Senette İmzaya İtiraz

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > İcra Hukuku  > Senette İmzaya İtiraz

Senette İmzaya İtiraz

Senette İmzaya İtiraz

Senette İmzaya İtiraz

İTİRAZIN İPTALİ DAVASI – İMZASI İNKAR EDİLMEMİŞ BELGEYE DAYALI BORCA YÖNELİK VAKİ İTİRAZIN İPTALİ DAVASI – DAVALI TARAFINDAN BORCU ORTADAN KALDIRACAK NİTELİKTE BİR VAKIA DA İLERİ SÜRÜLÜP İSPATLANMADIĞI

ÖZET: Davalı-borçlu hakkında başlatılan icra takibi “Sulh ve İbra Sözleşmesi” başlıklı belgeye dayandırılmış ve takip talebinde belirtilmiş, ödeme emri ekinde de borçluya tebliğ edildiği davetiye içeriğinden anlaşılmıştır.

Ödeme emrinde, dayanak belgedeki imzaya da belirlenen sürede itiraz edilebileceği, aksi halde imzayı da kabul etmiş sayılacağı ihtarı olduğu halde açıkça imzaya itiraz etmediği gibi sadece “ödeme emrinde sebebi açıkça yazılmayan, borç aslına” itiraz etmiştir.

Bu durumda takibe konu belgedeki imzanın davalıya ait olduğunun kabulü gerekir. Belge aslının icra dosyasına ibrazı ve kasada saklanması gereği takip hukuku kapsamında değerlendirilmesi gereken hususlardan olup davalı, icra dairesinde bununla ilgili bir talepte bulunduğunu da ileri sürmüş değildir.

Buna göre iş bu itirazın iptali davasını da imzası inkar edilmemiş belgeye dayalı borca yönelik vaki itirazın iptali davası olarak değerlendirip, takip dayanağı “Sulh ve İbra Sözleşmesi” başlıklı belgenin 3-4 maddesinde (işveren belediye tarafından yüklenici aleyhine kesilen … TL ödeyecektir) ibaresine göre, davalı-borçlunun bu madde hükmü gereğince belirtilen miktar kadar davacı yükleniciye borçlu olduğu anlaşılmış olup,

Davalı tarafından bu borcu ortadan kaldıracak nitelikte (mahsup-takas, zamanaşımı, ödeme…..gibi) bir vakıa da ileri sürülüp ispatlanmadığından davanın kabulüne karar verilmesi gerekir.

Senette İmzaya İtiraz | Sıkça Sorulan Sorular

DOLANDIRICILIK SUÇU - CİRO SİLSİLESİNİN BİRİNCİ VE İKİNCİ SIRASINDA BULUNAN KİŞİLERİN ARAŞTIRILIP TANIK OLARAK DİNLENİLMESİ GEREKTİĞİ - İMZA İNCELEMESİ YAPTIRILMASI OLUŞACAK SONUCA GÖRE ÖNCEDEN DOĞMUŞ BORÇ İÇİN VERİLEN ÇEKİN DOLANDIRICILIK SUÇUNU OLUŞTURUP OLUŞTURMAYACAĞININ TARTIŞILMAMASININ İSABETSİZ OLDUĞU

ÖZET: Sanığın tüm aşamalarda suça konu çeki tanık M. Y.’dan aldığını savunmasına, bu savunmanın tanık M. Ç. tarafından doğrulanmasına, tanık M. Y.’ın da çekin kendisinden habersiz H. O. tarafından sanığa verilmiş olabileceğini belirtmesine, suça konu çekin arkasındaki ilk cirantanın TC Kimlik numarası ve telefon numarası yazılı A. T., ikinci cirantanın H. O., üçüncü cirantanın M. Y. olmasına, sahte çeklerde denetimin ilk cirantadan itibaren yapılmasının gerekmesine,

Uyap’tan yapılan sorgulamada ve dosya arasına alınan karar örneklerinde M. Y. ve H. O. haklarında birlikte işledikleri belirtilen çek sahteciliği ve dolandırıcılık suçlarından yapılan soruşturma ve kovuşturmaların bulunmasına rağmen ciro silsilesinin birinci ve ikinci sırasında bulunan kişilerin araştırılıp tanık olarak dinlenip,

Gerekirse imza incelemesi de yaptırılması, oluşacak sonuca göre “önceden doğmuş borç için verilen çekin dolandırıcılık suçunu oluşturup oluşturmayacağı hususunun da tartışılması gerekirken eksik inceleme ile hüküm kurulmasının savunma hakkının kısıtlanması niteliğinde olması nedeniyle hükmün bozulmasına karar verilmiştir.

[Toplam:0    Ortalama:0/5]
'

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor