Senedin Sonradan Doldurulduğu İddiası

Senedin Sonradan Doldurulduğu İddiası konusu ile ilgili açıklama ve yargıtay kararına yer verilmiştir.

Senedin Sonradan Doldurulduğu İddiası – Yargıtay Kararı

YARGITAY 13. Hukuk Dairesi ESAS: 2015/14964  KARAR: 2015/29527

Elindeki senetlerin ödendiği ve sonradan doldurulduğu iddia edilen menfi tespit talebine ilişkindir. Davacı merhum babasından taşınmaz satın aldığını, bedelleri tam olarak ödeyip taşınmazları da devraldığı halde satış bedelini teminen verdiği senetleri geri alamadığını, davalı tarafından senetlerin ele geçirilip, sonradan doldurulmak suretiyle tahsili için avukata verildiğini, bu senetlerden dolayı borçlu olmadığının tespitini istemiş, davalı ise senetlerin illetten mücerret olup sonradan doldurulduğuna yönelik iddiaların davacı tarafından ispatlanması gerektiğini, senetlerin taşınmaz satışı ile ilgili olmayıp miras taksimi için kendilerine verildiğini savunmuştur.

Mahkemece, davalı tarafça bu senetlerin miras taksiminden dolayı verildiği savunulduğu halde ispatlanamadığından bahisle davanın kabulüne karar verilmiştir. Dava konusu senetle davalı tarafından dosyaya ibraz edilen ……… tarihli harici miras taksimine ilişkin sözleşme arasında bir bağlantı yoktur ancak davalının bu yöndeki savunmaları gerekçeli inkar mahiyetinde olup, bölünemez.

Bu durumda boş olarak verildiği belirtilen senedin anlaşmaya aykırı olarak doldurulduğunu ispat yükü davacıdadır. Mahkemece, ispat yükünün davalıda olduğu yönünde yanlış değerlendirme yapılarak yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün davalı yararına BOZULMASINA,

Senedin Sonradan Doldurulduğu İddiası

Senedin Sonradan Doldurulduğu İddiası

Senedin Sonradan Doldurulduğu İddiası ile ilgili diğer konu başlıkları, senedin sonradan doldurulması, sözleşmenin sonradan doldurulduğu iddiası, senedin sonradan doldurulması, tanzim tarihinin sonradan doldurulması, senette keşide yerinin sonradan doldurulması, boş senedin doldurulması, açığa imzanın kötüye kullanılması, ttk 592, senette lehtar kısmının sonradan doldurulması, senedin sonradan doldurulduğu iddiası ispat yükümlülüğü, ilkay hukuk bürosu avukatları ankara. Ankara avukat