Tam Yargı Davası

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Ceza Hukuku  > Tam Yargı Davası

Tam Yargı Davası

Tam Yargı Davası

Tam Yargı Davası

Tam Yargı Davası İdari eylem ve işlemlerinden dolayı ihlal edilmiş olanlar tarafından açılan davalardır.  İdari davalarda “Yazılı Yargılama Usulü” uygulanır ve inceleme dosya üzerinden yapılır. Danıştay ile İdare ve Vergi Mahkemeleri’nde açılan İptal ve değeri kanunda belirtilen miktarı aşan Tam Yargı Davaları ile tarh eden vergi, resim ve harçlarla benzeri mali hükümler ve bunların zam ve cezaları toplamı kanunda belirtilen miktarı aşan Vergi Davalarında taraflardan birinin isteği üzerine duruşma yapılır.

Tam Yargı Davası, Dilekçe ile açılır. Dilekçeye, kararın ve belgelerin asılları veya örnekleri de eklenir. Dilekçe ve ekleri, karşı taraf sayısından 1 fazla olarak verilir. Tam Yargı Davası dava dilekçesi ait olduğu Mahkeme Başkanlığı’na veya ait olduğu Mahkemeye gönderilmek üzere İdare veya Vergi Mahkemesi Başkanlıklarına; bu mahkemelerin bulunmadığı yerlerde ise Asliye Hukuk Hakimliklerine verilir. Yabancı ülkelerde bulunanlar, oradaki Türk Konsolosluklarına verebilirler.

TAM YARGI DAVASI DAVA AÇMA SÜRESİ

Tam Yargı Davası, Özel Kanunlarına ayrı süre gösterilmeyen hallerde, Danıştay’da ve İdare Mahkemeleri’nde 60; Vergi Mahkemeleri’nde ise 30 gündür.

İLK-AY HUKUK BÜROSU olarak İdare Hukuku Alanında Aşağıdaki Davalara Bakmaktadır;

  • *İdari yaptırımlara karşı idare mahkemelerinde ve Danıştay’da açılacak tam yargı ve idari işlemin iptali davalarının takibi,
  • * Kamu ihale kurumu kararlarına yapılacak itirazlar ve uyuşmazlıkların çözümü,
  • * Belediyelerin imar ve iskan işlemlerine karşı yapılacak olan ve itirazlar ve hukuki prosedürün işletilmesi,
  • * Kurumlar ile kişiler arasındaki her türlü hukuki sorunun çözümü,
  • İptal davaları, tam yargı davaları,
  • Tazminat davaları,
  • * Resmi kurumların kişiler yada kişilerin malvarlığı alehine tesis ettiği işlemlerin iptali.

0 Yorum

Yorum Bırak