Zina Sebebiyle Boşanma Davası ile ilgili aramalar, zina nedeniyle boşanma davası nasıl açılır, zina nedeniyle boşanma davası nerede açılır, zina nedeniyle boşanma davası ne zaman açılır, zina sebebiyle boşanma davası hakkında yargıtay kararları, zina nedeni ile boşanma davası dilekçe örneği, zina nedeniyle boşanma tazminat, zina sebebiyle boşanma davası dilekçesi, zina sebebiyle boşanma davasında deliller, ilkay hukuk bürosu avukatları ankara.

ZİNA NEDENİYLE BOŞANMA DAVASI

Boşanma hukukunda Zina özel ve bir boşanma sebebidir.  Eşlerden biri zina ederse, diğer eş boşanma davası açabilir. Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her halde zina eyleminin üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer. Affeden tarafın dava hakkı yoktur. Mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat isteyebilir. Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Zina veya hayata kast nedeniyle boşanma halinde hakim, kusurlu eşin artık değerdeki pay oranının hakkaniyete uygun olarak azaltılmasına veya kaldırılmasına karar verebilir.

        A. Boşanma Davasında Zina Nedir Zinanın Unsurları Nelerdir

  • Zina Sebebiyle Boşanma Davası açılmasında, Evli bir erkeğin eşinin dışında başka bir bayanla veya evli bir bayanın kocasının dışında başka bir erkekle cinsel ilişkide bulunmasına Zina denir.
  • Zina Sebebiyle Boşanma Davasında , evli olmak , başkası ile cinsel ilişkide bulunmak, boşanma davasında kusurlu taraf olarak değerlendirilir..

         B. Yargıtay Kararlarına Göre Zina Hangi Hallerde Kabul Edilir

  • Bayanla bir erkeğin aynı odada bulunup öpüşmesi
  • Kocanın tıbben sabit olan Çocuk yapma yeteği olmadığı halde bayanın hamile kalması
  • Kocanın 300 günden fazla bir süre eşinden ayrı kaldığı halde bayanın hamile kalması
  • Zina olgusunu gösteren resim video, sms kayıtları
  • Erkek ile başka bir bayan ile yanlız başlarına bir evde bulunmaları
  • Otelde aynı odada birlikte kalmak (otel kayıtları)

        C. Zina Sebebiyle Boşanma Davası Ne Zmana Açılır

  • Zina sebebiyle açılan boşanma davası dava hakkı olan taraf zinayı öğrendiği andan itibaren altı ay ve Her halde zinanın gerçekleştiği andan itibaren beş sene içinde dava açması gerekir.

         D. Zina Sebebiyle Boşanma Davası Nerede Açılır

  • Eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa 6 aydan beri birlikte oturdukları yer Aile Mahkmesinde dava açılır.

ZİNA NEDENİYLE BOŞANMA DAVASI YARGITAY KARARLARI

T.C. YARGITAY 2.Hukuk Dairesi Esas: 2009/17433 Karar: 2010/21602 Karar Tarihi: 21.12.2010

BOŞANMA DAVASI – DAVANIN ZİNA NEDENİNE DAYANMASI – DAVACININ ZİNA EYLEMİNİN DEVAM ETTİĞİ – DAVA AÇMA SÜRESİNİN ZİNA EYLEMİNİN SONA ERDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN BAŞLAYACAĞI – DAVALININ BOŞANMA DAVASININ DA KABULÜ GEREĞİ

ÖZET: Zina nedenine dayalı boşanma davalarında dava açma süresi; devam eden zina eyleminde; bu eylemin sona erdiği tarihten itibaren başlar. Toplanan kanıtlardan; davacı-karşılık davalının zina eyleminin devam ettiği anlaşılmaktadır. Davalı-karşılık davacının zina nedenine dayalı karşılık boşanma davasının da kabulü gerekirken yanlış değerlendirme sonucu bu davanın reddi doğru görülmemiştir.

İLK-AY HUKUK BÜROSU AVUKATLARI

1. AVUKAT İLKAY UYAR KABA

2. AVUKAT ÖZKAN KARAASLAN

3. AVUKAT OĞUZHAN ÖZGÜR

4. AVUKAT SERCAN TORUN

5. AVUKAT BURCU YETİOĞLU

Büromuzun İLETİŞİM Ve RANDEVU Bilgileri

ADRESİMİZ
Strazburg Cad. Birlik İş Merkezi NO: 10 D:9-10-11-12 PK:06410 Sıhhıye Çankaya / Ankara
BÜRO TELEFON
+90 312-229 25 05 – 0545 229 25 05
+90 312 229 25 03
+90 312 229 25 01
BÜRO GSM           0 554 831 81 83
GSM CEP            0 532 540 93 50
FAKS             +90 312-229 25 03
E-Mail           info@ilkayuyarkaba.av.tr
avilkayuyarkaba@gmail.com

‘Kanun düzendir, en iyi kanun en iyi düzendir.” Aristo