Şirket Arabasıyla Trafik Kazası

Şirket Arabasıyla Trafik Kazası sonucu oluşacak zararın istenmesi  asliye hukuk mahkemesinin görevli olduğu düzenlenmiştir.

Şirket Arabasıyla Trafik Kazası – Yargıtay Kararı

Şirket Arabasıyla Trafik Kazası konusu ile ilgili yargıtay kararı eklenecektir.

 

Şirket avukatı Ankara

Şirket Arabasıyla Trafik Kazası

Şirket Arabasıyla Trafik Kazası

Ankara avukat