Nafakanın İndirilmesi Davası

A. NAFAKA MİKTARI NASIL İNDİRİLİR, B. NAFAKA İNDİRİM DAVASI, C. NAFAKA İNDİRİM DAVASI YETKİLİ MAHKEME, D. Nafakanın İndirilmesi Davası

4721 sayılı TMK.nun 175.maddesi gereğince, “Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, karşı taraftan mali ekonomi gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir.” Aynı kanunun 176/4.maddesinde ise; “eşlerin ekonumi durumlarının değişmesi veya hakkaniyetin gerektirdiği hallerde iradın artırılması veya azaltılmasına karar verilebilir”.
Anılan yasal düzenlemeye göre, iradın arttırılması veya azaltılması için ya tarafların ekonomi durumlarının değişmesi veya hakkaniyetin bunu sağlaması gerekmektedir. Örneğin eşin evlenmesi, emkli olması nedeniyle maaşının düşmesi, veya gelirinin azalması, eşin ailesinin yanında yaşaması, yüksek meblağda gideri de bulunmadığını, nafaka ödiyenin yeniden evlenmesi  çocuk sahibi olduması, bu kapsamda boşanmadan sonra nafaka alanın ekonomik durumunun olumlu yönde değişmiş olmasına nafaka ödiyenin evlenme ve çocuğunun olması ile sorumluluklarının arttığını gerekçe göstererek Nafakanın İndirilmesi Davası Açılabilir.

Herkes, yardım etmediği takdirde yoksulluğa düşecek olan üstsoyu ve altsoyu ile kardeşlerine nafaka vermekle yükümlüdür. Kardeşlerin nafaka yükümlülükleri, refah içinde bulunmalarına bağlıdır.Eş ile ana ve babanın bakım borçlarına ilişkin hükümler saklıdır. Nafakanın, yükümlülerin bir veya bir kaçından istenmesi hakkaniyete aykırıysa hakim, onların nafaka yükümlülüğünü azaltabilir veya kaldırabilir

NAFAKANIN İNDİRİLMESİ DAVASI NASIL AÇILIR

  •  Nafakanın İndirilmesi Davasında, Yetkili mahkeme, taraflardan birinin yerleşim yeri mahkemesidir.
  •  Hakim, istem halinde, irat biçiminde ödenmesine karar verilen nafakanın gelecek yıllarda tarafların sosyal ve ekonomik durumlarına göre ne miktarda ödeneceğini karara bağlayabilir.
  •  Nafaka davası, mirasçılıktaki sıra göz önünde tutularak açılır.
  •  Dava, davacının geçinmesi için gerekli ve karşı tarafın mali gücüne uygun bir yardım isteminden ibarettir.
  • Nafakanın, yükümlülerin bir veya bir kaçından istenmesi hakkaniyete aykırıysa hakim, onların nafaka yükümlülüğünü azaltabilir veya kaldırabilir.
  •  Dava, nafaka alacaklısına bakmakta olan resmi veya kamuya yararlı kurumlar tarafından da açılabilir.

YARGITAY: NAFAKANIN  UYGUN MİKTAR İNDİRİLMESİ

  • T.C. YARGITAY 3.Hukuk Dairesi Esas:  2013/15229 Karar: 2013/13652 Karar Tarihi: 01.10.2013
  • NAFAKA DAVASI – KANSER HASTASI OLAN KİŞİNİN YENİDEN ÇALIŞMA ŞARTLARINI KAYBETTİĞİ – DAVACININ ALDIĞI MAAŞLA KÜÇÜK İÇİN HÜKMEDİLEN NAFAKAYI ÖDEMESİNİN MÜMKÜN OLMAMASI – NAFAKANIN UYGUN MİKTAR İNDİRİLMESİ GEREĞİ – DAVANIN REDDİNİN İSABETSİZ OLMASI
  • ÖZET: Mahkemece, her ne kadar, davacının gelir durumunda önceki nafaka takdirine göre bir değişiklik olmadığı belirtilerek, nafakanın indirilmesi talebi de red edilmiş ise de; davacının kanser hastası olduğu, bu nedenle malulen emekli olduğu anlaşılmaktadır. Kanser hastası olan bir kişinin yeniden çalışma şartlarını kaybettiği, bu nedenle, aldığı emekli maaşıyla geçinmek zorunda bulunduğu da bir gerçektir. Davacının (nafaka yükümlüsünün) aldığı maaşla küçük için hükmedilen nafakayı ödemesi ve kendi geçimini sağlaması mümkün gözükmediğine göre, açıklanan ilkeler doğrultusunda, nafakanın bir miktar indirilmesi hakkaniyet icabıdır. Mahkemece, açıklanan hususlarda yanılgılı değerlendirme ile davanın reddine dair hüküm tesisi doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir.

İLKAY HUKUK BÜROSU ANKARA AVUKAT İLETİŞİM Ve RANDEVU BİLGİLERİ

ADRESİMİZ Strazburg Cad. Birlik İş Merkezi NO: 10 D:9-10-11-12 PK:06410 Sıhhıye Çankaya / Ankara

BÜRO TELEFON +90 312-229 25 05 – 0545 229 25 05
+90 312 229 25 03
+90 312 229 25 01
BÜRO GSM 0 554 831 81 83
GSM CEP 0 532 540 93 50
FAKS +90 312-229 25 03
E-Mail avilkayuyarkaba@gmail.com

‘Kanun düzendir, en iyi kanun en iyi düzendir.” Aristo   Nafakanın İndirilmesi Davası

Nafakanın İndirilmesi Davası ile ilgili diğer konu başlıkları, nafakanın indirilmesi davasi, nafakanın azaltılması davası nerede açılır, nafakanın azaltılması davası nasıl açılır, nafakanın kaldırılması davası dilekçe örneği, nafaka indirim davası dilekçe örneği, nafakanın azaltılması dava dilekçesi, tedbir nafakasının indirilmesi, nafakanın kaldırılması, nafakanın azaltılması davasında görevli mahkeme, nafakanın azaltılması davası yetki.