Tıbbi Hata Tazminat Davaları

Tıbbi Hata Tazminat Davaları
Tıbbi Hata Tazminat Davaları | Hastanın ölümü sonrasında, hasta yakınları maddi ve manevi zarara uğrar. Maddi zarar, tedavi masrafları olmaktadır. Ayrıca hastanın yakınlarına sağladığı katkı ortadan kalktığı için, hasta yakınlarının gelirlerinin de ortadan kalkması da maddi zarardır. Maddi tazminat, bu durumları kapsar. Manevi tazminat ise, hasta yakınlarının...
Tıbbi Hata Tazminat Davaları, Hastanın ölümü sonrasında, hasta yakınları maddi ve manevi zarara uğrar. Maddi zarar, tedavi masrafları olmaktadır. Ayrıca hastanın yakınlarına sağladığı katkı ortadan kalktığı için, hasta yakınlarının gelirlerinin de ortadan kalkması da maddi zarardır. Maddi tazminat, bu durumları kapsar. Manevi tazminat ise, hasta yakınlarının manevi anlamda uğradıkları yıkımın ve yıpranmanın tazminini amaçlamaktadır. Hekimin cezai ve hukuki sorumluluğu, hekimin bağlı olduğu yere göre değişiklik gösterir. Özel hastaneye bağlı çalışan ve kendi muayenesi olan hekimlerle ilgili açılacak tazminat davalarında, Asliye Hukuk Mahkemeleri'ne başvurulur. Yapılan tazminat talebi hekime yapılmakla birlikte, hekimin bağlı olduğu kuruma da yapılabilir. Yani hastane de sorumlu konumdadır. Hekim kişi, kamu hastanesinde görev yapıyorsa, hem davanın açılacağı mahkeme hem de davanın tarafı değişikliğe uğrar. Bu durumda dava İdare Mahkemeleri'nde devam eder ve tam yargı davası olarak nitelik taşır. Çünkü bu kurumlarda görev yapan hekimlerin yaptığı iş, idari işlemler olarak geçer. İdare demek de, tüm idari işlemlerden sorumlu olunması demektir. Burada ortaya çıkan zarardan, hem hekim hem de idare asli ve birinci derece sorumlu sayılır. Tazminat miktarı, hekim kişinin kusuruna, ortaya ne gibi bir zarar çıktığına, hastanın nasıl bir durumda bulunduğuna bağlı kıstaslar değerlendirilerek belirlenir. Ortaya çıkan zararın ne boyutta olduğuna, hekimin kusurunun derecesine bilirkişi incelemesi sonucunda karar verilir. | Tıbbi Hata Tazminat Davaları

Hekim Hatası Sonucu Ölümde Hekimin Hukuki Ve Cezai Sorumluluğu | Tıbbi Hata Tazminat Davaları

Malpraktis, hastanın hekim tarafından zarara uğratılması olarak tanımlanır. Hekim, hasta olan kişiye bu zararı kurallara uymamasıyla verebilmektedir. Hekimin kurallara uymama sebepleri; dikkatsizlik, acem davranış veya tedbir almadığı durumlar olabilmektedir. Hekim, hasta ile ilgili olan bakım standartlarına aykırı davranarak da hastayı zarara uğratabilir. Hastaya verilen zarar, hastanın yaralanmasına neden olabileceği gibi hastanın ölümüne de yol açabilmektedir. Hastanın ölümü durumunda, hastanın yakınları da hem maddi hem de manevi zarara uğrayacağı için hekim burada hem cezai hem hukuki sorumluluk taşır. Hastalar ve hekimler arasında aslında bir vekâlet ilişkisi var sayılmaktadır. Hekim hatası, bu vekâlet ilişkisine aykırı davranmak demektir. Değerlendirme de bu vekâlet ilişkisi kapsamında yapılmakta ve bu durum dava konusu olmaktadır. | Tıbbi Hata Tazminat Davaları

Hekim Hatası Sonucunda Yaralanmalarda Hekimin Hukuki Sorumluluğu

Hekim hatası sonucunda, hasta kişi yaralanma şeklinde bir zarara uğrayabilir. Hekim hatası, hastanın ölümüne de yol açabilir. Bu noktada hekimin hem cezai hem de hukuki sorumluluğu söz konusudur. Hastada meydana gelen zarar, hastayı hem maddi hem de manevi anlamda yıkıma uğratacaktır. Hasta bu durumda, maddi ve manevi bir tazminat talebinde bulunma hakkına sahiptir. Hekim hatası nedeniyle yaralanma durumlarında da açılacak dava ve taraf nitelikleri, hekimin bağlı olduğu kuruma göre değişiklik göstermektedir. Özel hastane ve özel muayenelerde dava Asliye Hukuk Mahkemeleri'nde devam eder. Hasta tazminat talebini, hem hekime hem de hastaneye yöneltme hakkına sahiptir. Kamu hastanesinde görev yapan hekim ile ilgili açılacak davalar, İdare Mahkemeleri'ne açılmakta ve dava tam yargı davası niteliği taşımaktadır. Hekim de hastanede, hastanın uğramış olduğu zarardan, asli ve birinci derece sorumludur. Tazminat miktarının belirlenmesinde pek çok kıstas vardır. Bu kıstaslar, hekimin kusurunun ne olduğu, ortaya çıkan zararın derecesi, hastanın durumunun ne olduğu gibi kıstaslardır. Maddi tazminat kapsamında, tedavi masrafları vardır. Ayrıca kişinin çalışma gücünü kaybetmesinden dolayı uğradığı zarar ve hekim hatasının sonucu hastanın yapmak durumunda kaldığı masraflar da maddi tazminat kapsamındadır. Manevi tazminat da kişide ne gibi bir zarar oluştuğuna ve bu zararın büyüklüğüne, zararın hastada oluşturduğu olumsuz etkiye ve hastanın uğradığı zarar nedeni ile yıpranmasına, hastanın şahsi özelliklerine göre değişiklik gösterir. Burada da zararın boyutu ve hekimin hatadaki kusurunun derecesi, bilirkişi atanmasıyla belirlenmektedir. | Tıbbi Hata Tazminat Davaları

HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara