Sendikal Tazminat Davası

SENDİKAL TAZMİNAT NEDİR : Sendikal Tazminat Davası nedir ve nasıl hesaplanır.

  • Sendikalar Kanunu 31’inci maddede düzenlenen sendikal tazminat da bu anlamda düzenlenmiş bir hükümdür. Bu tazminat Sendikalar Kanunu’nun 31’inci maddedeki yasaklara aykırı şekilde yapılan tüm fesihlerde işverenin, işçinin ücretinin bir yıllık tutarından az olmamak üzere ödemekle sorumlu olduğu bir tazminattır.
  • Sendikal tazminat, sadece sendikal faaliyet nedeniyle yapılan fesihlerde değil, işverenin işyerinde yaptığı aynı zamanda sendikal ayrımcılık nedeniyle SenK. madde 31/6 uyarınca öngörülen; işçinin bir yıllık ücreti tutarından az olamayacak olan tazminattır.

Yargıtay Kararı – Sendikal Tazminat Davası

T.C. YARGITAY 22.Hukuk Dairesi Esas: 2014/250 Karar: 2015/12195 Karar Tarihi: 31.03.2015

İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI – MESLEK ODALARI VE SENDİKALARDAN SORULMAK SURETİ İLE DAVACININ ÜCRETİNİN TESPİTİ VE BUNA GÖRE İŞÇİLİK ALACAKLARININ HESAPLANMASI GEREKTİĞİ – HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Davalı işyerinde ya da başka işyerlerinde emsal işçilere ödenen ücretler araştırılıp ilgili meslek odaları ve sendikalardan sorulmak sureti ile davacının ücretinin tespiti ve buna göre işçilik alacaklarının hesaplanması gerekir. Eksik incelemeye dayalı hüküm kurulması hatalıdır.

 

 

Makalede  Sendikal Tazminat Davası konusu yer verilmiştir.Diğer konular için  Ankara avukat ve İş hukuku dava ve tazminat hakkında geniş bilgi için göz atınız.