Tapu Kaydında Düzeltim Davası

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Gayrimenkul Hukuku Davaları  > Tapu Kaydında Düzeltim Davası

Tapu Kaydında Düzeltim Davası

Tapu Kaydında Düzeltim Davası

Tapu Kaydında Düzeltim Davası

Tapu kaydının düzeltim davası çekişmesiz bir yargılamayı gerektiren dava çeşididir. Bu nedenle dava sulh hukuk mahkemesinde açılarak sonuçlandırılır.

Tapu Kaydında Düzeltim Davası Nasıl Görülür

Dava görülürken kayıtlı sahibi ile isim düzeltilecek kişilerin gerçekten ayrı kişi olup olmadığı, şüphe yaratmayacak şekilde tespit edilmelidir.

Kimlik bilgilerin düzeltme istemeye sebep gayrimenkullerin tüm tapu kayıtları ile birlikte kadastro belgeleri getirtilerek bir bütün olarak incelenmesi gerekmektedir.

Dava içerisinde isim düzeltilecek veya yanlış yazılmış kişilerin nüfus kayıtları incelenmeli, aynı kişi olup olmadıkları, varsa yanlış yazılan kişiler mahkemece ifadesi alınmalıdır.

Taşınmazların bulunduğu yerdeki kolluk kuvvetleri marifeti ile araştırma yapılmalı, yanlış isim veya benzer isimler hakkında bilgi alınmalıdır.

Davada varsa gösterilen tanıkların ifadeleri alınmalıdır. Yukarda yapılan işlemler hakimin dava hakkında kanaat oluşturmamış ise taşınmazın bulunduğu yere keşif yapılmalı, hatta keşif esnasında tanıklar ve uzman bilirkişiler çağrılarak dinlenmelidir.

Tapu Kaydında Düzeltim Davası hakkında görevli mahkeme hakkında bilgi verildi.

Tapu Kaydında Düzeltim Davası Yargıtay Kararı

Dosya içeriğine, toplanan delillere, hükmün dayandığı yasal ve hukuksal gerekçeye, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına ve özellikle … oğlu … davacının mirasbırakanı olduğu belirlenerek,

İmar uygulaması sonucu 2627 parsele dönüşen dava konusu taşınmazın tapu kaydının tashihine ve tescile karar verilmesi doğru olduğuna göre; davalının yerinde bulunmayan temyiz itirazının reddiyle,

Usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA.

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor