Atla

Senette Tahrifat Suç Duyurusu


Senette Tahrifat Suç Duyurusu

Senette Tahrifat Suç Duyurusu

Senette Tahrifat Suç Duyurusu

senette tahrifat suçu ile ilgili diğer konu başlıkları, tck senette tahrifat, senette tahrifat yargıtay kararları, senette tahrifat nasıl anlaşılır, senette tahrifat iddiası, bonoda tahrifat suçu, senette tahrifat suçu, senette tahrifat suçu şikayet, senette tahrifat suçu cezası, senette tahrifat şikayet dilekçesi, senette tahrifat savcılık, senette tahrifat nasıl anlaşılır, senette tahrifat senet, çekte senette tahrifat, senette tahrifat var mı, senette tahrifat iptaliSENETTE TAHRİFAT SUÇ DUYURUSUSenette Tahrifat Suç Duyurusu ile ceza davasının icra takibine etkisi bulunmaktadır. Senette tahrifat, sahte olduğu ileri sürülen senede dayanarak yapılan icra takibine etkisini, İİK. m.72' ye göre değil, HUMK m.317 hükmüne göre incelemek gerekir. Senette Tahrifat Suç Duyurusu yapılması ve karşılığında Senette Tahrifat Suç Duyurusu ile ilgili olarak yayınlanan yargıtay kararlarının incelemesi ve sonuçları aşağıya yazılmıştır.

Yargıtay Kararı - Senette Tahrifat Suç Duyurusu

YARGITAY KARARI
 • T.C. YARGITAY 12.Hukuk Dairesi Esas:  2012/23238 Karar: 2013/2101 Karar Tarihi: 25.01.2013
 • İTİRAZIN İPTALİ DAVASI - SAHTECİLİK SUÇU KAPSAMINDA YAPILAN SORUŞTURMA - SENETTE TAHRİFAT ÖNCESİ BEDEL ESAS ALINARAK ALACAK MİKTARI BELİRLENECEĞİNDEN BU DOĞRULTUDA İTİRAZIN KALDIRILMASI - HÜKMÜN BOZULMASI GEREĞİ
 • ÖZET: Alacaklı hakkında ..... Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ... Hazırlık sayılı dosyasında sahtecilik suçu kapsamında yapılan soruşturmada, dayanak senet hakkında aldırılan .... tarihli ekspertiz raporuna göre, senet bedelinin tahrifattan .... TL olduğu görülmektedir. Bu durumda borçlular icra dairesine süresinde yaptığı borca itirazında açıkça senetteki imzaya itiraz etmediğinden dayanak senet İİK. nun 68/1. anlamında imzası ikrar edilmiş belge sayılır. Açıklanan nedenlerle icra mahkemesince, senette tahrifat öncesi bedel esas alınarak alacak miktarı belirleneceğinden bu doğrultuda itirazın kaldırılmasına karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçeyle istemin tümden reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
     YARGITAY KARARI
 •  T.C. YARGITAY 19.Hukuk Dairesi Esas:  2004/7090 Karar: 2005/623 Karar Tarihi: 03.02.2005
 •  KONUSU MENFİ TESPİT DAVASI - SENETTE TAHRİFAT YAPILDIĞI İDDİASI - ADLİ TIP KURUMUNUN SENETTE MİKTARIN YAZILI OLDUĞU BÖLÜMDE 2007 RAKAMININ SONRADAN İLAVE EDİLDİĞİNİ SAPTAMASI - TAKİBİN DEVAMI GEREĞİ
 • KONUNUN ÖZETİ Senette tahrifat yapıldığı, senedin önceden mevcut halinin 6.983.015 TL olduğu, 2007 rakamının sonradan ilave edilerek takibin 2.769.830.015. TL asıl alacak üzerinden yapıldığı kabul edilerek, davacının davalıya 2.762.847.000.TL borçlu olmadığının tespitine geri kalan 6.983.015.TL üzerinden takibin devamına, hükmolunan tutarın %40'ı oranında kötü niyet tazminatının davalıdan alınıp, davacıya verilmesine karar verilmiştir.
 YARGITAY KARARI
 • T.C. YARGITAY 19.Hukuk Dairesi Esas:  2013/10924 Karar: 2013/14307 Karar Tarihi: 19.09.2013
 • MENFİ TESPİT DAVASI - DAVALI HAKKINDA RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇUNDAN DAVA AÇILDIĞININ ANLAŞILDIĞI - CEZA MAHKEMESİNDEKİ DAVA DOSYASININ SONUÇLANMASI BEKLENEREK KARAR VERİLMESİNİN GEREĞİ - HÜKMÜN BOZULMASI
 • ÖZET: Dava, sahtecilik iddiasına dayalı menfi tespit davasıdır. Mahkemenin gerekçeli kararında da açıklandığı üzere davalı hakkında K.. Asliye Ceza Mahkemesi'nde resmi belgede sahtecilik suçundan dava açıldığı anlaşılmış olmakla, mahkemece ceza mahkemesindeki dava dosyasının sonuçlanması beklenerek sonucuna göre karar verilmesi gerekir.
 Ankara avukat 
SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

İlkay Uyar Kaba ; Aile Boşanma hukuku, Anlaşmalı Boşanma, İşçi Davalarında Arabuluculuk, Miras Hukuku Davaları, icra hukuku, İşçi Tazminat Davaları, Kıdem Ve İhbar Tazminatı, İşe İade, Miras hukuku, Tazminat Hukuku, İş Kazası Tazminat, Trafik Kazası Tazminat Davası gibi faaliyet gösterdiğimiz çalışma alanlarımızın, hukuk büroları arasında önemli bir yer sahibi olmamızı prensiplerimize borçluyuz.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • BERTUĞ ULAŞ -
  9 Ağustos 2016

  Senette Tahrifat Suç Duyurusu Acaba bu davayı avukatsız takip edebilirmiyim? Davanın dilekçe örneğini bulabilirmiyim..

  Cevapla
 • BEYHAN SERDAROĞLU -
  21 Ağustos 2016

  Senette Tahrifat Suç Duyurusu Acaba bu dava ne kadar sürer veya sonuçlanır..

  Cevapla
Yorum Bırak