Atla

Tebligat Kanunu, Mernis Adresi, Madde 21


Tebligat Kanunu, Mernis Adresi, Madde 21

Tebligat Kanunu, Mernis Adresi, Madde 21

Tebligat Kanunu, Mernis Adresi, Madde 21

A. Tebligat Kanunu B. Mernis Adresi Nedir C. Tebligat Kanunu Madde 21 TEBLİĞ İMKANSIZLIĞI VE TEBELLÜĞDEN İMTİNA
 • Madde 21 - (Değişik madde: 06/06/1985 - 3220/7 md.)
 • Kendisine tebligat yapılacak kimse veya yukarıdaki maddeler mucibince tebligat yapılabilecek kimselerden hiçbiri gösterilen adreste bulunmaz veya tebellüğden imtina ederse, tebliğ memuru tebliğ olunacak evrakı, o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti azasından birine veyahut zabıta amir veya memurlarına imza mukabilinde teslim eder ve tesellüm edenin adresini ihtiva eden ihbarnameyi gösterilen adresteki binanın kapısına yapıştırmakla beraber, adreste bulunmama halinde tebliğ olunacak şahsa keyfiyetin haber verilmesini de mümkün oldukça en yakın komşularından birine, varsa yönetici veya kapıcıya da bildirilir. İhbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarih, tebliğ tarihi sayılır.
 • (Ek fıkra: 11/01/2011-6099 S.K./5.mad.) Gösterilen adres muhatabın adres kayıt sistemindeki adresi olup, muhatap o adreste hiç oturmamış veya o adresten sürekli olarak ayrılmış olsa dahi, tebliğ memuru tebliğ olunacak evrakı, o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti azasından birine veyahut zabıta amir veya memurlarına imza karşılığında teslim eder ve tesellüm edenin adresini ihtiva eden ihbarnameyi gösterilen adresteki binanın kapısına yapıştırır. İhbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarih, tebliğ tarihi sayılır.
 • (Ek fıkra: 19/03/2003 - 4829 S.K./5. md.) Muhtar, ihtiyar heyeti azaları, zabıta amir ve memurları yukarıdaki (Değişik ibare: 11/01/2011-6099 S.K./5.mad.) fıkralar uyarınca kendilerine teslim edilen evrakı kabule mecburdurlar.
 • Yukardaki Kanun Maddesine değinecek olursak, 11.01.2011 tarih ve 6099 sayılı kanunla, Tebligat Kanununa ilişkin değişiklikten sonra tebligat zorluğu ortadan kalkmış olacaktır. Açılan İcra Takiplerinde   sürekli adres değişmesinden dolayı tebligat güçlüğü ortaya çıkmaktaydı.
 • Tebligat Kanunu'nda yapılan değişiklikle kişinin adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresi artık bilinen adresleri tebligat yapmaya uygun değilse 21. maddeye göre tebliğ yapılmasına uygun hale geldi. Alacaklılar borçluların bilinen adreslerine ödeme emirlerini gönderdiklerinde, bu adreslere tebligat yapılamadığı durumda adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresine Tebligat Kanununun 21. maddesine göre tebliğ yapılmasını talep edilecek.
 
SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Avukat & Arabulucu İlkay Uyar Kaba
Avukat & Arabulucu İlkay Uyar Kaba

İlkay Uyar Kaba ; Aile Boşanma hukuku, Anlaşmalı Boşanma, İşçi Davalarında Arabuluculuk, Miras Hukuku Davaları, icra hukuku, İşçi Tazminat Davaları, Kıdem Ve İhbar Tazminatı, İşe İade, Miras hukuku, Tazminat Hukuku, İş Kazası Tazminat, Trafik Kazası Tazminat Davası gibi faaliyet gösterdiğimiz çalışma alanlarımızın, hukuk büroları arasında önemli bir yer sahibi olmamızı prensiplerimize borçluyuz.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • ATAKAN ELDEM -
  6 Ağustos 2016

  Suçlunun beraat ettiği yerde yargıç hüküm giyer

  Cevapla
 • Özüm -
  26 Kasım 2016

  Tebligat Kanunu, Mernis Adresi, Madde 21 hukuk mahkemesine temyiz dilekçesi örneği varmıdır. Bana yardımcı olurmusunuz..

  Cevapla
Yorum Bırak