Senedin Sonradan Doldurulduğu İddiası | Ankara Avukat

0312.995.0202

Detaylar İçin Arayın

0545.229.2505

Detaylar İçin Arayın

Ara

Senedin Sonradan Doldurulduğu İddiası

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > İcra Hukuku  > Senedin Sonradan Doldurulduğu İddiası

Senedin Sonradan Doldurulduğu İddiası

Senedin Sonradan Doldurulduğu İddiası

Alacak Takibi ve İcra Hukuku

Senedin Sonradan Doldurulduğu İddiası, Bilindiği gibi, Türk Borçlar Kanunu’nun 1.maddesi uyarınca, tarafların karşılıklı ve birbirine uygun irade açıklaması yapması durumunda, sözleşme kurulmuş olur. Bir sözleşme, iki ya da çok taraflı olduğundan, genellikle bir alacaklı ve bir de borçlu doğurur. Buna göre, borçlu olan taraf, üzerine düşen edim yükümlülüğünü yerine getirmekle sorumludur. Alacaklı ise, kendisine borçlanılmış olan edimin ifasını daima isteyebilir; eğer edimin ifası, talep edilmesine karşın yerine getirilmezse, alacaklının yargıya başvurması mümkündür.

Borcun Zamanında İfa Edilmemesi: Borçlunun Temerrüdü

Türk Borçlar Kanunu’nun 117.maddesine göre, muaccel bir borcun alacaklısı, borçluya bir “ihtarname” çektiğinde artık borçlunun temerrüdü söz konusu olur. Eğer sözleşmede borcun ifa tarihi açıkça belirtilmişse, ya da taraflardan birine ifa tarihini belirleme yetkisi tanınmış ve usulüne uygun bildirimde de bulunulmuşsa ihtarnameye gereksinim duyulmaksızın ifa tarihi geçer geçmez borçlu temerrüde düşmüş olacaktır.

Borçlunun temerrüde düşmesi halinde, alacaklının birkaç seçenekten oluşan bir seçimlik hakkı bulunmaktadır:

1) Derhal borcun ifasını ister. İfa yine gerçekleşmezse, yetkili Türk mahkemesine ifa davası açar. Ayrıca, temerrüdün meydana gelmesi sebebiyle oluşmuş zararlarını tazmin için gecikme tazminatı ve temerrüt faizi de  (genellikle %9 yasal faiz uygulanır.) ister.

2) Gecikme tazminatı istemekten ve borcun ifasını talep etmekten vazgeçer. Bunun yerine, müspet zararlarının tazmin edilmesini ister. Yani, borcun ifa edilmemesinden doğan zararın tazminini talep eder.

3) Aynı şekilde, gecikme tazminatını ve borcun ifasını istemekten vazgeçerek sözleşmeden döner. Bunun yerine, menfi zararının tazminini ister. Yani; sözleşmenin boşa çıkmasından, sona erişinden kaynaklanan zararlarının giderilmesini talep eder.

Davacı merhum babasından taşınmaz satın aldığını, bedelleri tam olarak ödeyip taşınmazları da devraldığı halde satış bedelini teminen verdiği senetleri geri alamadığını, davalı tarafından senetlerin ele geçirilip, sonradan doldurulmak suretiyle tahsili için avukata verildiğini,

Bu senetlerden dolayı borçlu olmadığının tespitini istemiş, davalı ise senetlerin illetten mücerret olup sonradan doldurulduğuna yönelik iddiaların davacı tarafından ispatlanması gerektiğini, senetlerin taşınmaz satışı ile ilgili olmayıp miras taksimi için kendilerine verildiğini savunmuştur.

Senedin Sonradan Doldurulduğu İddiası Yargıtay Kararı

Senedin Sonradan Doldurulduğu İddiası ile ilgili diğer konu başlıkları, senedin sonradan doldurulması, sözleşmenin sonradan doldurulduğu iddiası,

senedin sonradan doldurulması, tanzim tarihinin sonradan doldurulması, senette keşide yerinin sonradan doldurulması, boş senedin doldurulması, açığa imzanın kötüye kullanılması, senette lehtar kısmının sonradan doldurulması, senedin sonradan doldurulduğu iddiası ispat yükümlülüğü.

Diğer makalelerimize Ankara Avukat sayfamızdan göz atabilirsiniz.

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor