YARGITAY TEMYİZ UYAP SORGULAMA NASIL YAPILIR

 YARGITAY  TEMYİZ DOSYA SORGULAMA    (TIKLAYINIZ)

  •  Taraf olduğunuz Dosyaların Yargıtaydaki dosyalarınız kolayca sorgusunu yukardaki link ile yapabilirsiniz…

 

Yargıtay Temyiz Uyap Dosya Sorgulama Nasıl Yapılır

Yargıtay Temyiz Uyap Dosya Sorgulama Nasıl Yapılır

Yargıtay Temyiz Uyap Dosya Sorgulama Nasıl Yapılır- TEMYİZ DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Ceza Mahkemelerinden verilen hükümler temyiz olunabilir. Ancak, on beş sene ve ondan yukarı hürriyeti bağlayıcı cezalara ait hükümleri hiç bir harç ve masrafa tabi olmaksızın Yargıtay’ca re’sen tetkik olunur. Temyiz talebi, hükmün tefhiminden bir hafta içinde hükmü veren mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine yapılacak beyanla olur. Beyan tutanağa geçirilir ve tutanak hakime tasdik ettirilir.

YARGITAY İLGİLİ DAİRESİNE GÖNDERİLMEK ÜZERE
… CEZA MAHKEMESİ’NE
Dosya No:…/…

TEMYİZ İSTEMİNDE
BULUNAN SANIK :

MÜDAFİİ :

TEMYİZ OLUNAN HÜKÜM : … Ceza Mahkemesi’nin …/…/… tarih ve …/… esas, …/… karar sayılı kararı.

KONU : Söz konusu hükmün bozulmasını gerektiren sebepleri içeren temyiz dilekçemizdir.

AÇIKLAMALAR :

USULE İLİŞKİN TEMYİZ SEBEPLERİMİZ:

BU KONULARDA FAYDALI OLABİLİR

 

İLKAY HUKUK BÜROSU ANKARA AVUKAT İLETİŞİM Ve RANDEVU BİLGİLERİ

ADRESİMİZ Strazburg Cad. Birlik İş Merkezi NO: 10 D:9-10-11-12 PK:06410 Sıhhıye Çankaya / Ankara

BÜRO TELEFON +90 312-229 25 05 – 0545 229 25 05
+90 312 229 25 03
+90 312 229 25 01
BÜRO GSM 0 554 831 81 83
GSM CEP 0 532 540 93 50
FAKS +90 312-229 25 03
E-Mail avilkayuyarkaba@gmail.com

‘Kanun düzendir, en iyi kanun en iyi düzendir.” Aristo Yargıtay Temyiz Uyap Dosya Sorgulama Nasıl Yapılır