Taşınmazın Değer Tespiti

Taşınmazın Değer Tespiti konusu ile ilgili açıklama ve yargıtay kararlarına yer verilmiştir.

 

Taşınmazın Değer Tespiti

Taşınmazın Değer Tespiti

Taşınmazın Değer Tespiti – Taşınmazın Değer Tespiti Yargıtay Kararı

T.C. YARGITAY 14.Hukuk Dairesi Esas: 2014/771 Karar: 2014/5095 Karar Tarihi: 15.04.2014

TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI – YAPILARIN İMALİNDE KULLANILAN MALZEMENİN EN AZ DEĞERİNİN BELİRLENMESİ İÇİN UZMAN BİLİRKİŞİDEN YENİDEN RAPOR ALINARAK BU BEDELİN HÜKÜM ALTINA ALINMASI GEREKTİĞİ – EKSİK İNCELEME

ÖZET Yapıların imalinde kullanılan malzemenin en az değerinin belirlenmesi için uzman bilirkişiden yeniden rapor alınarak bu bedelin hüküm altına alınması gerekirken eksik inceleme ile hüküm kurulması doğru görülmemiş, bu sebeple kararın bozulması gerekmiştir.

 

Ankara avukat