Tanıma Tenfiz Davasında Gerekli Evraklar

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Tanıma ve Tenfiz  > Tanıma Tenfiz Davasında Gerekli Evraklar

Tanıma Tenfiz Davasında Gerekli Evraklar

Tanıma Tenfiz Davasında Gerekli Evraklar

Tanıma ve Tenfiz Davasında Gerekli Evraklar Tanıma ve Tenfiz Davası Nedir?

Milletlerarası Özel Hukuk altında incelenen ve ele alınan tanıma ve tenfiz davaları yurtdışında boşanmış kişilerin Türk hukuk sistemi içerisinde de boşanmış olarak kabul edilmeleri için yurtdışında gerçekleştirilmiş olan boşanma davasının tanınması ile beraber hüküm ve sonuç doğurabilmesi için açılan davaya tanıma ve tenfiz davası denmektedir. Kişinin Türkiye’deki yerleşim yerindeki Aile Mahkemesinde açılan tanıma ve tenfiz davaları kişinin Türkiye’de yerleşim yeri bulunmadığı takdirde Ankara, İstanbul ya da İzmir’de bulunan Aile Mahkemesinde açılmaktadır. Bu davaların açılması için gerekli birtakım evraklar vardır. Bu evraklar nelerdir? | Tanıma Tenfiz Davasında Gerekli Evraklar

Tanıma Tenfiz Davasında Gerekli Evraklar Nelerdir?

Tanıma ve tenfiz davasında gerekli olan evraklar şunlardır:

  • Yurtdışında gerçekleşmiş olan boşanma davasının aslı

Yargıtay’ın tanıma ve tenfiz davalarındaki kararına baktığımızda yabanı mahkemenin kararının fotokopisinin getirilmiş olması mahkemece kabul edilmemesi gerektiğini ifade etmiştir Yargıtay. Bu nedenle tanıma ve tenfiz davası açılacağı takdirde kişinin kararının aslını getirmesi gerekmektedir.

  • Tarafların pasaportlarının ve nüfus cüzdanlarının fotokopileri
  • Yurtdışında gerçekleşmiş olan boşanma davasının kararının kesinleştiğine dair bir şerh ya da apostil şerhi

Burada ifade edilmesi gereken kavram apostil şerhidir. Apostil şerhi yabancı makamlarca verilen evrakın Türkiye sınırları içerisinde de resmi evrak niteliğini taşıdığını ifade eden bir belgedir. Yani apostil şerhli bir belge örneğin Almanya’da resmi bir belge ise Türkiye’de de resmi belgedir. Apostil şerhli mahkeme kararı yurtdışında boşanma davasının gerçekleşmiş olduğu yerde resmi belge niteliğinde ise Türkiye’de de resmi bir yargı kararı olarak kabul edilecektir.

  • Avukat aracılığı ile gerçekleştirileceği zaman gene dava şartı olarak avukatın vekâletnamesi

Vekâletname dava dilekçesinin ekinde gösterilmesi gereken genel dava şartıdır. Eğer vekâletnamesiz bir vekil atanırsa kişinin davasını takip etme yetkisi olmadığı için avukat kişinin kendisi davayı takip etmesi gerekecektir. Bu nedenle vekâletnamenin de dilekçe ile beraber ekler kısmında verilmesi gerekmektedir.

  • Yurtdışında gerçekleştirilen boşanma davasının kararının yeminli bir tercüman tarafından noter onaylı ya da konsolosluk onaylı Türkçe tercümesi

Bu belgede de ifade edilmesi gereken kavram yeminli tercümandır. Bir tercümanın yeminli tercüman olması için noter tarafından hazırlanan bir belgeye sahip olması gerekmektedir. Sözlü ya da yazılı yeminli tercüme yapma yetkisine sahip olan tercümana yeminli tercüman denmektedir. Yeminli tercüme de tarafsız olarak yabancı dildeki bir belgeyi, yazıyı açıkça ifade etmesine denmektedir.

Ankara Avukat ana sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor