Sözlü Vasiyet, Sözlü Vasiyetname Nasıl Yapılır

  • Mirasbırakan, son arzularını iki tanığa anlatır ve onlara bu beyanına uygun bir vasiyetname yazmaları veya yazdırmaları görevini yükler
  • Resmi vasiyetname düzenlenmesinde okur yazar olma koşulu dışında, tanıklara ilişkin yasaklar, sözlü / vasiyetteki tanıklar için de geçerlidir
  • Mirasbırakan tarafından görevlendirilen tanıklar­dan biri, kendilerine beyan edilen son arzuları, yer, yıl, ay – ve günü de belirterek hemen yazar, bu belgeyi imzalar ve diğer tanığa imzalatır.
  • Yazılan belgeyi ikisi birlikte zaman geçirmeksizin bir sulh veya asliye mahkemesine verirler ve mirasbırakanı vasiyetname yapmaya ehil gördüklerini ‘ onun son arzularını olağanüstü durum içinde kendilerine, anlattığım hakime beyan ederler
  • Tanıklar, daha önce bir belge düzenlemek yerine, vakit geçirmeksizin mahkemeye başvurup yukarıdaki hususları beyan ederek mirasbırakanın son arzularım bir tutanağa geçirtebilirler (TMK. m: 540/II).
  • Sözlü vasiyet yoluna başvuran kimse askerlik hiz­metinde bulunuyorsa, teğmen veya daha yüksek rütbeli bir subay; Ülke sınırları dışında seyreden bir ulaşım aracında bulunuyorsa, o aracın sorumlu yöneticisi; saf­lık kurumlarında tedavi edilmekteyse, sağlık kurumunun en yetkili yöneticisi hakim yerine geçer
  • Mirasbırakan için sonradan diğer şekillerde vasiyet­name yapma olanağı doğarsa, bu tarihin üzerinden 1 ay geçince sözlü vasiyet hükümden düşer.