Sebepsiz Zenginleşme Davaları

Sebepsiz Zenginleşme Davalarında, haklı bir sebep bulunmadan başkasına zarar vermesi durumunda, verilen zararı karşılamak zorundadır. Özellikle geçerli olmayan veya gerçekleşmemiş bir sebebe yahut varlığı son bulmuş sebebe dayalı alınan şeyin genel hükümler çerçevesinde iadesi gerekir.

Borç olmayanı rızası ile ödeyen kimse, yanlışlığa düştüğünü ispat ettiği takdirde ödediğini geri isteyebilir. Bu durumda Sebepsiz Zenginleşme Davası açabilir. Yanlışlık, eda ile ilgili olup, edada bulunan da bağışlama irade ve arzusunun bulunmadığını gösteren bir yanılmadır.

Sebepsiz Zenginleşme Davalarında Haksız zenginleşen, zenginleşmeyi kötü niyetle elden çıkarmış ise elden çıkardığı bu zenginleşmeyi iade tarihinde olması gereken durumuyla ve tam olarak iade etmekle yükümlüdür. Gayri ahlaki bir amacı sağlamak için verilen şeylerin geri alınması mümkün değildir.

Sebepsiz Zenginleşme Davalarında İade alacaklısının geri alma hakkının varlığını öğrenmesinden itibaren bir yıl ve herhalde bu hakkın doğduğu tarihten itibaren on yıl sonra nedensiz zenginleşmeden doğan iade istemi zamanaşımına uğrar. Bir yıllık sürenin başlaması için, iade alacaklısının kendisi aleyhine zenginleşen kişiyi ve zenginleşmenin kapsamını (nedensiz olarak uğranılan malvarlığı azalmasını) bilmesi aranmalıdır.

Yargıtay Kararı – Sebepsiz Zenginleşme Davaları

T.C. YARGITAY 13.Hukuk Dairesi Esas:  2013/29017 Karar: 2014/30788 Karar Tarihi: 10.10.2014

ALACAK DAVASI – SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME DAVALARINDA HUKUKSAL NEDENİ – DÖVİZDEKİ KUR FARKINDAN HAKSIZ KAZANÇ SAĞLANDIĞI İDDİASI – FAKİRLEŞME İLE ZENGİNLEŞMENİN KARŞILAŞTIRILDIĞI RAPOR ALINMASI – ZENGİNLEŞMENİN KAPSAMININ TAYİNİ – HÜKMÜN BOZULDUĞU

 

Sebepsiz Zenginleşme Davası

Sebepsiz Zenginleşme Davası