Atla

Kiracının Tahliye Sebepleri Nelerdir


Kiracının Tahliye Sebepleri Nelerdir

Kiracının Tahliye Sebepleri Nelerdir

Kiracının Tahliye Sebepleri Nelerdir?

Ev sahibi ile kiracı arasındaki ilişki Türk Borçlar Kanunu ile düzenlenmiştir.  Buna göre belirlenmiş çeşitli tahliye sebepleri ve tahliye istemi için gerekli şartların yerine gelmiş olması gereklidir. Kiralama sırasında mülk sahibi ile kiracı olan kişilerin birlikte hazırladıkları kira sözleşmesi (kontrat), her iki tarafa da belirli sorumluluklar ve haklar tanıyor.

Kira sözleşmelerinin diğer sözleşmelere göre en büyük farklarından biri, sözleşme yapıldıktan sonra kiracı aleyhine herhangi bir değişikliğin yapılamıyor olması ve yanı sıra, kira sözleşmesinin bitiminden itibaren sözleşmenin süresinin kendiliğinden uzamasıdır. Kira sözleşmeleri her yıl yenilenmez ve devam edecekse kendiliğinden yenilenmiş olarak kabul edilirler.

Eğer mülk sahibi tarafından gönderilmiş ve kiracı tarafından imzalanmış bir tahliye ihtarnamesi yoksa sözleşmede sadece kira artışı kısmında değişiklik olabilir. Mülk sahibi tarafından gönderilmiş bir tahliye ihtarnamesi varsa ve kiracı imzalamışsa, bu durumda kira sözleşmesinin bitimi ile birlikte mülk sahibinin tahliye talep etme hakkı oluşur. Bununla birlikte olağan koşullarda kira sözleşmeleri mülk sahiplerine, sözleşme bitim tarihinde sadece kira artışı hakkı tanır, yanı sıra tahliye hakkı tanımaz. Mülk sahibinin kiracısını tahliye edebilmesi için çeşitli şartların oluşması gerekir.

Bu şartlar aşağıda listelenmiştir;

Kiracının Tahliye Sebepleri Nelerdir

Kiracı Tarafından Verilen Yazılı Tahliye Taahhüdü

Kiracı mülk sahibine, söz konusu mülkü belirli bir tarihte tahliye edeceğini yazılı bir şekilde beyan ettiyse, belirlenen tarihte mülkün boşaltılmaması halinde, 1 ay içerisinde mülk sahibinin icra dairelerine veya bölge Sulh Hukuk Mahkemelerine başvurarak “ Taahhüt nedeniyle tahliye “ davası açması hakkı oluşur. Bununla birlikte taahhüdün nasıl olması gerektiği ve tahliyenin gerçekleştirilebilmesi için aşağıdaki kurallara da dikkat etmek gereklidir.

Yapılan kira sözleşmesinde bulunan tahliye taahhüdü, madde olarak yer alsa bile geçerli değildir. Kira sözleşmesi dışında bir belge olarak hazırlanmış olan tahliye taahhüdü, kira sözleşmesiyle aynı tarihi taşıyorsa geçerli olmaz. Benzer şekilde kiracının mülkü kiralamadan önce verdiği tahliye taahhüdü de geçerli olmaz.

Herhangi bir şarta bağlı olarak verilen tahliye taahhütleri, ancak şart yerine geldikten sonra geçerlidir. Tahliye taahhütlerinin geçerli olabilmesi için, taahhüdün yazılı ve noter onaylı olması şartı vardır. Yanı sıra taahhüdün geçerli olabilmesi için kiracının mülkün içerisinde oturuyor olması ve kira dönemi içerisinde verilmiş olması gereklidir.

Mesken Ya da İşyeri İhtiyacı

Mülk sahibinin kendisinin, eşinin veya çocuklarının, söz konusu mülke iş yeri veya mesken olması amacıyla ihtiyaç duyulması durumu, tahliye sebebi olabilir. Tahliye için ihtarname, sözleşmenin bitiminden itibaren 1 ay içerisinde yapılmalıdır.

Kiralanan Mülkün Esaslı Şekilde Onarım Veya Yeniden İnşaa İhtiyacı Üzerine Tahliye

Bu tür durumlarda tahliye talebi, kira sözleşmesinin bitiminden itibaren 1 ay içerisinde yapılmalıdır. İnşaa ve onarım sırasında kiracının mülkte oturmaya devam etmesi mümkün değilse bu tahliye talebi kiracıya iletilebilir. Bununla birlikte inşaat ve onarım sonrasında, mülk yeniden kiralık olarak verilecekse, eski kiracının 1 ay boyunca önceliği bulunur.

Gayrimenkulü elde etmiş kişinin Mesken veya İşyeri İhtiyacı Sebebiyle Tahliye

Satış veya benzeri bir şekilde içerisinde kiracı bulunan mülk, başka bir kişinin eline geçmişse, mülkün yeni sahibinin kendisi, çocukları veya eşi için mülke ihtiyacı olabilir. Bu tür durumlarda mülk edinildikten sonra 1 ay içerisinde kiracıya tahliye taahhüdü göndermesi gereklidir.

Kiracının Kira Bedelini Ödememesi

Kiracının aynı kira sözleşmesi dönemi içerisinde iki defa kirayı ödememesi ve bu duruma bağlı olarak mülk sahibinin noterden onaylı ihtarname çekmiş olması, tahliye nedenlerinden bir diğeridir.

Kiracının Kendisinin veya Eşinin, Aynı Belediye Sınırları İçerisinde Evinin Bulunması

Kiracının kendisine ait veya eşine ait aynı il ve belediye sınırları içerisinde başka bir evi varsa,  bu ev mesken olarak kullanılabilir durumdaysa, mülk sahibi ihtarname göndermeye gerek duyulmaksızın tahliye davası talebinde bulunabilir. Bu tahliye türünde kira sözleşmesine ek olarak mülk sahibinin kiracısına 6570 sayılı kanunun 7 maddesinin son fıkrasında düzenlenmiş olan “ tahliye isteğinde bulunmayacağı taahhüdü “ yapmamış olması şartı aranır.

Kiracının Tahliye Sebepleri Nelerdir

On Yılını Doldurmuş Kiracı Tahliyesi

Yapılan en son yasal düzenlemeyle birlikte süresi kendiliğinden uzayan kira sözleşmeleri, on yılını doldurmuş kiracı ve mülk sahibi ilişkilerinde geçerliliğini kaybediyor ve mülk sahibinin kiracısını tahliye edebilmesi hakkı oluşuyor.

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
Yorum Bırak