Tüketici Hakem Heyeti Kararı İle İcra Takibi | Ankara Avukat - Boşanma Avukatı Ankara

Tüketici Hakem Heyeti Kararı İle İcra Takibi

Tüketici Hakem Heyeti Kararı İle İcra Takibi

Tüketici Hakem Heyeti Kararı İle İcra Takibi Nasıl Yapılır? Tüketici hakem heyetinin vermiş olduğu karar ile icra takibi başlatma mahkemeden icra kararı aldırılmış gibi ortak özellikler göstermektedir.

Belli parasal sınırlarda il ve ilçe tüketici hakem heyetlerine başvuru şartı satıcı, üreten firma ve tüketici arasındaki uyuşmazlıklarda zorunlu hale getirilmiştir.

Bu uyuşmazlıklara ilişkin tüketici hakem heyetinden olumlu bir karar alınması halinde diğer taraftan uyuşmazlığa ilişkin ücretin tazmini taleple değil icra takibiyle yapılmalıdır.

Tüketici hakem heyeti kararı ile icra takibi yapılırken icra dairesine ilamlı icra takibi başlatır gibi başvuru yapılması ve icra sürecinin takip edilmesi gerekmektedir. İcra takibiyle tüketici hakem heyetinin kararının yerine getirilmesinde itiraz yolları sınırlı olduğundan tüketici hakları bu sayede daha iyi korunmaktadır.

2019 Tüketici Hakem Heyeti Parasal Sınırları

Tüketici hakem heyetinden olumlu karar alınması öncelikle uyuşmazlığa konu olan alacağın miktarıyla yakından ilgilidir. Her yıl miktarı değişen tüketici hakem heyetinin uyuşmazlık konuları 2019 yılında;

  • Değeri 5.650 TL’nin altındaki uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetleri,
  • Büyükşehir belediyelerinde 5.650 TL ile 8.480 TL arasındaki uyuşmazlıklara il tüketici hakem heyetleri, büyükşehir belediyesi olmayan illerin merkezlerinde 8.480 TL altındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,
  • Büyükşehir belediyesi statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 5.650 ila 8.480 TL arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri

Kanunen görevli kılınmıştır. Bu sebeple 8.480 TL’nin altındaki uyuşmazlıklarda dava açmadan önce tüketici hakem heyetine başvurabilir buradan alınacak olumlu karar ile ilamlı icra takibi başlatabilirsiniz.

Tüketici Hakem Heyeti Kararıyla İcra Takibi Başlatma Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

2019 yılı itibarıyla 8.480 TL’nin altındaki tüketici ve satıcı uyuşmazlıkları tüketici hakem heyetlerinin görev alanına girmektedir. Buradan alınan kararların nasıl icra edileceği ise merak konusudur. Çoğu zaman hakem heyetinden olumlu karar alanlar uyuşmazlık yaşadığı firma veya banka ile iletişime geçerek alacağı tahsil etmeye çalışırlar. Bu yöntem etkili bir yol değildir. Tüketici hakem heyeti kararları da aynı mahkeme kararı gibi sonuç doğurduğundan ilamlı icra takibi başlatılarak alacak tahsil edilebilir.

Tüketici hakem heyeti kararıyla icra takibi dilekçesi aleyhinde karar verilen veya alacaklının bulunduğu yerleşim yerindeki icra dairesine takip talebi ile başlatılır. Dava dilekçesinde hakem heyeti kararının mutlaka eklenmesi ve alacaklı ve borçlu bilgilerinin dava konusu karar bakımından icra dilekçesine de yazılması gerekmektedir. Bu sayede tüketici hakem heyeti kararı sonucu hak edilen alacak tahsil edilebilmekte ve hakem heyeti kararı ilamlı icra yoluyla uygulanmaktadır. Ödeme emri icra takibinin borçlusuna tebliğ edildikten sonra borcun ödenmemesi söz konusu olursa haciz başlatma da dahil olmak üzere birçok tüketici hakkı bu sayede korunmuştur.

Tüketici Hakem Heyeti Kararıyla İcra Takibinde Yetki

Tüketici hakem heyetlerinden alınan kararlar mahkemeden alınan icra kararları gibi etki doğurmaktadır. Bu sebeple tüketici hakem heyeti kararı yetkili icra dairesi herhangi bir icra dairesi olabilir. Tüketicinin bulunduğu icra dairesine başvurarak icra takibi başlatılabileceği gibi aleyhte takip başlatılanın yerleşim yerinin bulunduğu yerdeki icra dairesine başvurarak da ilamlı icra takibine konu alacak tüketici hakem heyeti kararıyla istenebilir.

Tüketici Hakem Heyeti Kararıyla İcra Takibi Ne Kadar Sürer?

