Şirket Devri Sözleşmesi Örneği

Şirket Devri Temlik Sözleşmesi Örneği hazırlanmadan önce Şirket Devri Nasıl Yapılır konusundan bahsetmemiz gerekmektedir. Şirketlerin, hisselerinin devri, noterlikçe  düzenlenecek Şirket Devri Sözleşmesi  ile yapılır.  Şirket hisse devirleri ve temlik sözleşme ile noterlikçe yapılır. Hisse devir şartlarından en önemli unsur, şirket ortaklarının en az 4/3’ünün onayı ve esas sermayenin en az 4/3’üne sahip olması gerekmektedir  Noterlikçe yapılan devir sözleşmesinin hukuksay yaptırım olması  ve devir sonrasında oluşacak yeni sermaye dağılımının resmi olması için, Şirket Ortaklar kurulu  Hisse devir ve temlik sözleşmesine ile ilgili yönetim kararı alması gerekmektedir. Şirket devri kararları şirketin bağlı bulunduğu ticaret sicil memurluğuna Tescil edilmesi ve  onaylatıldıktan sonra resmiyet kazanacaktır. Şirket Devri Sözleşmesi Örneği hazırlanırken, sadece genel başlıkları verdik. Çünkü özel şartlar, yaptırımlar, cezai şartlar ve miktarlar değişlik göstereceğinden, her maddesi hazırlanırken titizlikle yazılmalıdır.

ŞİRKET DEVİR SÖZLEŞMESİ 

 1-) TARAFLAR                               :

DEVİR EDEN;

Kurucunun Adı ve Soyadı                        :

T.C. Kimlik No                                              :

Yerleşim Yeri                                                :

Vergi Dairesi ve Nosu                                :

(Bu Şirket Devri Temlik Sözleşmesinde “Satıcı” olarak anılacaktır.)

DEVİR ALAN;                   

Adı ve Soyadı                                                :

T.C. Kimlik No                                            :

Adres                                                               :

Vergi Dairesi ve Nosu                              :

(Bu Şirket Devri Temlik Sözleşmesinde “Alıcı” olarak anılacaklardır.)

DEVİR BEDELİ                             :

ŞİRKETİN SERMAYESİ              :            -TL (yazı ile)

ŞİRKETİN BAĞLI OLDUĞU

VERGİ DAİRESİ VE NOSU           :

LİMİTED ŞİRKETİN ADRESİ    :

2-) KONUSU                                 :

Satıcının, ……………………………………………………………………….evir tarihi itibarı ile ödenmesi, şirketin tasfiyesi ve davaların temliki hakkındadır.

3-) ŞARTLARI                                :

1) Satıcı ……………….,……………………..TL. Bedelle, ….’ye satmış o……………………………………………………………………… defaten almışlardır.

2) Satıcı, ……………………………………………………………………………………………… yapacaktır.

3) Satıcı, satış tarihi olan …/…/… …………………………………………………………………………………………………….. beyan ve taahhüt etmiştir.

4) Taraflar, …………………………………………………………………………………………………………………………….. varmışlardır.

5) Taraflar, …………………………………………………………………………………………………baştan kabul etmiş sayılır.

4- ) CEZAİ ŞART                            :

Taraflar yukarıda…………………………………………………………….taktirde ….. TL. cezai şart ödemeyi………………………………………… etmiş sayılır.

5-) TEBLİGAT                                :

Taraflar ………………………………………………………………………………………………………………………..geçerli sayılacaktır.

5 (Beş) …………………………………………………………………………………….. edilmiş olup birer nüshası taraflarda kalmıştır. …./…/…

 

SATICI                                                                                                        ALICI

Kaşe                                                                                                              Adı Soyadı

İmza                                                                                                              İmza

Şirket Devri Sözleşmesi Örneği

Şirket Devri Sözleşmesi Örneği

 

Ankara Avukat