Temyiz Bozma Sebepleri

Temyiz Bozma Sebepleri,  HUMK. 437. Maddeye göre; Yargıtay yapılan temyiz başvuruları, aşağıda belirtilen sebeplerden dolayı gerekçe göstererek temyiz olunan kararı kısmen veya tamamen bozar. Temyiz Bozma Sebepleri aşağıda sıralanmıştır;

  1. Hukukun veya taraflar arasındaki sözleşmenin yanlış uygulanmış olması,
  2. Dava şartlarına aykırılık bulunması.
  3. Taraflardan birinin davasını ispat için dayandığı delillerin kanuni bir sebep olmaksızın kabul edilmemesi.
  4. Karara etki eden yargılama hatası veya eksiklikleri bulunması.

USULDEN BOZMA: Yerel mahkemece verilen kararın usul hukukuna uygun biçimsel koşulları taşımaması durumunda bir üst mahkeme tarafından gerekçeleri de açıklanarak yeniden görüşülmek üzere yerel mahkemeye geri gönderilmesidir.

ESASTAN BOZMA:  Yerel mahkemece verilen kararın usul hukukuna uygun biçimsel koşulları taşımasına karşın dava konusu hakkın sübutuna ilişkin koşulların yerine getirilmemiş olması nedeniyle bir üst mahkeme tarafından gerekçeleri de açıklanarak yeniden görüşülmek üzere yerel mahkemeye geri gönderilmesidir.  Temyiz Bozma Sebepleri

Ankara avukat