Atla

Site Yönetimine Yönetici Atanması


Site Yönetimine Yönetici Atanması

Site Yönetimine Yönetici Atanması

Site Yönetimine Yönetici / Kayyum Atanması Talebi

Mevcutta yürürlükte olan Kat Mülkiyeti Kanunu çerçevesinde binada daire sayısı 8’ i geçmesi durumunda yönetici veya 3 kişiden oluşan bir yönetim kurulu oluşturulması mecburiyeti bulunmaktadır. Yönetici ya da yönetim kurulu binadaki mevcut olağan işler ve bakım gibi işlemlerin gerçekleştirilmesi konusundaki düzenlenmelerin uygulanması ve yönetimin gerçekleştirilmesi ile ilgilenir.

Yönetici ya da apartman yönetim kurulunda görev alan kişiler, bina içerisinde ikamet eden kişilerden olabileceği gibi aynı zamanda da binada ikamet etmeyen kişilerden de oluşturulabilmektedir. Yönetici veya yönetim kuruluna ilişkin Kat Mülkiyeti Kanunu çerçevesinde belirtilmiş olan yıllık olarak kat malikleri tarafından yapılacak toplantıda seçilir ve ataması gerçekleştirilir. Kat malikleri toplantısı çerçevesinde ataması gerçekleştirilen yöneticinin kat malikleri toplantısında hem sayısal hem de arsa payı çoğunluğunu elde etmiş olması zorunluluğu bulunur.

Site Yönetimine Yönetici Atanması Davası

Kat malikleri arasında meydana gelebilecek bir anlaşmazlık halinde ise yönetici ataması gerçekleştirilememesi durumu meydana gelmesi halinde, apartmandaki kat maliklerinden herhangi birisi tarafından söz konusu binanın bulunduğu yerde bulunan Sulh Hukuk Mahkemesi’ ne apartmana yönetici ataması yapılmasına ilişkin olarak dava başvurusunda bulunabilmektedir.

Kat malikleri, yönetici atanması davası sonucunda mahkeme tarafından atanmış olan yöneticinin değişikliğini 6 aylık süre ile gerçekleştiremez. Buna karşın olağanın dışındaki haller durumunda söz konusu 6 aylık değiştirilememesi kuralında özel uygulama çerçevesinde değişim söz konusu olabilmektedir.

Apartman / Siteye Yönetici Atama Davası Nasıl Açılır?

Kat Mülkiyeti Kanunu’ nun 34. Maddesi kapsamında yönetici atama davası belirtilen hususların meydana gelmesi halinde kat maliklerinden herhangi birisi tarafından açılabilmektedir.

Bu doğrultuda da yönetici atama davasında davalı taraf, tek kişi tarafından yönetici atanması davasının açılması halinde diğer kat malikleri olur.

 

Sulh Hukuk Mahkemesi hakimi tarafından diğer kat maliklerinin tanıklığı da dinlenerek,  yönetici atama davasının sonucuna karar vermektedir. Basit usulde bir dava tipi olması dolayısı ile yönetici atama davası diğer dava türlerine göre çok daha kısa süreler içerisinde sonuca ulaşabilmektedir.

Site Yönetimine Yönetici  Atanması hangi mahkemede nasıl açılır

Bu yüzden günümüzde çok sık şekilde karşılaşılabilen durumlar arasında bulunan yönetici veya yönetim kurulu atamasının gerçekleştirilmesi konusundaki anlaşmazlıklarda yönetici atanması için mahkemeye başvuru gerçekleştirilmesi gerekir.

Özellikle de söz konusu anlaşmazlığın meydana gelmesi durumunda pek çok kişi tarafından mahkeme sürecinin zorlu ve uzun süreçli olacağı düşüncesi ile hiç mahkeme dahi açılmayabiliyor. Bu tip gereksiz ve hatalı düşüncelerden uzak durulması ve mutlaka yazılı dilekçe ile anlaşmazlıklar halinde yönetici atanması davasının Sulh Hukuk Mahkemesi aracılığı ile açılması önerilmektedir.

 

Kat malikleri arasında yönetici ataması hususunda anlaşma sağlanamaması durumunda söz konusu kat maliklerinden herhangi birisi tarafından gerçekleştirilecek yazılı dilekçe ile talepler doğrultusunda yetkili Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından yönetici ataması gerçekleştirilir.

Günümüzde Türk hukuk sistemi dahilinde yönetici atama davaları için kat malikleri tarafından apartmanın bulunduğu yerde görevli olan Sulh Hukuk Mahkemesi’ ne başvuru gerçekleştirilmesi gerekir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Eldeki davada kat mülkiyeti kurulmuş ve tek parselden oluşan .. parseldeki yöneticilerin bu adanın yönetimi ile ilgili yapmış oldukları usulsüzlükler ileri sürülerek tazminat isteminde bulunulmuş olması nedeniyle uyuşmazlıkta Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerinin uygulanması gerekmektedir. Bu nedenle davaya bakılıp tarafların tüm delilleri toplanarak sonuca göre karar verilmesi gerekirken genel hükümlere tabi olduğu gerekçesi ile görevsizlik kararının verilmiş olması doğru görülmemiştir. Hüküm bozulmuştur.

Davaya bakma ve kesin yetkiyi gözetme görevinin … Ticaret Mahkemesi'nin görevi kapsamında kaldığı, HMK'nın 114/1-c madde hükmü uyarınca göreve ilişkin dava şartı noksanlığı bulunduğu gerekçesiyle aynı Kanun'un 115/2. maddesi uyarınca davanın usulden reddine karar verilmesi gerekirken, davanın tüm davalılar ve tüm istemler bakımından ticari dava olmadığı, davalı site yönetimi ve site yöneticisi olan dahili davalılarca yetki itirazında bulunulmadığı hususları ile mahkemenin görevi ve kesin yetkisine yönelik dava şartları ile ilgili inceleme sırası gözardı edilerek, aksi şekilde karar verilmesi doğru olmamıştır. Hüküm bozulmuştur.

Mahkemece site yönetimine ait defterler ve belgeler üzerinden de inceleme yapılıp davalı ve davalının eşi İsmail Demir'e ait bağımsız bölümlerin arsa payları gözönüne alınıp borç miktarının belirlenmesi, varsa tarafların bu doğrultudaki ödemelerinin tespiti ve itirazlarının incelenip sonucuna göre karar verilmesi gerekirken eksik inceleme sonucu düzenlenen bilirkişi kurulu raporuna göre hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

Site yöneticileri yapmış oldukları ödemelerde usulsüzlük yaparak güveni kötüye kullanma suçunun sanıklar tarafından işlendiğinin iddia edildiği olayda mali uygulamaları bilmeyen site yöneticilerinin menfaat temin etmeye yönelik hareket ettiklerinin değerlendirmesinin yapılamayacağı göz önünde bulundurulduğunda hükmün onanmasına karar verildi.

Dava dilekçesinde, davacının borçlu olmadığının tespiti ile … TL alacak istenilmiştir. Ortak gider ve aidatlarının o parselin kat malikleri kurulunca atanmış bulunan yöneticileri tarafından toplanması gerektiği, açıklanan bu duruma göre davalı tarafından yapılan icra takibine ait alacağın A. C. Sitesinin Eylül .. ila Eylül .. dönemini kapsayan aidat alacağına ilişkin olması nedeniyle tahsil yetkisi bu parsel yönetimine ait olduğundan davanın reddine karar verilmesi gerekirken hüküm kurulması doğru görülmemiştir.


BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
Yorum Bırak