Taşınmazın Geç Tesliminden Kaynaklı Kira Tazminatı

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Gayrimenkul Hukuku Davaları  > Taşınmazın Geç Tesliminden Kaynaklı Kira Tazminatı

Taşınmazın Geç Tesliminden Kaynaklı Kira Tazminatı

Taşınmazın Geç Tesliminden Kaynaklı Kira Tazminatı

Taşınmazın Geç Tesliminden Kaynaklı Kira Tazminatı 

Artan maket ev satışları ile birçok ilde yaşanan zamanından teslim edilmeyen evlere yada taşınmazlar için hukuk mahkemelerinde mağduriyetin giderilmesine yönelik karar ve yasalar bulunmaktadır.

Bu yasaların başında ise kişi daha önce almış olduğu taşınmazın zamanında teslim edilmemesi gerekçesi ile yapıyı yapan müteahhit yada sorumlulara  dava açabilmektedir.

Eğer ki; kişi firma üzerinde taşınmaz mal almış ise ve firma bunu sözleşmede belirlediği tarihte teslim etmez ise o zaman hak sahibi bu durum ile ilgili inşaat firmasına dava açma hakkına sahiptir.

Öncelikle belirtmek gerekir ki kişi almış olduğu taşınmaz sözleşmesinde eğer ki taşınmazın geç teslimine dair yasal bir madde bulunmuyorsa bile kişi firmaya dava açma hakkında sahip olmaktadır. açılan davada kişi gecikmiş olan tüm ayların kirasını alabilmektedir.

Ayrıca yine sözleşmede taşınmazın kira bedeli belirlenmemiş ise yine kişi kira tespit davası ile kirasını tespit ederek hakkını alabilmektedir. Bu nedenle inşaat halindeki satılan taşınmazların geç tesliminden dolayı inşaat firmaları ve inşaatı yapan müttehit sadece kira kaybı değil yüksek tazminat davaları ile karşı karşıya kalabilmekteler.

Geç Teslimden Kaynaklı Kira Alacağı Ve Tazminat

Geç teslimden kaynaklı kira alacağı ve tazminat talep eden kişinin açmış olduğu dava üzerine, hukuk mahkemesi de davada ki talep doğrultusunda belirlenecek olan kira tazminat miktarının ödenmesine karar verir. Yapılan kat karşılığı ve inşaat sözleşmelerinin yaptırımı nedeniyle sözleşmede veya kira bedeli yazmıyorsa yapılan tespit ile  beraber inşaat firması bu bedelleri gecikme bedeli ve faizleri ile ödemek zorunda kalırlar.

Taşınmazın Geç Tesliminden Kaynaklı Kira Tazminatı İhtarname Gönderilmesi

Geç teslimden kaynaklı kira kaybı ve tazminat talebi zorunluluk olmasa dahi, kişi taşınmazın zamanında teslim edilmemesi neticesinde bir ihtarname göndermek suretiyle kira bedeli istediğini belirtmelidir. Bu ihtarnamenin noter aracılığı ile yapılması ve ilerde oluşacak çekişme nedeniyle ispat açısından saklanmalıdır.

Bir önemli husus ta noter aracılığı ile gönderilen ihtarnamenin tebliğ şerhinin alınması, ihtarnamenin teslim edilip edilmediğinin bilinmesi açısından önemlidir. Eğer ki firma bu durumu önemsemez ise bu durumda yapılması gereken işlemleri uygulaması gerekmektedir.


'

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor