Tazminat ve Nafaka Davası

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Tazminat Hukuku  > Tazminat ve Nafaka Davası

Tazminat ve Nafaka Davası

Tazminat ve Nafaka Davası

Tazminat Ve Nafaka Davası

Tazminat Ve Nafaka Davası, Boşanma davasında kusur ve tazminat, Boşanma davası

Nafaka Boşanma davalarında vazgeçilmez konuların başında nafaka, velayet ve tazminat konuları sıklıkla geçmektedir. Konun içerisinde geçtiğinden dolayı nafaka davası nasıl açılır konulu makaleyi okuyabilirsiniz.

Yargıtay Kararı – Tazminat Ve Nafaka Davası

T.C. YARGITAY 2.Hukuk Dairesi Esas:  2013/23078 Karar: 2014/6235 Karar Tarihi: 19.03.2014 TAZMİNAT VE NAFAKA DAVASI – NAFAKA TALEBİNİN ÇOCUK İÇİN TALEP EDİLENİN ÜSTÜNDE KALAN BÖLÜMÜNÜN BOŞANMADAN SONRA YOKSULLUK NAFAKASI NİTELİĞİNDE OLDUĞU – DAVACININ BU TALEBİ HAKKINDA  HÜKÜM KURULMASI GEREĞİ

ÖZET: Dava dilekçesinde çocuk için 150 TL. nafakaya hükmedilmesini istediğine göre, sonradan verilen 3.2.2012 tarihli dilekçede yer alan nafaka talebinin çocuk için talep edilenin üstünde kalan bölümünün boşanmadan sonra yoksulluk nafakası niteliğinde olduğu kabul edilmelidir.

Bu bakımdan davacının yoksulluk nafakası talebi mevcuttur. Öyleyse davacının bu talebi hakkında bir hüküm kurulması gerekirken, bu hususun nazara alınmaması da doğru bulunmamıştır.

Talep edilen miktar, hem maddi, hem de manevi tazminatı kapsamaktadır. O halde; talep edilen miktarın ne kadarlık kısmının maddi, ne kadarının da manevi tazminat olduğu hususunda davacıdan Hukuk Muhakemeleri Kanununun 31’nci maddesi çerçevesinde açıklama istenip, yapılacak açıklamaya göre maddi ve manevi tazminat takdiri gerekirken, miktara ilişkin bu belirsizlik giderilmeden hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

Nafaka talebinde bulunmuştur. Dava dilekçesinde çocuk için 150 TL. nafakaya hükmedilmesini istediğine göre, sonradan verilen 3.2.2012 tarihli dilekçede yer alan nafaka talebinin çocuk için talep edilenin üstünde kalan bölümünün boşanmadan sonra yoksulluk nafakası niteliğinde olduğu kabul edilmelidir.

Bu bakımdan davacının yoksulluk nafakası talebi mevcuttur. Öyleyse davacının bu talebi hakkında bir hüküm kurulması gerekirken, bu hususun nazara alınmaması da doğru bulunmamıştır.

YARGITAY KARARI: TAZMİNAT VE NAFAKA DAVASI

T.C. YARGITAY 2.Hukuk Dairesi Esas:  2013/22197 Karar: 2014/5655 Karar Tarihi: 13.03.2014

BOŞANMA DAVASI – MADDİ MANEVİ TAZMİNAT VE YOKSULLUK NAFAKASI TALEPLERİ – EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASINA SEBEBİYET VEREN OLAYLARDA KOCANIN TAM KUSURLU OLUŞU – KADININ MANEVİ TAZMİNAT VE YOKSULLUK NAFAKASI TALEPLERİNİN REDDİNİN İSABETSİZLİĞİ

ÖZET: Davacı- davalı kocanın açtığı boşanma davasından feragat ettiği ve feragati nedeniyle davasının reddedildiği, bu suretle feragat tarihi öncesinde davalı-davacı kadından kaynaklı boşanmaya sebebiyet verir nitelikteki olayların davacı-davalı koca tarafından affedildiği en azından hoşgörüyle karşılandığı anlaşılmaktadır.

Gerçekleşen bu durum karşısında evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına sebebiyet veren olaylarda ortak evin kilidini değiştiren, kumar oynayan, eşine darpa teşebbüs eden koca tam kusurludur.

Hal böyle iken davalı-davacı kadının ağır kusurlu olduğunun kabulü ve bu hatalı kusur tespitine bağlı olarak davalı-davacı kadının manevi tazminat ve yoksulluk nafakası taleplerinin reddedilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.

