Tanıma Tenfiz Davasında Gerekli Evraklar | Ankara Avukat

Ankara Avukat

Tanıma Tenfiz Davasında Gerekli Evraklar

Tanıma Tenfiz Davasında Gerekli Evraklar

Tanıma Tenfiz Davasında Gerekli Evraklar Nelerdir? Tanıma ve tenfiz davaları için gereken belgeler olmadan mahkemeye müracaat edilmesi talebin düşmesine neden olacaktır. Tanıma tenfiz davasında gerekli evraklar hakkında bilgi vermeden önce bu davaların neler olduğundan bahsetmek yerinde olacaktır.

Tanıma Tenfiz Davasında Gerekli Evraklar

Tanıma ve tenfiz davaları, yurt dışında alınmış olan boşanma kararlarının Türkiye’de tanınması ve Türkiye’de icra edilebilir olması amacı ile açılan iki farklı davadır.

Yurt dışında boşanmış olan çiftler nüfus müdürlüklerine yeni evlilik talebi ile gittikleri zaman hala evli olduklarını fark etmektedirler. Bunun sebebi yurt dışında alınan boşanma kararlarının ülkemizde doğrudan geçerli olmamasından kaynaklanmaktadır. Geçerlilik için tanıma ve tenfiz davalarının usülüne uygun açılması yeterli olur.

Yabancı Mahkemelerden Alınan Boşanma Kararları Kesinleşmiş Olmalıdır

Tanıma tenfiz davası için gerekli belgeler arasında ilk sırada yurt dışı mahkemeleri tarafından alınmış mahkeme kararı gerekmektedir. Bu kararlar belediye ya da belediye benzeri kurumlar tarafından alınmış olmamalıdır. Bu durumda kararlar geçerli olmayacaktır. Aynı zamanda bu mahkeme kararırın kesinleşmiş olması önem taşır.

Yurt dışında kesin olarak boşanmadan Türkiye’de boşanmanız mümkün olmaz. Yurt dışındaki davanın sonuçlanması için beklemeniz gerekmektedir. Bu belge sayesinde tanıma davalarını açarak, yurt dışında alınmış olan boşanma kararını kendi ülkenizde tanıtmış olacaksınız.

Tenfiz Davaları Boşanma Davalarında Alınan Ekonomik Kararların Türkiye Sınırları İçinde Geçerliliğini Sağlar

Tenfiz davaları boşanma davalarının içinde geçen ve ekonomik yönü bulunan nafaka ve tazminat benzeri konuları kapsamaktadır. Bu davayı açmadan Türkiye sınırları içinde, yabancı mahkemeler tarafından verilmiş olan kararlar icra edilebilir özellikte olmaz. Bu nedenle tenfiz davaları önem taşımaktadır. Tanıma tenfiz davası için gerekli evraklar tamamlanmadan açtığınız davadan sonuç almanız mümkün değildir. Bu nedenle mahkeme öncesinde bu evrakları tamamlamanızda fayda var.

Her iki dava da dosya üzerinden yürütülen davalar olmadığı için, duruşmalı olarak görülmeleri zorunludur. Davacı olan tarafın ikameti yurt dışında bulunduğu durumlarda, kişinin mahkemeye teminat gösterme zorunluluğu bulunmaktadır. Söz konusu ülke ile uluslar arası anlaşma bulunması halinde bu zorunluluğun düşmesi söz konusu olabilir.

Tanıma ve Tenfiz Davasında Gerekli Evraklar

Milletlerarası Özel Hukuk altında incelenen ve ele alınan tanıma ve tenfiz davaları yurtdışında boşanmış kişilerin Türk hukuk sistemi içerisinde de boşanmış olarak kabul edilmeleri için yurtdışında gerçekleştirilmiş olan boşanma davasının tanınması ile beraber hüküm ve sonuç doğurabilmesi için açılan davaya tanıma ve tenfiz davası denmektedir.

Kişinin Türkiye’deki yerleşim yerindeki Aile Mahkemesinde açılan tanıma ve tenfiz davaları kişinin Türkiye’de yerleşim yeri bulunmadığı takdirde Ankara, İstanbul ya da İzmir’de bulunan Aile Mahkemesinde açılmaktadır. Bu davaların açılması için gerekli birtakım evraklar vardır. Bu evraklar nelerdir?

Tanıma Tenfiz Davasında Gerekli Evraklar Nelerdir?

Tanıma ve tenfiz davasında gerekli olan evraklar şunlardır:

  • Yurtdışında gerçekleşmiş olan boşanma davasının aslı

Yargıtay’ın tanıma ve tenfiz davalarındaki kararına baktığımızda yabanı mahkemenin kararının fotokopisinin getirilmiş olması mahkemece kabul edilmemesi gerektiğini ifade etmiştir Yargıtay. Bu nedenle tanıma ve tenfiz davası açılacağı takdirde kişinin kararının aslını getirmesi gerekmektedir.

  • Tarafların pasaportlarının ve nüfus cüzdanlarının fotokopileri
  • Yurtdışında gerçekleşmiş olan boşanma davasının kararının kesinleştiğine dair bir şerh ya da apostil şerhi

Burada ifade edilmesi gereken kavram apostil şerhidir. Apostil şerhi yabancı makamlarca verilen evrakın Türkiye sınırları içerisinde de resmi evrak niteliğini taşıdığını ifade eden bir belgedir. Yani apostil şerhli bir belge örneğin Almanya’da resmi bir belge ise Türkiye’de de resmi belgedir.

Apostil şerhli mahkeme kararı yurtdışında boşanma davasının gerçekleşmiş olduğu yerde resmi belge niteliğinde ise Türkiye’de de resmi bir yargı kararı olarak kabul edilecektir.

  • Avukat aracılığı ile gerçekleştirileceği zaman gene dava şartı olarak avukatın vekâletnamesi

Vekâletname dava dilekçesinin ekinde gösterilmesi gereken genel dava şartıdır. Eğer vekâletnamesiz bir vekil atanırsa kişinin davasını takip etme yetkisi olmadığı için avukat kişinin kendisi davayı takip etmesi gerekecektir. Bu nedenle vekâletnamenin de dilekçe ile beraber ekler kısmında verilmesi gerekmektedir.

  • Yurtdışında gerçekleştirilen boşanma davasının kararının yeminli bir tercüman tarafından noter onaylı ya da konsolosluk onaylı Türkçe tercümesi
258 Görüntülenme

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri

AV.İLKAY UYAR KABA

AV.İLKAY UYAR KABA

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
Telefon WhatsApp