Hakaret Şikayet Tazminat Dilekçesi

Şikayet Dilekçesi Hakaret Tazminat konusu ile ilgili açıklama ve yargıtay kararına yer verilmiştir.

Hakaret davasında Tazminat, gerek kasten, gerekse ihmal ve savsama, ya da tedbirsizlik ile haksız bir surette diğer kimseye bir zarar veren kişi, o zararın tazminine mecburdur. Bu zarar karşılığında ödenen miktara tazminat adı verilir.

Ahlaka aykırı bir fiil ile diğer bir kimsenin zarara uğramasına bilerek nedeniyet veren şahıs, o zararı tazmine mecburdur. Kasten ya da ihmal ya da tedbirsizlikle bir kişinin malına ya da canına ya da kişiliğine zarar verilmesine Haksız Eylem adı verilir.

Şikayet Dilekçesi Hakaret Tazminat – Yargıtay Kararı

Hakaret nedeniyle Tazminat davası açılmak isteniyorsa bu konuda dava dilekçesi hazırlanır. Dava dilekçesinin en önemli bölümü şüphesiz, dava konusu, davanın ispat edilmesini sağlayacak deilil ve tanıklar, hukuki dayanak ve dilekçenin sonunda talebinizin  ne olduğunu Açık bir biçimde hazırlanır ve tazminat davası açılır.

Şikayet Dilekçesi Hakaret Tazminat konusu ile ilgili yargıtay kararı eklenecektir.

Diğer makalelerimizi Ankara avukat ana sayfamızda okuyabilirsiniz.