Türk Medeni Kanunu’nun 174/1. maddesi kapsamında boşanmanın fer’i niteliğinde maddi tazminat talebinin olmadığının anlaşılmasına göre davalı-davacı kadının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir. Yapılan soruşturma ve toplanan delillerden; davacı- davalı kocanın açtığı boşanma davasından 04.10.2012 tarihli celsede feragat ettiği ve feragati nedeniyle davasının reddedildiği, bu suretle feragat tarihi öncesinde davalı-davacı kadından kaynaklı boşanmaya sebebiyet verir nitelikteki olayların davacı-davalı koca tarafından affedildiği en azından hoşgörüyle karşılandığı anlaşılmaktadır. Gerçekleşen bu durum karşısında evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına sebebiyet veren olaylarda ortak evin kilidini değiştiren, kumar oynayan, eşine darpa teşebbüs eden koca tam kusurludur. Hal böyle iken davalı-davacı kadının ağır kusurlu olduğunun kabulü ve bu hatalı kusur tespitine bağlı olarak davalı-davacı kadının manevi tazminat ve yoksulluk nafakası taleplerinin reddedilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.

YARGITAY KARARI: TAZMİNAT VE NAFAKA DAVASI

T.C. YARGITAY 2.Hukuk Dairesi Esas: 2013/99 Karar: 2013/3986 Karar Tarihi: 18.02.2013

TAZMİNAT VE NAFAKA DAVASI – BOŞANMAYA SEBEP OLAN OLAYLAR YÜZÜNDEN KİŞİLİK HAKKI SALDIRIYA UĞRAYAN TARAFIN KUSURLU OLANDAN MANEVİ TAZMİNAT İSTEYEBİLECEĞİ – KADIN YARARINA UYGUN MİKTARDA MANEVİ TAZMİNATA HÜKMEDİLMESİ GEREĞİ

ÖZET: Türk Medeni Kanununun 174/2 maddesi, boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan tarafın, kusurlu olandan manevi tazminat isteyebileceğini öngörmüştür.

Evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına sebep olan olaylarda tazminat isteyen davalı-davacı kadın ağır ya da eşit kusurlu olmayıp, bu olaylar kadının kişilik haklarına saldırı teşkil etmektedir. O halde mahkemece, tarafların sosyal ve ekonomik durumları, tazminata esas olan fiilin ağırlığı ile hakkaniyet kuralları dikkate alınarak davalı- davacı kadın yararına uygun miktarda manevi tazminata hükmedilmesi gerekir.

Bu yönün dikkate alınmaması doğru görülmemiştir. Sadakat yükümlülüğü boşanma hükmünün kesinleşmesine kadar devam eder.

Toplanan delillerden, davacı-davalı kocanın bağımsız konut sağlamaya yanaşmadığı, babasının eşine ve evliliğe müdahalesine sessiz kaldığı, eşinin eşyalarını baba evine göndererek birlikte yaşamaktan kaçındığı ve başka bir kadınla yaşayarak sadakat yükümlülüğüne aykırı davrandığı, buna karşılık davalı-davacı kadının da evlilik birliği devam ederken başka bir erkekle yaşamaya başladığı ve bu suretle sadakat yükümlülüğünü ihlal ettiği anlaşılmaktadır.

Toplanan delillerden, davacı-davalı kocanın bağımsız konut sağlamaya yanaşmadığı, babasının eşine ve evliliğe müdahalesine sessiz kaldığı, eşinin eşyalarını baba evine göndererek birlikte yaşamaktan kaçındığı ve başka bir kadınla yaşayarak sadakat yükümlülüğüne aykırı davrandığı, buna karşılık davalı-davacı kadının da evlilik birliği devam ederken başka bir erkekle yaşamaya başladığı ve bu suretle sadakat yükümlülüğünü ihlal ettiği anlaşılmaktadır.

Evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına neden olan olaylarda davacı-davalı koca daha ziyade kusurludur. Türk Medeni Kanununun 174/2 maddesi, boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan tarafın, kusurlu olandan manevi tazminat isteyebileceğini öngörmüştür. Evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına sebep olan olaylarda tazminat isteyen davalı-davacı kadın ağır ya da eşit kusurlu olmayıp, bu olaylar kadının kişilik haklarına saldırı teşkil etmektedir.

O halde mahkemece, tarafların sosyal ve ekonomik durumları, tazminata esas olan fiilin ağırlığı ile hakkaniyet kuralları (TMK.m.4, TBK. 50, 51, 52, 58) dikkate alınarak davalı- davacı kadın yararına uygun miktarda manevi tazminata hükmedilmesi gerekir. Bu yönün dikkate alınmaması doğru görülmemiştir. Bir sonraki tazminat davası konusu hakkında ki makaleyi okuyabilirsiniz.

0 Yorum

Yorum Bırak