Atla

Tebligat Kanunu Ve Mernis Adresi Tebligat


Tebligat Kanunu Ve Mernis Adresi Tebligat

Tebligat Kanunu Ve Mernis Adresi Tebligat

Tebligat Kanunu Ve Mernis Adresi Tebligat

Dava ve İcraların tebligatı usul ve belirli kurallar çerçevesinde yapılır. İcra ödeme emirleri yada Dava dilekçeleri karşı tarafa tebliğ edilmesi zorunludur.

RÜCUEN TAZMİNAT DAVASI - KURUM ZARARI - BEYANDA BULUNAN KOMŞUNUN İSMİNİN TABLİGAT MAZABATASINDA BELİRTİLMEDİĞİ - TEBLİGATIN USULE UYGUN OLMADIĞI 

Tebligat Kanunu Ve Mernis Adresi Tebligat Yargıtay Kararı

Dava, kurum zararından kaynaklanan maddi tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiş; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dairemizce verilen 31/05/2017 tarih, 2015/11092 esas ve 2017/3529 karar sayılı ilamda; gerekçeli karar ve temyiz dilekçesinin davalıya Tebligat Kanunu'nun 20. maddesi delaleti ile 21. maddesine göre yapıldığı,

Ancak yapılan tebliğ işlemlerinin isimden ve imzadan imtina edilmiş olması itibari ile ilgili maddelere uygun olmadığı belirtilerek usulüne uygun tebliğin sağlanması için dosyanın mahal mahkemesine geri çevrilmesine karar verilmiştir.

Geri çevirme üzerine, davalıya gerekçeli karar ve temyiz dilekçesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 21/1 maddesine aykırı şekilde tebliğ edilmiştir.

Şöyle ki; Davalı ... adına gerekçeli karar ve temyiz dilekçesinin tebliğine ilişkin tebliğ evraklarında bulunan açıklamalardan; adresin kapalı olması nedeniyle muhatabın sorulduğu, isimden ve imzadan imtina eden komşu beyanına göre muhatabın işte olduğunun belirtildiği, bunun üzerine tebligatın ... ... 1. kısım Mahalle Muhtarı ... imzasına tebliğ edilerek 2 nolu haber kağıdının muhatabın kapısına yapıştırıldığı, isimden ve imzadan imtina eden komşuya haber verildiği anlaşılmaktadır.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun benzer bir olaya ilişkin 22/12/2004 gün, 2004/12-765 esas, 2004/730 karar sayılı ilamında; beyanda bulunan komşunun açık kimliğinin tebliğ mazbatasında gösterilmediği durumda, tebliğ memurunun gerçekten muhatabın adresine gittiği, fakat bulamadığı hususunun belgelenmediği, yapılan işlemin tebliğ memurunun soyut beyanından ibaret kaldığı belirtilmiştir.

Somut olayda; tebligat mazbatasında, beyanda bulunan komşunun ismi belirtilmemiştir. Şu durumda; adı geçene yapılan tebligat 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 21/1. maddesinde düzenlenen şartları taşımadığından, usulüne uygun olduğunun kabulüne olanak yoktur.

Adı geçene usulüne uygun şekilde gerekçeli karar ve temyiz dilekçesinin tebliğ edilerek temyiz süresi beklendikten sonra dosyanın gönderilmesi için ikinci kez geri çevirme kararı verilmesi gerekmiştir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • Tebligat Kanunu Ve Mernis Adresi Tebligat - Yorum
  ATAKAN ELDEM -
  6 Ağustos 2016

  Suçlunun beraat ettiği yerde yargıç hüküm giyer

  Cevapla
 • Tebligat Kanunu Ve Mernis Adresi Tebligat - Yorum
  Özüm -
  26 Kasım 2016

  Tebligat Kanunu, Mernis Adresi, Madde 21 hukuk mahkemesine temyiz dilekçesi örneği varmıdır. Bana yardımcı olurmusunuz..

  Cevapla
Yorum Bırak