Taahüdü İhlal Davası Davaları Nasıl Açılır? | Ankara Avukat

Taahüdü İhlal Davası Davaları Nasıl Açılır?

Taahüdü İhlal Davası Davaları Nasıl Açılır?

Taahüdü İhlal Davası Davaları Nasıl Açılır? Taahhüdü ihlal suçu için dava taahahüdü yapılan senet ya da borçların ödenmemesi durumunda açılmaktadır. Borçlu olan alacaklarının satış taleplerinden önce borçlarını düzenli şekilde, taksitlerle ödemeyi kabul etmektedir. Bu aşamada bir taahhüt vermiş olur.

Bankalar ya da farklı sebeplerle meydana gelen borçlar sebebiyle birçok kişi için icra takibi bulunmaktadır. Bu gibi durumlarda taahüdü ihlal davası davaları nasıl açılır sorusu ortaya çıkmaktadır. Bu davaların açılabilmesi için çeşitli kriterlerin yerine getirilmesi gerekmektedir.

Taahhüdü İhlal Davası Ne Zaman Açılır?

Taahhüdü ihlal suçu , İcra ve İflas Kanununca düzenlenmiştir. Bu davalar yetkili mercii eşliğinde açılan borç ödeme sözünden kaynaklı meydana gelen suçlar kapsamına girer. Bu unsura göre açılan icra takibinden sonra borcunu ödemeyi taahhüt eden borçlu olan kişinin  haklı bir neden olmadan ödemelerini tamamlamaması durumunda taahhüdü ihlal suçu oluşturacaktır.

Taahhüdü ihlal suçu borçlar sebebiyle icra müdürlüğüne verilen ödeme taahhütlerinin günü gününe ödenmesi için açılır. Taksitlerin aksaması durumunda dava açılması gerekebilir. Fakat yasal sürenin ihlal edilmesi durumunda alacaklı vekili taahhüdü ihlal davası açabilir.

Dava tevzi dosyası olarak açılmaktadır. Ardından bu dosyaya uyap eklenir. Bu davalar, yetkili olan İcra Mahkemeleri’nce görülmektedir.

Taahhüdü İhlal Suçunun Şartları Nelerdir?

Taahhüdü ihlal suçunun şartları yasalara göre belirlenmiştir. Taahhüdü ihlal suçunun gerçekleşebilmesi için ilk olarak ortada bir taahhüt bulunması gerekmektedir. Bunun yanı sıra verilen taahhüt ihlali söz konusu olmalıdır. Taahhüdün geçerli şekilde oluşturulabilmesi için bu aşamada:

  • Borçlu olan kişinin borcun ifasına yeterli olacak kadar malı haczedilmiş olmak durumundadır,
  • Borçlu olan kişinin borcu taksitlendirmesiyle ödeme taahhüdünün alacaklı olan firma ya da şahısların haczedilen malları satış talebinden önce yapılmış olması gerekmektedir,
  • Taksitlendirme süresi 3 ayı aşmayacak şekilde olmalıdır,
  • Taksitler borcun çeyreğinden az olmayacak şekilde olmalıdır,
  • İlk taksitin peşin olarak ödenmiş olması gerekmektedir.

Bu unsurlar yasal taahhüdün geçerli şekilde yapılmış olması için belirlenmiştir. İlgili kanunun Madde 340’ünde ise bu şartların ihlalini ve ihlali halinde verilecek ceza hapis cezası olarak öngörülmektedir.

Taahüdü İhlal Davası Davaları Nasıl Açılır?

Günümüz toplumunda yer alan pek çok borçlu mevcuttur. Pek çok kişi aldığı borcu zamanında ödeyememekte ve kredi kartı, banka kredici, senet borçları ve çek borçları gibi ödenemeyen pek çok borç mevcuttur. Alacaklılar ise ödemeleri zamanında yapılmadığından dolayı icra mahkemelerine başvuruyorlar. İcraya başvurulduktan sonra ise, borçlarını alacaklar evlere hacizle gitmektedirler.

Haciz süresince ise borçlular zor durumda kalmaktadırlar, evlerinde bulunan eşyaların haciz edilmemesi için komşularından da çekinme durumu yaşadıkları için ödeme taahhüdü verirler.

Borç verecek olanlar, borçlarını zamanında ödeyemediklerinden dolayı ödeme taahhüdü vererek borç ödemeyi biraz daha ertelerler.

Bu durumun bir suç olduğunu ve ihlal edildiği sürece İcra İflas Kanunu tarafından suç olarak tanımlanmaya devam ettiği bilinmiyor. Borçlular ödeme taahhüdünü de yerine getirmedikleri zaman hapis cezası ile beklemedikleri bir anda cezalandırılıyorlar.

Ödeme Tahhüdünü İhlal Suçu

Ödeme Taahhüdünü ihlal etmek bir suçtur ve bu suç kanunu Türk Ceza Kanununda yer alan cezalardan farklıdır. Bu ceza İcra İflas Kanunu tarafından 340. Madde içerisinde geçiriliyor. Bu maddede geçen ceza ise İcra İflas Kanunu tarafından 3 aylık bir tazyik hapsi olarak belirlenmektedir.

Bu hapis cezası uygulamaya geçtikten sonra, borçlu borcunun hepsini ya da belli bir tarihe kadar olanı ödemek zorundadır. Eğer ödemesini keser ve devam etmezse, yeniden aynı hapis cezasına karar verilir. Ancak ceza 3 ayı geçmeyecektir.

Ödeme taahhüdünün süresini aşmak da suç olarak sayılır ve bu hükme de değinilmesi gerekiyor. İcra İflas Kanunu 347. Madde bu husus doğrultusunda düzenlenmiştir. “Bu süreç boyunca hayata geçirilen eylemlerden ötürü şikayet hakkı öğrenilirse, ceza 1 yıl düşebilir.” Yapılan suçlar için davaların aşım süresi 1 yıl olarak kabul edilir.

Cezanın zaman aşımına uğraması içinse, İcra İflas Kanunu tarafından kararların kesinleşmesi gerekir ve bu süreç iki yıldır. Tüm durumlar ele alınarak belirtmek isteriz ki, dava sürdüğü takdirde, borçlar ödenmelidir. Ödenmediği takdirde ise davanın düşmesine karar verilebilir.

Eğer borçlu olan kişi, verilen hüküm ve karardan sonra borcunu ödemeye devam eder ve hepsini öderse bu sefer cezanın düşmesine de karar verilebilir. Borcunu alacak olan kişi, şikayet ve davasından vazgeçerse, ceza yine düşebilir. Verilen hüküm gerçekleştikten sonra şikayetten vazgeçme durumu olursa, yine aynı hükümlere tabi tutulur. (Taahüdü İhlal Davası Davaları Nasıl Açılır?)

Yargıtay Kararları – Taahüdü İhlal Davası Davaları Nasıl Açılır?

TAAHHÜDÜ İHLAL SUÇU – MUHTIRANIN SANIĞA TEBLİĞ EDİLMEDİĞİ – İCRA EMRİ TEBLİĞİNDEN ÖNCE HAKKINDAKİ TAKİP HENÜZ KESİNLEŞMEDEN İCRA KEFİLİNİN YAPTIĞI TAAHHÜDÜN GEÇERLİ OLMAYACAĞININ GÖZETİLMESİ GEREĞİ

ÖZET: Muhtıra sanığa tebliğ edilmemiştir. Ayrıca icra emri tebliğinden önce yani hakkındaki takip henüz kesinleşmeden icra kefilinin yaptığı taahhüdün geçerli olmayacağının gözetilmesi gerekir. (Taahüdü İhlal Davası Davaları Nasıl Açılır?)

AV.İLKAY UYAR KABA

AV.İLKAY UYAR KABA

239 Görüntülenme

1 SORULAR

  1. Bahattin Ü. dedi ki:

    Merhabalar iyi günler dilerim tahutu ihlal davasi açıldıktan sonra borçlu olduğun aylar ceza kesinleştikten sonra ödendiğinde diğer mevcut olan alan tahutlu borçlar için aynı dosya da bulunan tahut için tekrar tahutu ihlal davasi acabilirlermi
    Saygılarımla

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri