Tüketici Hakem Heyeti Kararı İle İcra Takibi

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Tüketici Hukuku Davaları  > Tüketici Hakem Heyeti Kararı İle İcra Takibi

Tüketici Hakem Heyeti Kararı İle İcra Takibi

Tüketici Hakem Heyeti Kararı İle İcra Takibi

Tüketici Hakem Heyeti Kararı İle İcra Takibi

*Bankalarda çekilen kredilerde  dosya masrafı adı altında kesilen paraların aşağıda yazdığımız yazıda belirtilen yargıtay kararına göre haksız olarak alındığı ve iade edilmesine karar verilmiştir.

Tüketici Tüketici Hakem Heyeti Kararının kendisine tebliğ edilmesi üzerine Tüketici Hakem Heyeti Kararı İle İcra Takibi yapılır.

*Tüketice 2018 tüketici hakem heyeti sınırı, 4.570 Tl olan masrafa kadar İlçe Tüketici hakem heyetine 4.570- 6.860 TL kadar İl  Tüketici hakem heyetine müracaat ederek bankanın haksız şekilde almış olduğu paranın iadesini isteyebilir. 6.860 Tl nin üstündeki masraflar için ise Tüketici Mahkemelerine dava açarak iadesini isteyebilir.

*Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine Müracaat edililerek sonucu olumlu çıkan Tüketiciler almış oldukları kararı Tüketici Hakem Heyeti Kararı İle İcra Takibi yaparak icra dairelerinde Bankaya karşı İcra İlamı açarak tahsil edebilirler.

*Tüketici Hakem Heyeti Kararı İle İcra Takibi ilamlı icra niteliğinde olup, itiraz Tüketici Hakem Heyeti Kararı İle İcra Takibi olduğunda durdurma talep kabul edilmez.

*İcra ilamını Tüketici kendi açacağı gibi, bulunduğu yerde avukata vekalet vererek de icra ilamını takip ettirebilir.

Tüketici Hakem Heyeti Kararı İle İcra Takibi Yargıtay Kararı

T.C. YARGITAY 13.Hukuk Dairesi Esas: 2010/11726 Karar: 2011/1870 Karar Tarihi: 10.02.2011

HAKEM KURULU KARARINA İTİRAZ DAVASI – SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİ SÖZLEŞMESİ – SÖZLEŞMEDE DOSYA MASRAFI ADI ALTINDA TÜKETİCİDEN HERHANGİ BİR MASRAF ALINACAĞINA DAİR HÜKÜM BULUNMAMASI – PARANIN TÜKETİCİYE İADESİ

ÖZET: Taraflar arasında imzalanan konut kredisi sözleşmesinde müşterinin ödeyeceği toplam borç tutarı belirtilmiş olup dosya masrafı adı altında tüketiciden herhangi bir masraf alınacağına dair hüküm bulunmamaktadır.

Davacı banka taraflar arasında imzalanan tüketici kredisi sözleşmesinden dosya masrafı adı altında herhangi bir masraf alınması yolunda hüküm bulunmadığı halde tüketiciden dosya masrafı talep ettiği ve bu paranın tüketiciden tahsil edildiği uyuşmazlık konusu değildir.

Taraflar arasındaki sözleşmede bu paranın alınmasına ilişkin herhangi bir hüküm bulunmadığına göre tüketici sorunları hakem heyetinin tüketicinin talebini kabul ederek dosya masrafı adı altında alınan paranın tüketiciye iade etmesinde herhangi bir isabetsizlik bulunmamaktadır.

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun açıkça bu tür sözleşmelerde haksız şart olarak kabul edilebilecek hususların tüketici ile müzakere edilip edilmediği yönünde bir uyuşmazlık var ise var ise bunun ispat yükümlülüğünü satıcı/sağlayıcıya vermiştir.

Konu ile ilgili yükümlülük sağlayıcıya ait olduğu halde bu şartın tüketici ile müzakere edilerek sözleşmeye konduğunu iddia ve ispat edememiş, yasal dayanak gösterilmemiş ve banka tarafından belirlenen komisyon ücretini ve dosya masrafını gösterir makbuzlar eklenmiştir.

Bu nedenle, sağlayıcının mezkur şartı tüketici ile müzakere etmediğinin kabulü gerekmiştir. Uyuşmazlık konusu tüketiciye parasal bir yükümlülük yüklediğine göre tüketici aleyhine dengesizliğe neden olduğu açıktır.

Buna göre “komisyon ücreti ve dosya masrafına” ilişkin şartın haksız şart olduğu ve bu şartında tüketiciyi bağlamadığı görüş ve kanaatine varılmış, 1.710,00 TL bedel olan tüketici talebinin kabulü gerekmiştir.

Bu durumda bankanın komisyon ve dosya masrafı talebini (yasal düzenleme veya sözleşmeye bağlı olarak) tüketiciden talep ve tahsil etmesi yasal olmayıp, aşağıdaki hüküm cihetine gidilmiştir.

Tüketici Hakem Heyeti Kararı İle İcra Takibi | Sıkça Sorulan Sorular

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARININ DÜZELTİLMESİ DAVASI - TEMYİZ EDİLEN BÖLÜMÜN KARAR TARİHİ İTİBARİYLE KESİNLİK SINIRI ALTINDA KALDIĞI - MİKTAR İTİBARİYLE KESİN OLAN KARARA İLİŞKİN TEMYİZ DİLEKÇESİNİN REDDİNE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ

ÖZET: Temyiz edilen bölüm karar tarihi itibariyle kesinlik sınırı altında kalmaktadır. Bu durumda tarafların temyiz hakkı bulunmamaktadır. O nedenle miktar itibariyle kesin olan karara ilişkin temyiz dilekçesinin reddine karar verilmesi gerekmiştir.

Temyize konu Tüketici Hakem Heyeti karalarının toplam değeri 461 TL olup, ek – karar tarihi itibariyle 2.270,00 TL. yi geçmediğinden HUMK.nun 5219 sayılı yasa ile değiştirilen 427. maddesinin 2. fıkrası gereğince davacının temyiz hakkı bulunmamaktadır. O nedenle davacının miktar bariyle kesin olan karara ilişkin temyiz dilekçesinin reddine karar verilmesi gerekmiştir.

'

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor