Atla

Şirket Kar Payı Haczi


Şirket Kar Payı Haczi

Şirket Kar Payı Haczi

Şirket Kar Payı Haczi

*Anonim şirketlerde paylar için pay senedi veya pay ilmühaberi çıkarılmamışsa, borçlunun şirketteki payı icra dairesi tarafından şirkete tebliğ olunarak haczedilir.

*Haczin şirket pay defterine işlenmesi zorunludur; ancak haciz, şirket pay defterine işlenmemiş olsa bile şirkete tebliğ tarihinde yapılmış sayılır.

*Haciz, icra dairesi tarafından tescil edilmek üzere Ticaret Siciline bildirilir.

*Haczedilen payların devri, alacaklının haklarını ihlal ettiği oranda batıldır.

*Haczedilen payların satışı, taşınır malların satışı usulüne tabidir.

*Bir şirket devam ettiği müddetçe ortaklardan birinin şahsi alacaklıları, haklarını ancak şirketin bilançosu gereğince o ortağa düşen kar payından ve şirket fesh olunmuşsa tasfiye payından alabilirler.

Henüz bilanço tanzim edilmemişse alacaklı bilançonun tanzimi neticesinde borçluya düşecek kar ve tasfiye payı üzerine ihtiyati haciz koydurabilir.

Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerle anonim şirketlerde alacaklılar, borçlularına ait bulunan hisse senetlerini haczettirebilirler.

*Ortaklardan birinin iflası halinde iflas idaresi en az altı ay önce ihbar etmek şartı ile şirketin feshini isteyebilir.

Ortaklardan birinin payını haczettirmiş olan alacaklı da aynı hakka sahiptir. İhbar neticesinde şirket fesih olunarak tasfiye haline girerse tasfiye memurları, aleyhine takibat yapılan ortağa düşen tasfiye payını iflas idaresine veya icra dairesine vermeye mecburdurlar. 

*Bir ortağın şahsi alacakları, ancak ortağa ait faiz ve gelir - gider farklarından hissesine düşen miktarı ve kooperatifin dağılmasında ona ödenecek payı haczettirebilirler.

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • Şirket Kar Payı Haczi - Yorum
  EREN BÜYÜKBAŞ -
  15 Ağustos 2016

  Şirket Kar Payı Haczi Konuyla ilgili bilgi verirseniz ona göre bir yol izlemek isterim teşekkür ederim iyi çalışmalar.

  Cevapla
 • Şirket Kar Payı Haczi - Yorum
  TUĞRA ÜNLÜ -
  3 Kasım 2016

  Şirket Kar Payı Haczi Konuyla ilgili bilgi verirseniz ona göre bir yol izlemek isterim teşekkür ederim iyi çalışmalar.

  Cevapla
 • Şirket Kar Payı Haczi - Yorum
  Mohamed -
  14 Aralık 2016

  Şirket Kar Payı Haczi hukuk mahkemesine başvuru dilekçe örneği bulabilirmiyim..

  Cevapla
Yorum Bırak