafaka artırım davası şartları,

 NAFAKA ARTIRIM DAVASI 

A. NAFAKA DAVASI, B. NAFAKA ARTIRIM DAVASI NASIL AÇILIR, C. NAFAKA ÖDEMEME CEZA DAVASI NASIL AÇILIR

 • Nafaka Artırım Davası eşlerden taraflardan birinin yerleşim yeri aile mahkemesinde açılır.
 • Nafaka, Çocuğun bakımı, eğitimi ve korunması için gerekli giderler ana ve baba tarafından karşılanır.
 • Ana ve baba, yoksul oldukları veya çocuğun özel durumu olağanüstü harcamalar yapılmasını gerektirdiği takdirde ya da olağan dışı herhangi bir sebebin varlığı halinde, hakimin izniyle çocuğun mallarından onun bakım ve eğitimine yetecek belli bir miktar sarf edebilirler.
 • Nafaka ile Ana ve babanın bakım borcu, çocuğun ergin olmasına kadar devam eder.

NAFAKA ARTIRIM DAVASI NASIL AÇILIR

 • Nafaka davasında, Çocuk ergin olduğu halde EĞİTİMİ DEVAM EDİYORSA , ana ve baba durum ve koşullara göre kendilerinden beklenebilecek ölçüde olmak üzere, eğitimi sona erinceye kadar çocuğa bakmakla yükümlüdürler.
 • Küçüğe fiilen bakan ana veya baba, diğerine karşı çocuk adına alınan nafakanın artırılması için nafaka arttırım davası açabilir.
 • Ayırt etme gücüne sahip olmayan küçük için gereken hallerde nafaka davası, atanacak kayyım veya vasi tarafından da açılabilir. Ayırt etme gücüne sahip olan küçük de nafaka davası açabilir.
 • Nafaka Artırım Davasında Nafaka miktarı, çocuğun ihtiyaçları ile ana ve babanın hayat koşulları ve ödeme güçleri dikkate alınarak belirlenir. Nafaka miktarının belirlenmesinde çocuğun gelirleri de göz önünde bulundurulur.
 • Nafaka her ay peşin olarak ödenir. Hakim istem halinde, irat biçiminde ödenmesine karar verilen nafakanın gelecek yıllarda tarafların sosyal ve ekonomik durumlarına göre ne miktarda ödeneceğini karara bağlayabilir.
 • DURUM VE EKONOMİK İHTİYAÇLARIN DEĞİŞMESİ HALİNDE  hakim, istem üzerine nafaka miktarını yeniden belirler. Şartlar Değişmiş ise Nafakanın Artırımı istenebilir.
 • Nafaka Artırım Davası açılınca hakim, davacının istemi üzerine dava süresince gerekli olan önlemleri alır. Soybağı tespit edilirse, davalının, uygun nafaka miktarını depo etmesine veya geçici olarak ödemesine karar verilebilir.
 • Babalık davası ile birlikte nafaka istenir ve hakim, babalık olasılığını kuvvetli bulursa, hükümden önce çocuğun ihtiyaçları için uygun bir nafakaya karar verebilir.
 •  Ana ve baba nafaka yükümlülüklerini sürekli olarak ve ısrarla yerine getirmezlerse ya da kaçma hazırlığı içinde bulundukları, mallarını gelişigüzel harcadıkları veya heba ettikleri kabul edilebilirse hakim, gelecekteki nafaka yükümlülüklerine ilişkin olarak uygun bir güvencenin sağlanmasına veya gerektiğinde diğer önlemlerin alınmasına karar verebilir.
 • Nafaka Davası Nafaka Artırım Davası Nafaka Davaları Nasıl Nerde Açılır

İLK-AY HUKUK BÜROSU AVUKATLARI

 1. AVUKAT İLKAY UYAR KABA
 2. AVUKAT ÖZKAN KARAASLAN
 3. AVUKAT OĞUZHAN ÖZGÜR
 4. AVUKAT SERCAN TORUN
 5. AVUKAT BURCU YETİŞOĞLU
 6. AVUKAT RIDVAN AĞBAL
 7. AVUKAT AYTEK EMRE SADAY

Büromuzun İLETİŞİM ve RANDEVU Bilgileri

ADRESİMİZ
Strazburg Cad. Birlik İş Merkezi 10/9-10-11-12 PK:06410 Sıhhıye Çankaya / Ankara
BÜRO TELEFON
+90 312-229 25 05 – 0545 229 25 05
+90 312 229 25 03
+90 312 229 25 01

BÜRO GSM           0 554 831 81 83
GSM CEP               0 532 540 93 50
FAKS                      +90 312-229 25 03
E-Mail                     info@ilkayuyarkaba.av.tr           avilkayuyarkaba@gmail.com

‘Kanun düzendir, en iyi kanun en iyi düzendir.” Aristo