Tam Yargı Davası | Ankara Avukat

Ankara Avukat

Tam Yargı Davası

Tam Yargı Davası

Tam Yargı Davası Dava Açma Süresi Nedir? Tam Yargı Davası, Kamu kurumlarınca yapılan işlere, idari eylemlere karşı açılan idari davalar olan idari davalar, bu süreçlerin hukuka uygunluğu denetlenir.

Açılan davalarda idarenin iş ve işlemlerinin iptali ve işlem nedeniyle kişilerin uğradıkları zararların tazmini talep edilebilir. İdari davalar açılmadan önce ilgili  iş ve işlemleri yapan kurumlara, durumu ve uğradığınız zararı yazılı olarak bildirmeniz, haklarınızı talep etmeniz gerekir.

Tam Yargı Davası

Tam Yargı Davası açtığınız iş ya da işlem, o işlemin durdurulması için yeterli değildir. İlgili uygulamanın durdurulmasını dava dilekçesinde açıkça belirtmeniz gerekir.

Başvurunuz üzerine ilgili mahkeme, doğacak zararların geriye döndürülemeyeceğine karar verirse tedbiren yürütmeyi durdurma kararı verebilir.

İdari Yargılama Usul Kanunu esaslarına göre dilekçe ile süreç başlatılır.

Tam Yargı Davası Nasıl Görülür

Tam Yargı Davası, Davaya konu olacak işlemin tebliğ edilmesinin ardından 60 gün geçmeden, İdari Yargılama Usul Kanunu esaslarına uygun bir şekilde dilekçeyi iki nüsha olarak hazırlayıp harç ve tebligat giderlerini vezneye ödedikten sonra mahkemeye iletmelisiniz.

Başvurunuz tevzi bürosu tarafından işleme alınarak numaralandırılır. Mahkeme başkanlığı dava konusunu incelenmesi için ilgili hakime havale eder. Havale işleminin ardından 15 günde başvuruya yönelik bir usul hatası görülmezse, yürütmeyi durdurmayı gerektiren durumların olup olmadığı görüşülür; eğer yoksa karar tebligata çıkarılmış olur.

Bu aşamada yürütmeyi durdurma kararı uygun görülürse, idareden savunma alınır ve yürütmenin durdurulması kararı çıkarılır. Yürütmenin durdurulması kararına ilişkin varsa itirazlar alındıktan sonra gereği yapılır ve itiraz reddedilir ya da haklı bulunarak tedbiren yürütmeyi durdurma kararı geri çekilebilir.

Ardından dosya esastan görüşülmek üzere mahkeme başkanlığına iletilir. Mahkeme başkanı dosyayı, ilgili hakimlerden birisine havale eder ve hakim dosyayı inceledikten sonra tek hakim ya da heyet tarafından görüşülmesine karar verir. Hakkında görüşüle dosya için makul sürede karar verilir ve bu karar yazılarak ilgili taraflara tebliğ edilir.

Karara ilişkin İtiraz ve Temyiz Süreci

Kararın tebliğiyle itiraz ve temyiz süreci de başlamış olur. Yasal süre içerisinde bölge idare mahkemesine itiraz, Danıştay’a ise temyiz başvurusu yapılabilir. Yürütmenin durdurulması varsa dosya tekemmül ettirilmeden; yürütmenin durdurulması karar yoksa tekemmül ettirilerek ilgili temyiz ve itiraz merciine ulaştırılır.

İtiraz ve temyizin ardından alınan kararlar ilgili mahkemelere gönderilir. Karar kesinleşirse dosya yasal süresince saklanmak üzere arşive kaldırılır.

120 Görüntülenme

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri

AV.İLKAY UYAR KABA

AV.İLKAY UYAR KABA

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
Telefon WhatsApp