Atla

Sicil İptal Davası Nasıl Açılır


Sicil İptal Davası Nasıl Açılır

Sicil İptal Davası Nasıl Açılır

Sicil İptal Davası Nasıl Açılır

Devlet memurlarının yetersizlikleri halinde sicil raporlarında yazılı bulunan kusur ve eksiklikleri, uyarılmaları bakımından, gizli bir yazı ile atamaya yetkili sicil amirleri tarafından kendilerine bildirilir. 

Kendisine tebligat yapılan Devlet memurları, buna karşı tebliğ tarihinden itibaren en çok bir ay içinde aynı amirlere itiraz edebilirler. Bunla ilgili Sicil iptal Davaları açabilirler.

Atamaya yetkili amirler itirazla ilgili kararlarını iki ay içinde ilgiliye yazı ile bildirirler. 

Yetersiz olarak değerlendirilmiş bulunan memurlar, bu duruma sebep olan kusur ve noksanlarını gidermeleri için, sicil raporlarının bunların muhafazası ile görevli makamlara en son teslim tarihini takip eden bir ay içinde, atamaya yetkili amirlerce gizli bir yazı ile uyarılırlar.

Uyarılan memurlar, uyarı yazısını tebellüğ ettikleri tarihi takip eden 1 ay içinde atamaya yetkili amirlerine itirazda bulunabilirler.

İtirazlar, sadece uyarı yazısında belirtilen kusur ve noksanlara karşı yazılı olarak yapılır. 

İtirazlar atamaya yetkili amirlerce veya bunların görevlendirecekleri ve itiraz edilen değerlendirmeyi yapan sicil amirleriyle aynı veya daha üst derecede bulunan bir memur tarafından incelenebilir.

İnceleme, gereğine göre memurun özlük ve sicil dosyası ile konuyla ilgili diğer belgeler tetkik edilerek tamamlanır.

İnceleme sonucuna göre atamaya yetkili amir kararını inceleme için kendisine verildiği tarihten itibaren iki ay içerisinde ilgiliye bildirir.

Danıştay Kararı - Sicil İptal Davası Davaları

SİCİL RAPORUNUN İPTALİ İSTEMİ - SENDİKA ADINA DAVA AÇAN AVUKATIN DAVA SÜRERKEN İSTİFASI.

YENİ BİR AVUKAT TEMSİLE YETKİLİ KILINARAK DAVAYA DEVAM EDİLMESİ - KARARIN DAVACI LEHİNE VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMEMESİNE İLİŞKİN KISMINDA HUKUKA UYARLIK BULUNMADIĞI

ÖZET: Uyuşmazlıkta davacının 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca anılan sendika tarafından temsil edildiği davada; sendika adına davayı açan avukatın dava sürerken istifasının ardından bu durumun mahkemenin ara kararıyla sendikaya bildirilmesi üzerine yeni bir avukat temsile yetkili kılınarak davanın takibine devam edildiği,

Öte yandan vekalet ücretinin taraf lehine hükmedileceğinin yasanın amir hükmü olduğu ve davacı tarafın davanın başından itibaren vekille temsil edildiği hususları dikkate alındığında,

Kararın temyize konu davacı lehine vekalet ücretine hükmedilmemesine ilişkin kısmında hukuka uyarlık bulunmamaktadır. 

Diğer makaler için ziyaret ediniz. Ankara avukat.

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
Yorum Bırak