Boşanma Tanıma Tenfiz Davası Avukatı

Boşanma Tanıma Tenfiz Davası Avukatı
Boşanma Tanıma Tenfiz Davası Avukatı | Tanınma ve tenfiz davası yurtdışında boşanan bireylerin- Türk hukuk sisteminin belirlediği ülkelerde boşanan çiftlerin- vatandaşları olduğu Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde de boşanmış kabul edilmesi ve boşanma davasının hüküm ve sonuçlarının kendi ülkeleri içerisinde de icra edilebilmesi için...
Boşanma Tanıma Tenfiz Davası Avukatı | Tanınma ve tenfiz davası yurt dışında boşanan bireylerin -Türk hukuk sisteminin belirlediği ülkelerde boşanan çiftlerin- vatandaşları olduğu Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde de boşanmış kabul edilmesi ve boşanma davasının hüküm ve sonuçlarının kendi ülkeleri içerisinde de icra edilebilmesi için açılan davalara denir. Bu davalar ile birey Türk hukuk sistemi içerisinde hukuki olarak ayrılmış olacaklardır. Aksi takdirde bireyler Türk hukuk sistemi içerisinde evli statüsünde gözükecekler ve birtakım sorunlar ile karşılaşabileceklerdir.

Yurtdışı Boşanma Tanınma ve Tenfiz Avukat Davadaki Önemi

Her hukuki olayda daha doğrusu uyuşmazlıkların dava sürecine döndüğü her konuda bireyler konuya kendileri uzman olamadıkları ve hak kaybına uğramamak nedeni ile uyuşmazlık konusunda uzman bir avukat ile çalışarak hukuki süreci kendileri için kolaylaştırmakta ve daha emin adımlarla hareket etmektedirler. Tanınma ve tenfiz davalarının en büyük sorunlarından biri gerekli şartlar yerine getirilmediğinde veya şartların gerçekleşmesi sırasında yaşanan ulaşım ve iletişim nedenleri ile dava sürecinin uzamasıdır. | Boşanma Tanıma Tenfiz Davası Avukatı

Tanınma ve Tenfiz Davası Sürecini Uzatacak Nedenler Nelerdir?

Belgelerin eksik olması süreci uzatacak nedenlerden biridir. Belgeler eksik olduğu takdirde mahkeme taraflara bir süre tanıyacak ve o süre zarfında gerekli belgeleri toplamaları gerektiğini ifade edecektir. Süre içerisinde belgeler *toplanılmaz ise mahkeme davayı reddedecek ve yeniden açılması için bireylerin harekete geçmeleri gerekecektir. Bir diğer neden ise taraflardan birinin veya her ikisinin de bir avukata vekaletname vermemesi veya vekaletname verse bile tanınma ve tenfiz davasının açılması için özel olarak yetkilendirmemesidir. Bunun sorun olması şundadır: mahkeme, bir tarafın vekaletname ve özel yetki verdiğini düşünerek hareket edelim, taraflardan birinin açtığı tanıma ve tenfiz davasını yurt dışında bulunan ve Türkiye içerisinde bir avukata vekalet vermemiş özel olarak yetkilendirmemiş tarafa açılan tanınma ve tenfiz davasını tebliğ edecektir. Tebligatın gitmesi zaman alacaktır. Ulaşım nedenleri ile sorun yaşanacaktır. Bu nedenle bireylerin tanınma ve tenfiz davaları sürecinde Türkiye’ye gelip süreci takip etmeyecekleri düşünüldüğünde bir avukat ile çalışmaları onlar için oldukça daha rahat ve kolay olacaktır. Avukat tarafları için gerekli bütün işlemleri yapacağından taraflar dava sürecini sorunsuz yaşayacaklardır.

Boşanma Davasının Kabulü ve İcrası İçin Açılan Tanınma ve Tenfiz Davası Avukat ve Danışmanlık

Hangi konuda sorun yaşanırsa yaşansın o konuya uzman, hakim bir kişi ile sorunun çözümünde hareket etmek her zaman en sağlıklı çözüm sürecinin başlangıcıdır. Her bireyin her konuya hakim olma ve uzmanlaşma gibi bir kabiliyeti olmadığından dolayı zaten meslek grupları oluşmuştur. Sosyal hayatta yaşanan hukuki uyuşmazlıkları yargı yoluna götürülmesi sonucu hakimlik, savcılık ve avukatlık meslekleri oluşmuştur. Avukatlar hukuki uyuşmazlıklarda tarafları savunan ve onların haklılığının iddia edip delillerle kanıtlamaya çalışan kişilerdir. Avukatların önemi hukuki uyuşmazlığın dava sürecindeki hızını ve gelişimi yadsınamayacak kadar fazladır. Bu nedenle herhangi bir uyuşmazlığı hukuki sürece taşıyan bireylerin uyuşmazlığın konusunda uzmanlaşmış avukat ile beraber süreci yürütmesi kendisi açısından oldukça faydalıdır. | Boşanma Tanıma Tenfiz Davası Avukatı

Boşanma Tanıma ve Tenfiz Davası Avukat ve Danışmanlık

Tanıma ve tenfiz davası bilindiği üzere yurt dışında boşanmayı gerçekleştirmiş bireylerin Türkiye içerisinde de boşanma davalarının kabulü ve icra edilmesini sağlamak için açılan davalardır. Bu davalar Medeni Usul, Milletlerarası Özel Hukuku ve Medeni hukukun alt dalı olan Aile hukukunu ilgilendiren davalardır. Bu davalara bakacak olan elbette ki medeni hukuk ile ilgilenen uzmanlaşan avukat olabileceği gibi vatandaşlık hukuku ile ilgilenen avukatlarda davaya bakabilmektedir. Tanıma ve tenfiz davasında avukatın önemi şu konuda oldukça önem arz etmektedir: Tanıma ve tenfiz davası sürecine baktığımızda tarafların Türkiye üzerinde bir avukatı vekalet ile vekil tayin etmesi davanın hızını oldukça etkilemekte ve hızlandırmaktadır. Bu davayı açmış ve hızla sonuçlanmasını bekleyen taraflar varsa her iki tarafın da avukata vekalet vermesi önerilmektedir.

HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara