Trafik Kazası Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Emsal Karar | Ankara Avukat

Trafik Kazası Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Emsal Karar

Trafik Kazası Destekten Yoksun Kalma Tazminat

Trafik Kazası Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Emsal Karar. Trafik Kazası Nedeniyle Destekten Yoksun Kalma Tazminat Talebi Hakkında Bölge Adliye Mahkemesi Kararı aşağıda yer almıştır.

Trafik kazası sonucu yaşamını yitiren kişinin yakınları, ölüm sebebiyle destekten yoksun kalma gerekçesiyle sigorta şirketinden tazminat talebinde bulunabilirler.

Trafik Kazası Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Emsal Karar Video

Bu noktada söz konusu ölümlü trafik kazasında vefat eden kişinin %100 kusurlu olması, destekten yoksun kalma sebebiyle maddi ve manevi tazminat taleplerinin reddedilmesine gerekçe oluşturmamaktadır. Buna ilişkin İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nin hükmü aşağıdaki gibidir:

Yerel mahkemede görülen tazminat davası hakkında; trafik kazasıyla destekten yoksun kalma tazminat talebi, sürücüsünün veya işletenin tam kusurlu olması durumunda dahi üçüncü kişi konumunda olan destekten yoksun kalan hak sahibinin tazminat isteme hakkı bulunduğuna ilişkin vermiş olduğu karar, davalı sigorta şirketinin vekili tarafından istinaf başvurusuyla İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşınmıştır.

Trafik Kazası Destekten Yoksun Kalma Tazminat Talebinde Davacı Vekili Avukatın İddiaları

Dava dosyasında yerel mahkemeye sunulan davacı vekilinin dilekçesinde, davacıların murisinin gerçekleşen trafik kazası sonucunda vefat ettiği, kazanın meydana gelmesinde karşı tarafın %100 kusurlu olduğu, davacıların miras bırakan kişinin ölümü sebebiyle destekten yoksun kaldıklarını belirtmiştir.

Bunun akabinde davacıların söz konusu sigorta şirketine başvuru yaptıkları ancak bu başvurunun davalı sigorta şirketi tarafından reddedildiğini kaydetmiştir. Bu noktada davacı vekili yerel mahkemeden, fazlaya ilişkin haklarının saklı kalması kaydıyla tüm davacıların belirlenen tutarlarda destekten yoksun kalma tazminatlarının, davalı sigorta şirketinden tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Trafik Kazası Destekten Yoksun Kalma Tazminat Talebinde Davalı Vekili Avukatın İddiaları

Davalı sigorta şirketinin vekilinin yerel mahkemeye sunmuş olduğu cevap dilekçesinde, kazanın meydana gelmesine sebep olan davacıların murisinin alkollü araç kullanması sebebiyle %100 oranında kusurlu olduğunu belirtmiştir.

Bununla birlikte davalı sigorta şirketinin vekili alacaklı/borçlu sıfatının birleşmesi göz önünde bulundurularak, davacıların talep ettiği tazminatın, sigorta sözleşmesi bağlamında teminat kapsamı dışında kaldığını belirterek davanın reddini talep etmiştir.

Trafik Kazası Destekten Yoksun Kalma Tazminat Talebinde Yerel Mahkemenin Kararı

Davalı tarafın sigorta şirketi olması sebebiyle söz konusu dava Sigorta Tahkim Komisyonu Uyuşmazlık Hakem Heyeti tarafından değerlendirilmeye alınmıştır.

Buna göre davacıların 3. kişi durumundan tazminat talep etme hakları bulunduğu vurgulanmıştır. Bu sebeple davacı vekili tarafından açılan destekten yoksun kalma tazminat talebiyle gündeme gelen davanın kabulüne, davacıların her biri için belirlenen tutarlarda destekten yoksun kalma tazminatının davalı sigorta şirketinde tahsiline hükmedilmiştir.

Trafik Kazası Destekten Yoksun Kalma Tazminat Talebinde İstinaf Sebepleri

İtiraz Hakem Heyetine itirazda bulunan davalı sigorta şirketinin vekili, belirlenen süre içerisinde istinaf başvurusunda bulunarak kararı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşımıştır.

Davalı sigorta şirketinin vekilinin öne sürmüş olduğu istinaf sebepleri; davaya konu olan ve davacıların murisinin ölümüyle sonuçlanan trafik kazasının meydana gelmesinde davacıların murisinin alkollü araç kullanmış olması sebebiyle %100 oranında kusurlu olduğu vurgulanmıştır.

Bununla birlikte sigorta sözleşmesine göre alacaklı/borçlu sıfatının birleştiği gerekçe gösterilerek söz konusu tazminat talebinin teminat kapsamı dışında olduğu, hesap raporunda uygulanan destek oranlarının da hatalı olduğu ifade edilmiştir.

Trafik Kazası Destekten Yoksun Kalma Tazminat Talebinde Bölge Adliye Mahkemesi’nin Kararı

Söz konusu dava, trafik kazası nedeniyle destekten yoksun kalma tazminatı talebine ilişkindir.

5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 30/12. maddesi gereğince, sigorta tahkim komisyonlarının 40.000.000 TL’yi geçmeyen kararları kesin olduğuna vurgu yapılmıştır. Bu sebeple söz konusu kararın kesin olup yasa yolu kapalı olduğundan, istinaf talebinin reddine karar verilmesi gerekmektedir.

Başvuru sahibinin istinaf talebine gelince; dosya içindeki bilgi ve belgelere, hakem kararının gerekçesine dayanılan delillerin tartışılmasına ilişkin değerlendirme yapılmıştır.

Bu noktada Yargıtay’ın yerleşmiş uygulamaları göz önünde bulundurulduğunda; sürücü ister kendi kusuru, ister bir başkasının kusuru ile ölmüş olsun, ölüm destekten yoksun kalanlar üzerinde doğrudan zarar doğuran bir sonuç olması sebebiyle, sürücünün kusurunun destekten yoksun kalanlara yansıtılamayacağı sabittir.

Dolayısıyla araç sürücüsünün tam kusurlu olması halinde dahi, 3. kişi konumunda olan destekten yoksun kalan kişi veya kişilerin sigorta şirketinden tazminat isteme hakkına sahip olduğu konusunda herhangi bir duraksama söz konusu olmamaktadır.

Bu gerekçeler doğrultusunda itiraz hakem heyeti tarafından verilen kararda usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmaması sebebiyle, yerinde görülmeyen tüm istinaf itirazlarının reddine karar verilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Dolayısıyla somut olayda davacıların, davalı sigorta şirketi tarafından tazminat taleplerinin hukuka uygun olduğu hükmüne varılmıştır.

Trafik Kazası Destekten Yoksun Kalma Tazminat Talebinde Bölge Adliye Mahkemesinin Bu Kararı Neyi İfade Ediyor?

Trafik kazası sonucu ölen kişi, alkollü araç kullanmasından dolayı tam kusurlu bulunsa dahi, vefat etmesi sebebiyle destekten yoksun kalan hak sahiplerinin tazminat hakkı bulunmaktadır.

Kazada ölen kişinin kusurlu olması söz konusu tazminat taleplerini engelleyecek bir unsur oluşturmamaktadır.

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri