Atla

Sözlü Vasiyet, Sözlü Vasiyetname Nasıl Yapılır


Sözlü Vasiyet, Sözlü Vasiyetname Nasıl Yapılır

Sözlü Vasiyet, Sözlü Vasiyetname Nasıl Yapılır

Sözlü Vasiyet, Sözlü Vasiyetname Nasıl Yapılır

  • Mirasbırakan, son arzularını iki tanığa anlatır ve onlara bu beyanına uygun bir vasiyetname yazmaları veya yazdırmaları görevini yükler
  • Resmi vasiyetname düzenlenmesinde okur yazar olma koşulu dışında, tanıklara ilişkin yasaklar, sözlü / vasiyetteki tanıklar için de geçerlidir
  • Mirasbırakan tarafından görevlendirilen tanıklar­dan biri, kendilerine beyan edilen son arzuları, yer, yıl, ay – ve günü de belirterek hemen yazar, bu belgeyi imzalar ve diğer tanığa imzalatır.
  • Yazılan belgeyi ikisi birlikte zaman geçirmeksizin bir sulh veya asliye mahkemesine verirler ve mirasbırakanı vasiyetname yapmaya ehil gördüklerini ‘ onun son arzularını olağanüstü durum içinde kendilerine, anlattığım hakime beyan ederler
  • Tanıklar, daha önce bir belge düzenlemek yerine, vakit geçirmeksizin mahkemeye başvurup yukarıdaki hususları beyan ederek mirasbırakanın son arzularım bir tutanağa geçirtebilirler (TMK. m: 540/II).
  • Sözlü vasiyet yoluna başvuran kimse askerlik hiz­metinde bulunuyorsa, teğmen veya daha yüksek rütbeli bir subay; Ülke sınırları dışında seyreden bir ulaşım aracında bulunuyorsa, o aracın sorumlu yöneticisi; saf­lık kurumlarında tedavi edilmekteyse, sağlık kurumunun en yetkili yöneticisi hakim yerine geçer
  • Mirasbırakan için sonradan diğer şekillerde vasiyet­name yapma olanağı doğarsa, bu tarihin üzerinden 1 ay geçince sözlü vasiyet hükümden düşer.
 
SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Avukat & Arabulucu İlkay Uyar Kaba
Avukat & Arabulucu İlkay Uyar Kaba

İlkay Uyar Kaba ; Aile Boşanma hukuku, Anlaşmalı Boşanma, İşçi Davalarında Arabuluculuk, Miras Hukuku Davaları, icra hukuku, İşçi Tazminat Davaları, Kıdem Ve İhbar Tazminatı, İşe İade, Miras hukuku, Tazminat Hukuku, İş Kazası Tazminat, Trafik Kazası Tazminat Davası gibi faaliyet gösterdiğimiz çalışma alanlarımızın, hukuk büroları arasında önemli bir yer sahibi olmamızı prensiplerimize borçluyuz.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
Yorum Bırak