Tehdit Suçu Cezası Davaları

 

 

Tehdit Suçu Cezası Davaları

Tehdit Suçu Cezası Davaları

Tehdit Suçu Cezası Davaları – Yargıtay Kararları

T.C. YARGITAY 4.Ceza Dairesi Esas: 2013/32820 Karar: 2016/125 Karar Tarihi: 11.01.2016

TEHDİT SUÇU – MESAJ İÇERİĞİNDE GEÇEN HANGİ SÖZLERİN TEHDİT SUÇUNU OLUŞTURDUĞU VE ZİNCİRLEME SUÇ HÜKÜMLERİNİN HANGİ DELİLE DAYANARAK VE HANGİ GEREKÇEYLE UYGULANDIĞI – YETERSİZ GEREKÇEYLE MAHKUMİYET KARARI VERİLMESİNİN İSABETSİZ OLUŞU – HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Sanığın müştekiye gönderdiği anlaşılan dosyada mevcut iki sayfadan ibaret 22 adet mesaj içeriğinde geçen hangi sözlerin tehdit suçunu oluşturduğu ve zincirleme suç hükümlerinin hangi delile dayanarak ve hangi gerekçeyle uygulandığı denetime imkan verecek şekilde açıklanmadan, mesaj tespit tutanağına atıfla “sanığın aralarındaki anlaşmazlıktan dolayı müşteki olan kardeşine çeşitli tarihlerde hakaret ve tehdit içerikli mesajlar gönderdiği anlaşılmış” biçimindeki yetersiz gerekçeyle mahkumiyet kararı verilmesi isabetsizdir.

Ankara avukat