Atla

tapu iptali ve tescili davasına cevap dilekçesi


tapu iptali ve tescili davasına cevap dilekçesi

tapu iptali ve tescili davasına cevap dilekçesi

Tapu İptali ve Tescili Davası

Tapu iptal ve tescil davası bir taşınmaz üzerinde meydana getirilen usulsüzlüğün giderilmesine yönelik açılan bir hukuki davadır. Tapu iptal ve tescil davasına bakan mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesidir.

Taşınmazın bulunduğu bölgenin Asliye Hukuk Mahkemesi bu davaya bakmakla görevli olan mahkemedir. Tapu iptal ve tescil davası dilekçesi yazılarak bu mahkemelere dava açılır. Duruma göre düzenlenen tapunun iptali ya da tescili istenebilir.

Tapu iptal ve tescil davası nedir?

Tapu iptali ve tescil davası unsurları, düzenlenen belge ve taraflardan oluşmaktadır. Tapu iptal ve tescil davasında Yargıtay kararları önemlidir. Eğer taraflar arasında uzlaşma ve ortak karar oluşmadıysa hâkim davaya müdahale hakkına sahip olacaktır.

Mahkemede, daha önce benzer konularda verilmiş kararlar ve ictihatlar da örnek alınabilmektedir. Bu gibi durumlarda dava daha kısa sürebilmekte ve önceki durumlar göz önünde bulundurulduğundan hızlı kararlar verilebilmektedir. Ama eğer çok sık rastlanmamış, örneği olmayan farlı bir konu dava edilecekse yargılamalar oldukça uğraştırıcı ve uzun süreli olabildikleri için mutlaka bir avukata başvurulmalıdır.

Avukat dava tecrübe ve deneyimleri ve danışmanlığı ile, sizin için en hızlı ve sağlıklı sonuçların oluşması için doğru adımlar atacaktır. Avukat desteği ve danışmanlığı ile aklınızda tapu iptal ve tescil soruları var ise bunları yanıtlayabilecek dava konusunda masraf, harçlar ve karşı avukatlık ücretleri hakkında bilgi sahibi olacaksınız.

Tapu iptal ve tescil davasında zaman aşımı on yıl olarak belirlenmiştir. Bu süre içinde yapılan bir düzenleme veya verilen kararlara karşı Tapu iptal ve tescil davasının açılması gereklidir.

Kadastro işlemine veya tutanaklarına karşı bir haksızlık durumu veya hak sahibi olunduğu iddiasıyla tescil işleminden itibaren on sene içerisinde dava açılmazsa yapılan işlem kesinleşen bir işlem halini alır ve o konuda bir daha dava açılamaz. Tapu iptal ve tescil davası vekâlet ücreti davalara göre farklılık göstermektedir.

Tapu iptali davasındaki avukatlık ücreti, taşınmanız değeri ve davanın gelişim aşamalarına göre değişecek olup bu ücrete harçlar, vekâlet ücretleri ve dilekçe bedelleri de eklenecektir. Makalede Tapu İptal Ve tescili Davası konusuna yer verilmiştir. Diğer konular için Tapu İptal Davası sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

SIKÇA SORULAN SORULAR

ÖZET: Mahkemece hukuki nitelendirme yanlış yapılarak davacının dayanmadığı aşırı yararlanma (gabin) hukuksal nedenine dayalı olarak inceleme yapılmasına rağmen yanılma (hata) ve aldatma (hile) hukuksal nedenlerine yönelik bir değerlendirme yapılmamıştır.

Hal böyle olunca, davacının yanılma (hata) ve aldatma (hile) iddiası üzerinde durularak tarafların tüm delillerinin toplanması, tanıklarının dinlenmesi, araştırma, soruşturma ve incelemenin noksansız tamamlanması, hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken yanılgılı değerlendirme ve eksik araştırma ile yetinilerek yazılı olduğu üzere hüküm kurulmuş olması doğru değildir.

ÖZET: Her ne kadar mahkemece taşınmazda keşif yapılmış ise de, sadece tarafların fiilen kullandıkları bölümlerin tespiti ile yetinilmiştir. Diğer bir anlatımla, taşınmazda, sözleşme uyarınca davacıya devredilmesi taahhüt edilen bir fazlalığın bulunup bulunmadığı belirlenmemiş, dava dilekçesinde bildirilen 1.500 m² esas alınarak hüküm tesis edilmiştir.

Bu durumda, mahkemece; dava konusu taşınmaz başında konunun uzmanı bilirkişiler de refakate alınarak yeniden keşif yapılması ve 19/02/2008 tarihli sözleşme uyarınca (taşınmazda paydaş olanların payları gözetilmek ve tarafların da sözleşmede geçen sınırlar hakkında beyanları alınmak suretiyle) davacıya devredilmesi gereken bir fazlalığın bulunup bulunmadığının tespit edilmesi suretiyle ulaşılacak sonuca göre uyuşmazlığın esası hakkında bir hüküm tesis edilmesi gerekirken, eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmiş olması doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir.


BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
  • tapu iptali ve tescili davasına cevap dilekçesi - Yorum
    SİBEL TAŞÇI -
    7 Ağustos 2016

    Bir devletin yıkılışıyla birlikte yasaları da çoğalır.

    Cevapla
Yorum Bırak