Tapu Kaydında Düzeltim Davası

Tapu Kaydında Düzeltim Davasında Kanun maddesini açıklayacak olursak, TMK’nun III bendinde yer Düzeltme maddesi yer almaktadır.

Madde 1027 – İlgililerin yazılı rızaları olmadıkça, tapu memuru, tapu sicilindeki yanlışlığı ancak mahkeme kararıyla düzeltebilir. Düzeltme, eski tescilin terkini ve yeni bir tescilin yapılması biçiminde de olabilir. Tapu memuru, basit yazı yanlışlıklarını, tüzük kuralları uyarınca resen düzeltir.

Yargıtay Kararı – Tapu Kaydında Düzeltim Davası

Tapu Kaydında Düzeltim Davası Konusu İle İlgili Yargıtay Kararı Eklenecektir.