Atla

Tazminat İstemi Manevi Tazminat Davası


Tazminat İstemi Manevi Tazminat Davası

Tazminat İstemi Manevi Tazminat Davası

Tazminat İstemi Manevi Tazminat Davası

TAZMİNAT İSTEMİ,  MANEVİ TAZMİNAT MANEVİ TAZMİNAT İSTEME HAKKI

Bir kişi, Kişilik hakkının zedelenmesinden dolayı zarar görmüş ise, uğradığı manevi zarara karşılık manevi tazminat adı altında bir miktar para ödenmesini isteyebilir,  Yine Kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür.

Zarar verici fiili yasaklayan bir hukuk kuralı bulunmasa bile, ahlaka aykırı bir fiille başkasına kasten zarar veren de, bu zararı gidermekle yükümlüdür, Kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür. Zarar verici fiili yasaklayan bir hukuk kuralı bulunmasa bile, ahlaka aykırı bir fiille başkasına kasten zarar veren de, bu zararı gidermekle yükümlüdür.

 Zarar gören, zararını ve zarar verenin kusurunu ispat yükü altındadır. Uğranılan zararın miktarı tam olarak ispat edilemiyorsa hakim, olayların olağan akışını ve zarar görenin aldığı önlemleri göz önünde tutarak, zararın miktarını hakkaniyete uygun olarak belirler

 

Tazminat İstemi Nasıl Yapılır

YARGITAY : MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ

YARGITAY KARARI: 4.Hukuk Dairesi Esas:  2008/7028 Karar: 2009/7295 Karar Tarihi: 28.05.2009

 

ÖZET: Dava, dinamit patlatılması nedeniyle binaya verilen zararın ödetilmesi ve manevi tazminat istemine ilişkindir. Davacılara ait 20 yaşındaki binanın 600 metre uzağında patlatılan dinamit nedeniyle binada hasar oluşmuştur. Bu olay nedeniyle davacılar yaralanmamış ve yakınlarından ölen veya yaralanan da olmamıştır.

Bina hasarı davacıların iç huzurunu bozacak nitelikte bir olgu değildir. Eşya zararı kişinin sosyal, fiziki ve kişilik değerlerine saldırı oluşturacak nitelikte bir eylem olarak benimsenemez. Yerel mahkemece manevi tazminat isteminin tümden reddine karar verilmesi gerekir.

Manevi zarar, kişilik değerlerinde oluşan objektif eksilmedir. Duyulan acı, çekilen ızdırap manevi zarar değil onun görüntüsü olarak ortaya çıkabilir. Acı ve elemin manevi zarar olarak nitelendirilmesi sonucu, tüzel kişileri ve bilinçsizleri; öte yandan acılarını içlerinde gizleyenleri tazminat isteme haklarından yoksun bırakmamak için yasalar, manevi tazminat verilebilecek olguları sınırlamıştır.

Bunlar, kişilik değerlerinin zedelenmesi (TMK 24), isme saldırı (TMK 26), nişan bozulması (TMK 121), evlenmenin feshi (TMK 158), bedensel zarar ve ölüme neden olma (BK 47) durumlarından biri ile kişilik haklarının zedelenmesidir

 

Tazminat Nasıl Talep Edilir

Bunlardan TMK.'nın 24. maddesi ile BK'nun 49. maddesi daha kapsamlıdır. TMK'nun 24. maddesinin belli yerlere yollaması nedeniyle böyle bir durumun bulunduğu yerde, onu düzenleyen kurallar (örneğin; TMK 26, 174, 287); bunların dışında BK'nun 49. maddesi uygulanır.

 

TMK'nın 24. ve BK'nın 49. maddesinde belirlenen kişisel çıkarlar, kişilik haklarıdır. Kişilik hakları ise, kişisel varlıkların korunmasıyla ilgilidir.

Kişisel varlıklar, bedensel ve ruhsal tamlık ve yaşam ile nesep gibi insanın, insan olmasından güç alan varlıklar ya da kişinin adı, onuru ve sır alanı gibi dolaylı varlıklar olarak iki kesimlidir.

Tekniğin gelişimi ve yaşam koşullarına göre belirlenmiş varlıklar, açıklanan olgularla çerçevelendirildiğinde, davaya konu olayın bu çerçeve dışında kalması durumunda manevi tazminat isteği reddedilmelidir.

 

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Avukat & Arabulucu İlkay Uyar Kaba
Avukat & Arabulucu İlkay Uyar Kaba

İlkay Uyar Kaba ; Aile Boşanma hukuku, Anlaşmalı Boşanma, İşçi Davalarında Arabuluculuk, Miras Hukuku Davaları, icra hukuku, İşçi Tazminat Davaları, Kıdem Ve İhbar Tazminatı, İşe İade, Miras hukuku, Tazminat Hukuku, İş Kazası Tazminat, Trafik Kazası Tazminat Davası gibi faaliyet gösterdiğimiz çalışma alanlarımızın, hukuk büroları arasında önemli bir yer sahibi olmamızı prensiplerimize borçluyuz.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
  • ATANUR KİRAZ -
    7 Ağustos 2016

    Tazminat İstemi Manevi Tazminat Davası Ben yurtdışında yaşıyorum Türkiyeye gelmem dava sürecini etkilermi

    Cevapla
Yorum Bırak