Senette Tahrifat Suç Duyurusu

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Ceza Hukuku  > Senette Tahrifat Suç Duyurusu

Senette Tahrifat Suç Duyurusu

Senette Tahrifat Suç Duyurusu

Senette Tahrifat Suç Duyurusu

Senette Tahrifat Suç Duyurusu ile ceza davasının icra takibine etkisi bulunmaktadır. Senette tahrifat, sahte olduğu ileri sürülen senede dayanarak yapılan icra takibine etkisini, İİK. m.72’ ye göre değil, HUMK m.317 hükmüne göre incelemek gerekir.

Konu içerisinde yer alan icra hukuku ce icra takibi nedir, senet neden icraya konur bunlardan bahsedecek olursak.

Eski dönemlerde alacaklının borcunu yasal olmayan yollarla temin etmeye çalışması çok yaygındı. Fakat günümüzde bu durum tarihin çöplüğüne karışmış durumdadır. Çağdaş veya hukukun üstünlüğü ilkesine dayanan Türkiye gibi ülkelerde, oluşan anlaşmazlıklar hukuk yolu ile çözülmektedir. Bu hukuk yollarından biri ise icra takibidir.

Ticaretin eski dönemlerden günümüze yaygın bir nitelik taşıması, anlaşmazlıkların oluşmasını da beraberinde getirmektedir. Genellikle anlaşmazlıklar alacaklının borçludan alacağını alamaması durumunda kendisini göstermektedir. Genel anlamı ile icra takibi alacaklının borçludan alacağını almak adına İcra Müdürlüğü’ne başvurarak başlattığı hukuki takip işlemi olarak adlandırılmaktadır.

Senette Tahrifat Suç Duyurusu yapılması ve karşılığında Senette Tahrifat Suç Duyurusu ile ilgili olarak yayınlanan yargıtay kararlarının incelemesi ve sonuçları aşağıya yazılmıştır.

Yargıtay Kararı – Senette Tahrifat Suç Duyurusu

YARGITAY KARARI

T.C. YARGITAY 12.Hukuk Dairesi Esas:  2012/23238 Karar: 2013/2101 Karar Tarihi: 25.01.2013

İTİRAZIN İPTALİ DAVASI – SAHTECİLİK SUÇU KAPSAMINDA YAPILAN SORUŞTURMA – SENETTE TAHRİFAT ÖNCESİ BEDEL ESAS ALINARAK ALACAK MİKTARI BELİRLENECEĞİNDEN BU DOĞRULTUDA İTİRAZIN KALDIRILMASI – HÜKMÜN BOZULMASI GEREĞİ

ÖZET: Alacaklı hakkında ….. Cumhuriyet Başsavcılığı’nın … Hazırlık sayılı dosyasında sahtecilik suçu kapsamında yapılan soruşturmada, dayanak senet hakkında aldırılan …. tarihli ekspertiz raporuna göre, senet bedelinin tahrifattan …. TL olduğu görülmektedir. Bu durumda borçlular icra dairesine süresinde yaptığı borca itirazında açıkça senetteki imzaya itiraz etmediğinden dayanak senet İİK. nun 68/1. anlamında imzası ikrar edilmiş belge sayılır. Açıklanan nedenlerle icra mahkemesince, senette tahrifat öncesi bedel esas alınarak alacak miktarı belirleneceğinden bu doğrultuda itirazın kaldırılmasına karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçeyle istemin tümden reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

Senette Tahrifat Suç Duyurusu Örnek Karar

KONUSU MENFİ TESPİT DAVASI – SENETTE TAHRİFAT YAPILDIĞI İDDİASI – ADLİ TIP KURUMUNUN SENETTE MİKTARIN YAZILI OLDUĞU BÖLÜMDE 2007 RAKAMININ SONRADAN İLAVE EDİLDİĞİNİ SAPTAMASI – TAKİBİN DEVAMI GEREĞİ

KONUNUN ÖZETİ Senette tahrifat yapıldığı, senedin önceden mevcut halinin 6.983.015 TL olduğu, 2007 rakamının sonradan ilave edilerek takibin 2.769.830.015. TL asıl alacak üzerinden yapıldığı kabul edilerek, davacının davalıya 2.762.847.000.TL borçlu olmadığının tespitine geri kalan 6.983.015.TL üzerinden takibin devamına, hükmolunan tutarın %40’ı oranında kötü niyet tazminatının davalıdan alınıp, davacıya verilmesine karar verilmiştir.

Senette Tahrifat Suç Duyurusu Ve Menfi Tespit Davası

T.C. YARGITAY 19.Hukuk Dairesi Esas:  2013/10924 Karar: 2013/14307 Karar Tarihi: 19.09.2013

MENFİ TESPİT DAVASI – DAVALI HAKKINDA RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇUNDAN DAVA AÇILDIĞININ ANLAŞILDIĞI – CEZA MAHKEMESİNDEKİ DAVA DOSYASININ SONUÇLANMASI BEKLENEREK KARAR VERİLMESİNİN GEREĞİ – HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Dava, sahtecilik iddiasına dayalı menfi tespit davasıdır. Mahkemenin gerekçeli kararında da açıklandığı üzere davalı hakkında K.. Asliye Ceza Mahkemesi’nde resmi belgede sahtecilik suçundan dava açıldığı anlaşılmış olmakla, mahkemece ceza mahkemesindeki dava dosyasının sonuçlanması beklenerek sonucuna göre karar verilmesi gerekir.

[Toplam:0    Ortalama:0/5]
'

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor