Soyadı Tashihi Davası

soyadı tashihi davası ile ilgili diğer konu başlıkları, soyadı tashihi dava dilekçesi, soyadı tashihi davası görevli mahkeme, soyadı tashihi davası dilekçe örneği, tapuda soyadı tashihi davası, soyadı tashihi davası nerede açılır, soyadı düzeltme davası, soyadı tashihi davası dilekçe örneği. tapuda isim tashihi davasında görevli mahkeme, tapuda isim tashihi davasında görevli mahkeme, tapuda isim tashihi görevli mahkeme yeni hmk. Ankara avukat

NÜFUSTA SOYADI TASHİHİ DAVASI 

Soyadı Tashihi Davası öncelik olarak, Nüfus Kanunu ve Soyadı Kanunu içeriğinde yer almaktadır. İsim-soy isim değiştirebilmek için haklı sebep sayılabilecek olan halleri sıralayacak olursak

İsim ve/veya soy ismin milli kültüre veya örf ve adetlere uygun olmaması
İsim ve/veya soy ismin kişinin itibarını zedeleyebilecek şekilde komik ve alay konusu yapılabilir veya çirkin anlama sahip olması
İsim ve/veya soy ismin gerek özel hayatta gerekse mesleki hayatta yanlış anlamalar doğurabilir olması
Kişinin özel hayatında veya iş hayatında başkaca bir isimle tanınıyor olması ve kimlikte yazan ismin sadece resmi işlemlerde mecburiyetten kullanılıyor olmasıdır.

Soyadı Tashihi Davası Yargıtay Kararı

Soyadı Tashihi Davası konusu ile ilgili yargıtay kararı eklenecektir.