Sigorta Hukuku Davaları – Sigorta Avukatı Ankara

A. Sigortaya Karşı dava Nasıl Açılır B. Kasko Davaları C. Trafik Sigortası Davaları

YARGITAY :SİGORTA DAVALARI

  •  4.Hukuk Dairesi Esas:  2011/1657 Karar: 2011/3141 Karar Tarihi: 24.03.2011
  • ÖZET: Sigorta şirketi tarafından verilen parayı tazminat hesabının yapıldığı günden önce alan davacılar, bu paranın tazminat hesabının yapıldığı güne kadar işleyen yasal faizi kadar kazanım sağlamış olacaklarından, zarar ve yararın denkleştirilmesi ilkesi gereğince, sigorta şirketi tarafından yapılan ödemenin tazminat hesabının yapıldığı güne kadar geçen süreye ilişkin getirisi belirlenerek, hesaplanan tazminattan indirilmesi gerekir.

      YARGITAY : KASKO SİGORTALI ARACIN KAZA YAPMASI, İCRA İNKÂR TAZMİNATI.

  • T.C YARGITAY 17.Hukuk Dairesi Esas: 2013 / 10388 Karar: 2013 / 12468 Karar Tarihi: 19.09.2013
  • İTİRAZIN İPTALİ DAVASI- ALACAĞIN LİKİT OLMAYIP ALACAK MİKTARININ TESPİTİNİN BİLİRKİŞİ İNCELEMESİNİ VE YARGILAMA YAPILMASINI GEREKTİRDİĞİ – İCRA İNKÂR TAZMİNATINA HÜKMEDİLMESİNİN DOĞRU OLMADIĞI – YARGILAMANIN TEKRARININ GEREKMEMESİ – DÜZELTEREK ONAMA.
  • ÖZET: Dava, kasko sigorta sözleşmesine dayanılarak itirazın iptali şeklinde açılan alacak istemine ilişkindir. Hükmedilecek alacak, likit (muayyen, belirli) olmayıp alacak miktarının tespiti bilirkişi incelemesini ve yargılama yapılmasının gerektirdiğinden davacı tarafın icra inkar tazminatı talebinin reddine karar verilmesi gerekirken davalı aleyhine icra inkar tazminatına hükmedilmesi doğru değil, bozma sebebi ise de bu yöndeki yanılgını giderilmesi yargılamanın tekrarını gerektirecek nitelikte HUMK’nun ilgili maddesi uyarınca hükmün düzeltilerek onanmasına karar vermek gerekmiştir.

YARGITAY: SİGORTALILIĞIN KESİNTİSİZ DEVAM EDİP ETMEDİĞİNİN TESPİTİ.

Yargıtay Kararları –Sigorta Avukatı Ankara

  • YARGITAY 21. Hukuk Dairesi ESAS: 2013/16036  KARAR: 2014/2747
  • 09/07/1979-30/11/1981, 17/08/1982-20/09/1982, 01/11/1982-27/12/1984 tarihleri arasında Bağ-Kur sigortalısı olduğunun ve 01/04/2010 tarihinden itibaren yaşlılık aylığına hak kazandığının tespitine karar verilmesini istemiştir.
  • Mahkemece, davanın kısmen kabulü ile, 17.8.1982-20.9.1982, 1.11.1982-2.11.1982, 4.7.1984-27.12.1984 tarihleri arasında 1479 sayılı yasa uyarınca sigortalı sayılması gerektiğinin tespitine ve tahsis talebinin reddine sigorta avukatı ankara karar verilmiştir.

sigorta hukuku, sigorta davaları, sigorta yargıtay kararları, sigorta hukuku, yargıtay iş davaları, sigorta rücu, sigorta rücu davaları, ssk davaları, sosyal sigorta davaları, maddi ve manevi tazminat davaları, sigorta hukuku avukat ankara, sigorta avukatı, sigorta avukatı arıyorum, sigorta avukatı ankara, sigorta avukatları ankara, sigorta hukuku avukatı, sigorta hukuku avukat ankara, sigorta hukuku avukatları, Sigorta İlkay Hukuk Bürosu avukatı avukatları.

Ankara avukat