Tazminat Nasıl Alınır

Tazminat Nasıl Alınır konusu ile ilgili olarak açıklama ve yargıtay kararlarına yer verilmiştir.

Kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür. Zarar verici fiili yasaklayan bir hukuk kuralı bulunmasa bile, ahlaka aykırı bir fiille başkasına kasten zarar veren de, bu zararı gidermekle yükümlüdür. Kişilik hakkının zedelenmesinden zarar gören, uğradığı manevi zarara karşılık manevi tazminat adı altında bir miktar para ödenmesini isteyebilir. Hakim, bu tazminatın ödenmesi yerine, diğer bir giderim biçimi kararlaştırabilir veya bu tazminata ekleyebilir; özellikle saldırıyı kınayan bir karar verebilir ve bu kararın yayımlanmasına hükmedebilir.

Tazminat Davası zararın giderilmesi amacıyla açılan dava türüdür. Tazminat konusunda açılan tazminat davaları ve türlerinden bahsedecek olursak, boşanma davası tazminat, hakaret nedeniyle maddi ve manevi tazminat davası, mobbing ya da psikolojik şiddet nedeniyle manevi tazminat davası, destekten yoksun kalma tazminatı, işçi kıdem tazminatı davası, iftira nedeniyle tazminat davası, haksız tutuklama nedeniyle tazminat davası, iş kazası nedeniyle tazminat davası, ölümlü trafik kazası tazminat davası, yaralanmalı trafik kazaları sonucu tazminat davası, trafik kazası sonucu araç değer kaybı nedeniyle tazminat davası, iş kazası tazminat davası sayabiliriz.

Tazminat Nasıl Alınır -Yargıtay Kararları

T.C. YARGITAY 9.Hukuk Dairesi Esas: 2015/35559 Karar: 2016/1689 Karar Tarihi: 25.01.2016

İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI – DAVACININ DAVALI İŞYERİNDE ÇALIŞTIĞI BRÜT ÜCRET MİKTARINDA UYUŞMAZLIK BULUNDUĞU HAFTA TATİLİ VE GENEL TATİL ÜCRET ALACAĞININ İŞVEREN ELİNDEKİ KAYITLARLA HESAPLANMASI GEREKTİĞİ – HUKUKİ YARAR ŞARTI YOKLUĞU GEREKÇESİNİN HATALI OLUŞU

ÖZET: Dosya içeriğine göre davacının davalı işyerinde çalıştığı, brüt ücret miktarında uyuşmazlık bulunduğu, fazla mesai ücreti, hafta tatili ve genel tatil ücret alacağının işveren elindeki kayıtlarla hesaplanması gerektiği, bu nedenle alacakların başlangıçta belirsiz olduğu açıktır. Açıkça belirli olmayan ve tartışmalı alacaklar ise kısmi eda külli tespit davası konusu yapılabileceğinden, mahkemece sürede verilmeden hukuki yarar şartı yokluğu nedeni ile davanın usulden reddine karar verilmesi hatalıdır.

T.C. YARGITAY 9.Hukuk Dairesi Esas: 2015/35590 Karar: 2016/1231  Karar Tarihi: 19.01.2016

İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI – DAVACIN HAK KAZANDIĞI BAKİYE KIDEM TAZMİNATI İŞE BAŞLATMAMA TAZMİNATI İLE BOŞTA GEÇEN SÜRE ÜCRETİ VE YILLIK İZİN ÜCRETİ ALACAKLARININ OLUP OLMADIĞININ BELİRLENMESİ GEREKTİĞİ

ÖZET: Mahkemece davacının hak kazandığı kıdem tazminatı ve işe başlatmama tazminatı ile boşta geçen süre ücreti ve yıllık izin ücreti alacakları bilirkişi aracılığıyla veya res’en hesaplanıp ödeme savunması ile birlikte değerlendirilerek davacın hak kazandığı bakiye kıdem tazminatı, işe başlatmama tazminatı ile boşta geçen süre ücreti ve yıllık izin ücreti alacaklarının olup olmadığının belirlenmesi gerekirken eksik inceleme ile karar verilmesi hatalıdır.

T.C. YARGITAY 9.Hukuk Dairesi Esas: 2016/672 Karar: 2016/1709 Karar Tarihi: 25.01.2016

İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI – MAHKEMECE İŞVEREN TARAFINDAN SUNULAN KISMEN İMZALI BORDROLARA KARŞI DAVACININ DİYECEKLERİNİN SORULARAK DAVACININ BANKA HESABINA ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ ALACAKLARININ ÖDENİP ÖDENMEDİĞİNİN ARAŞTIRILMASI GEREĞİ

ÖZET: Mahkemece işveren tarafından sunulan kısmen imzalı bordrolara karşı davacının diyeceklerinin sorularak, davacının banka hesabına asgari geçim indirimi alacaklarının ödenip ödenmediğinin araştırılmaması hatalıdır.

Tazminat Nasıl Alınır

Tazminat Nasıl Alınır