Tapu İptal ve Tescil Davaları | Ankara Avukat - Boşanma Avukatı Ankara

Tapu İptal ve Tescil Davaları

Tapu İptal ve Tescil Davaları

Tapu İptal ve Tescil Davaları Nasıl Açılır? Tapulara yönelik iptal davası usulsüzlük yaşanan durumlarda açılan bir dava türüdür. Tapu iptal ve tescil davaları Asli Hukuk Mahkemesine açılmakta olan bir davadır.

Tapu iptal ve tescil davasının açılması için gerekli bir nedenin bulunması ve ilgili tapuda bir usulsüzlük bulunması gerekmektedir.

Tapu iptal ve tescil davaları Türk Medeni Kanunu tarafından hazırlanan yönetmeliğe göre yürütülmektedir. Tapu iptal ve tescil davası ile ilgilenmesi için uzman bir avukattan destek alınması sürecin daha sağlıklı devam etmesini sağlayacaktır.

Tapu İptal ve Tescil Davası Nedir?

Tapu iptal ve tescil davaları, yasalara uymayan ve kanunlar tarafından uygun görülmeyen durumlarda açılan bir dava türüdür. İlgili tapunun usulsüz bir şekilde hazırlandığını düşünülüyor ise sürecin Türk Mahkemelerine devredilmesi ve tapunun usule uygun bir hale getirilmesi gerekmektedir.

Bu neden ile de tapu iptal ve tescil davaları açılmaktadır. Tapu iptal ve tescil davaları ile ilgili tapu usule uygun hale getirilir iken icra durumu da söz konusudur. Tapu iptal ve tescil davası Yargıtay kararlarına bağlı olarak sonuca bağlanmaktadır.

Tapu İptal ve Tescil Davası Kime Karşı Açılmaktadır?

Tapu iptal ve tescil davası gerçek ya da tüzel kişilere karşı açılabilmektedir. İlgili tapunun alındığı ya da tapuda usulsüzlük yaptığı düşünülen kişiye karşı tapu iptal ve tescil davası açılabilmektedir.

Dava, taşınmaz varlığın mülk haklarını barındıran kişiye karşı açılır. Eğer ilgili kişinin ölümü söz konusu ve mirasçısı var ise, ilgili mirasçı davalı olarak kabul edilmektedir.

Tapu İptal ve Tescil Davası Hangi Mahkemeye Açılır?

Tapu iptal ve tescil davasının açılacağı mahkeme ve ilgili dava türü için yetkilendirilen mahkeme Asliye Hukuk Mahkemeleri’dir.

Tapu İptal Ve Tescil Davası Yetkili Mahkeme

Tapu iptal davalarında; Taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahke­mesinde açdır (HUMK. m: 13). Açılacak Tapu İptal Davasında husumet  Tapuda adına tescil yapılmış kişiye yöneltilir.

Ayrıca, Tapu iptaliyle birlikte ‘Tescil de istenmişse; o zaman, taşınmazın bulunduğu yere göre; Hazineye, Köy Muhtarlığına, Belediye Başkanlığına da husumetin yöneltilmesi gerekir.

Tapu İptal ve Tescil Davasında Zamanaşımı

Tapu iptal ve tescil davalarında zamanaşımı süresi bulunmamaktadır. Ayni haklar söz konusu olduğu için tapu iptal ve tescil davası zamanaşımı uygulaması olmayan bir dava türüdür.

Türk Borçlar Kanunu’nun 39. Maddesinde belirtildiği üzere tescil işlemi için 1 yıllık bir süre sınırı bulunmaktadır. Tescil davası 1 yıl başlatılmaz ise tescil geçerli hale gelmektedir.

Tapu İptal Ve Tescil Davaları

Tapu iptal ve tescil davalarını anlamak ve açıklık getirmek amacıyla tapu ve tapu kütüğü kelimelerine açıklık getirilmesi gerekmektedir.

Tapu Bir mülkün kimin olduğunu gösteren “Resmi Belgeye ‘Tapu (Tapu Senedi)” denilir.  Tapu Kütüğü ise Tapuya ve Tapu Senedine esas teşkil eden gayri­menkul üzerindeki hakların hallerini gösteren Resmi Si­cillere Tapu Kütüğü, bir başka ifadeyle ‘Tapu Sicili” denir.

Tapu İptal Ve Tescil Dava Açma Şartları

Tapu iptali için açılacak davada şartlar aranmaktadır. Tapu iptali davası için hazırlanacak dava dilekçesine açılma sebebi açık ve geniş olarak anlaşılır bir şekilde yaılmalıdır.

Kısaca şartları anlatacak olursak; Ortada haklı bir sebep olmaksızın yapılan, Bir tescil (Kütüğe yazım) veya, Tescilin tadili (değiştirilmesi) veya, Terkini ile bir ayni haklan zedelenmiş olması gerekir.

Bu durumda; ayni hakkı zedelenen kimse, Tapu Si­cilinin düzeltilmesini dava edebilir (TMK. m: 1025/1).

Tapu İptal Ve Tescil Davası Nasıl Açılır

Tapu iptal Davalarında dava görülürken dava ile ilgili Tapu kayıtlan getirtilir. Kayıt sebebleri araştırılır. Taraf şahitleri dinlenir. Keşif yapılır.

Bilirkişi mütalaası alınır. Neticede, hasıl olan kanaata göre karar verilir. Bu kısa açıklamaların ışığında tapu iptal ve tescil davasının sebebpleri şartları ve dava adları ile anlatmaya çalışacağız.

Tapu İptal ve Tescil Davaları | Sıkça Sorulan Sorular

TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI – 6100 SAYILI KANUNUN İLGİLİ MADDESİ GEREĞİNCE TEMİNAT YÖNÜNDEN YAPILAN İTİRAZLARIN İSTİNAF İNCELEMESİNE TABİ OLMADIĞI.

DAVACININ YAPMIŞ OLDUĞU İSTİNAF BAŞVURUSUNUN ÖNGÖRÜLEN ŞARTLARI TAŞIMADIĞI.

ÖZET: Davacının ihtiyati tedbir talebinin mahkeme tarafından kabul edildiği, davacının teminatın yüksek gösterilmesi sebebiyle karara itiraz ettiği, mahkemenin itirazın reddine karar verdiği, davacının birden çok taşınmazı dava ettiği, bunlardan iki tanesinde hisseli malik olduğu,

Davacının dava dilekçesinde dava değerini …..TL olarak belirlediği, her ne kadar davacı teminat yönünden ihtiyati tedbir kararına itiraz etse de 6100 sayılı kanunun ilgili maddesi gereğince teminat yönünden yapılan itirazların istinaf incelemesine tabi olmadığı anlaşılmıştır.

Davacının yapmış olduğu istinaf başvurusunun öngörülen şartları taşımadığından usul yönünden reddine karar verilmesi gerekmiştir.

BENZER YAZILAR

AV.İLKAY UYAR KABA

AV.İLKAY UYAR KABA

50 Görüntülenme

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri