Tazminat Alma Şartları

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Kıdem Tazminatı  > Tazminat Alma Şartları

Tazminat Alma Şartları

Tazminat Alma Şartları

Tazminat Alma Şartları

Tazminat Alma Şartları 2012, Tazminat Alma Şartları Nelerdir, Tazminat Alma Şartı

YARGITAY: TAZMİNAT ALMA ŞARTLARI

T.C. YARGITAY 12.Ceza Dairesi Esas:  2013/27628 Karar: 2014/8009 Karar Tarihi: 01.04.2014

TAZMİNAT DAVASI – TUTUKLAMANIN HAKSIZ HALE GELDİĞİNİN ANLAŞILMASI – KORUMA TEDBİRLERİ NEDENİYLE TAZMİNAT VERİLMESİNE İLİŞKİN BELİRTİLEN ŞARTLARIN DAVACI YÖNÜNDEN GERÇEKLEŞTİĞİ – DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLMESİNİN YASAYA AYKIRI OLMASI

ÖZET: Olayda beraatle sonuçlanmış suça ilişkin olarak yapılmış olan tutuklamanın haksız hale geldiğinin anlaşılması nedeniyle, sanık hakkında beraat kararı ile birlikte uyuşturucu madde kullanmak suçundan tedaviye ve denetimli serbestlik tedbirine karar verilmiş olmasının davacı lehine tazminata hükmedilmesine engel teşkil etmeyeceği ve koruma tedbirleri nedeniyle tazminat verilmesine ilişkin 5271 Sayılı CMK’nın ilgili maddelerinde belirtilen şartların davacı yönünden gerçekleştiği gözetilmeden, uğranıldığı iddia olunan maddi ve manevi zararla ilgili makul bir tazminata hükmedilmesi yerine davanın reddine karar verilmesi yasaya aykırıdır.

5271 sayılı CMK’nın 141/1 ve devamı maddelerinde belirtilen şartların davacı yönünden gerçekleştiği gözetilmeden, uğranıldığı iddia olunan maddi ve manevi zararla ilgili makul bir tazminata hükmedilmesi yerine yazılı gerekçe ile davanın reddine karar verilmesi,

0 Yorum

Yorum Bırak