veraset ilamı nasıl çıkarılır ile ilgili diğer konu başlıkları, veraset ilamı nasıl alınır, veraset ilamı noter, veraset ilamı nasıl çıkarılır, veraset ilamı dilekçesi, veraset ilamı dilekçe örneği 2013-2014, veraset ilamı süresi, veraset ilamı dilekçesi nasıl yazılır, veraset ve intikal vergisi, veraset beyannamesi, ilkay hukuk bürosu avukatları ankara.

VERASET İLAMI NASIL ÇIKARILIR

GENEL BİLGİLER  

  • Veraset ilamı, diğer ismiyle mirasçılık belgesi, ölen kişinin mirasçılarını gösteren bir belgedir.
  • Yasada 1 ay içinde alınması gerektiği öngörüldüyse de her zaman alınması mümkündür. Bu belgenin alınması için mirasçılardan birinin bir dilekçe ile dilediği yerdeki Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurması yeterlidir. Mahkemece ölen kişinin vukuatlı nüfus kaydı çıkarılır ve bu kayda göre mirasçıları belirlenerek hüküm altına alınır.
  • Başvurusu üzerine yasal mirasçı oldukları belirlenenlere, sulh mahkemesince veya noterlikçe mirasçılık sıfatlarını gösteren bir belge verilir. Mirasçı atamaya veya vasiyete ilişkin ölüme bağlı tasarrufa mirasçılar veya başka vasiyet alacaklıları tarafından kendilerine bildirilmesinden başlayarak bir ay içinde itiraz edilmedikçe, lehine tasarrufta bulunulan kimseye, sulh mahkemesince atanmış mirasçı veya vasiyet alacaklısı olduğunu gösteren bir belge verilir.
  •  Mirasçılık belgesinin geçersizliği her zaman ileri sürülebilir. Ölüme bağlı tasarrufun iptaline ilişkin dava hakkı saklıdır. Mirasçılık belgesi, maddi bir olayın varlığın ve kişiler arasındaki irs ilişkisini tespit eden belgelerdir. Mirasçılıktan çıkarma (ıskat) mirastan feragat ya da mirastan yoksunluk (mahrumiyet) hallerinin varlığı mirasçılık belgesi verilmesine engel değildir.
  • Nüfus kayıtlarının mirasçılık belgesi verilmesi konusunda yeterli olmaması, yabancılar tarafından talep edilmesi veya mirasçılık belgesi verilmesinin bilirkişi incelemesi yapılmasını, tanık dinlenmesini gerektirmesi ya da talebin yabancılık unsuru taşıması gibi yargılamayı gerektiren durumlarda, noterlerce mirasçılık belgesi verilemez
  • Veraset İlamı Nasıl Çıkarılır

 

İLK-AY HUKUK BÜROSU AVUKATLARI

1. AVUKAT İLKAY UYAR KABA

2. AVUKAT ÖZKAN KARAASLAN

3. AVUKAT RIDVAN AĞBAL

4. AVUKAT OĞUZHAN ÖZGÜR

5. AVUKAT SERCAN TORUN

6. AVUKAT BURCU YETİOĞLU

7i AVUKAT AYTEK EMRE SADAY

İLKAY HUKUK BÜROSU İLETİŞİM Ve RANDEVU BİLGİLERİ

ADRESİMİZ Strazburg Cad. Birlik İş Merkezi NO: 10 D:9-10-11-12 PK:06410 Sıhhıye Çankaya / Ankara

BÜRO TELEFON +90 312-229 25 05 – 0545 229 25 05
+90 312 229 25 03
+90 312 229 25 01
BÜRO GSM 0 554 831 81 83
GSM CEP 0 532 540 93 50
FAKS +90 312-229 25 03
E-Mail avilkayuyarkaba@gmail.com

‘Kanun düzendir, en iyi kanun en iyi düzendir.” Aristo Veraset İlamı Nasıl Çıkarılır