Tüketici hakem heyeti kararıyla icra takibinin ne kadar sürede sonuçlanacağı tüketici hakem heyeti icra takibine itiraz ile yakından ilişkilidir. İlamlı icra takipleri bilindiği üzere kesin hüküm doğurmakta ve mahkeme kararları kesinleştikten sonra bu kararlara itiraz herhangi bir etki etmemektedir. Tüketici hakem heyeti kararları ise kesin olmadığından bu karara itiraz edilmesi mümkündür. Tüketici hakem heyetinin vermiş olduğu karara 15 gün içinde tüketici mahkemesine itiraz edilmesi halinde mahkeme icra takibinin dava sonuçlanıncaya kadar durmasına karar verebilir. Bu durumda süreç uzamakta ve tüketici mahkemesinin kararı beklenmektedir.

Tüketici hakem heyeti kararına 15 gün içinde itiraz edilmemesi halinde icra takibinin başlatılması daha etkili bir yöntemdir. Bu sayede icra süreci daha hızlı sonuçlanmakta ve aleyhine icra takibi başlatılan kimsenin itiraz hakkı kalmamaktadır.

Bankalarda çekilen kredilerde  dosya masrafı adı altında kesilen paraların aşağıda yazdığımız yazıda belirtilen yargıtay kararına göre haksız olarak alındığı ve iade edilmesine karar verilmiştir.

Tüketici Tüketici Hakem Heyeti Kararının kendisine tebliğ edilmesi üzerine Tüketici Hakem Heyeti Kararı İle İcra Takibi yapılır.

Tüketice 2018 tüketici hakem heyeti sınırı, 4.570 Tl olan masrafa kadar İlçe Tüketici hakem heyetine 4.570- 6.860 TL kadar İl  Tüketici hakem heyetine müracaat ederek bankanın haksız şekilde almış olduğu paranın iadesini isteyebilir. 6.860 Tl nin üstündeki masraflar için ise Tüketici Mahkemelerine dava açarak iadesini isteyebilir.

Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine Müracaat edililerek sonucu olumlu çıkan Tüketiciler almış oldukları kararı Tüketici Hakem Heyeti Kararı İle İcra Takibi yaparak icra dairelerinde Bankaya karşı İcra İlamı açarak tahsil edebilirler.

Tüketici Hakem Heyeti Kararı İle İcra Takibi ilamlı icra niteliğinde olup, itiraz Tüketici Hakem Heyeti Kararı İle İcra Takibi olduğunda durdurma talep kabul edilmez.

İcra ilamını Tüketici kendi açacağı gibi, bulunduğu yerde avukata vekalet vererek de icra ilamını takip ettirebilir.

Tüketici Hakem Heyeti Kararı İle İcra Takibi Yargıtay Kararı

HAKEM KURULU KARARINA İTİRAZ DAVASI – SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİ SÖZLEŞMESİ – SÖZLEŞMEDE DOSYA MASRAFI ADI ALTINDA TÜKETİCİDEN HERHANGİ BİR MASRAF ALINACAĞINA DAİR HÜKÜM BULUNMAMASI – PARANIN TÜKETİCİYE İADESİ

ÖZET: Taraflar arasında imzalanan konut kredisi sözleşmesinde müşterinin ödeyeceği toplam borç tutarı belirtilmiş olup dosya masrafı adı altında tüketiciden herhangi bir masraf alınacağına dair hüküm bulunmamaktadır.

Davacı banka taraflar arasında imzalanan tüketici kredisi sözleşmesinden dosya masrafı adı altında herhangi bir masraf alınması yolunda hüküm bulunmadığı halde tüketiciden dosya masrafı talep ettiği ve bu paranın tüketiciden tahsil edildiği uyuşmazlık konusu değildir.

Taraflar arasındaki sözleşmede bu paranın alınmasına ilişkin herhangi bir hüküm bulunmadığına göre tüketici sorunları hakem heyetinin tüketicinin talebini kabul ederek dosya masrafı adı altında alınan paranın tüketiciye iade etmesinde herhangi bir isabetsizlik bulunmamaktadır.

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun açıkça bu tür sözleşmelerde haksız şart olarak kabul edilebilecek hususların tüketici ile müzakere edilip edilmediği yönünde bir uyuşmazlık var ise var ise bunun ispat yükümlülüğünü satıcı/sağlayıcıya vermiştir.

Konu ile ilgili yükümlülük sağlayıcıya ait olduğu halde bu şartın tüketici ile müzakere edilerek sözleşmeye konduğunu iddia ve ispat edememiş, yasal dayanak gösterilmemiş ve banka tarafından belirlenen komisyon ücretini ve dosya masrafını gösterir makbuzlar eklenmiştir.

Bu nedenle, sağlayıcının mezkur şartı tüketici ile müzakere etmediğinin kabulü gerekmiştir. Uyuşmazlık konusu tüketiciye parasal bir yükümlülük yüklediğine göre tüketici aleyhine dengesizliğe neden olduğu açıktır.

Buna göre “komisyon ücreti ve dosya masrafına” ilişkin şartın haksız şart olduğu ve bu şartında tüketiciyi bağlamadığı görüş ve kanaatine varılmış, 1.710,00 TL bedel olan tüketici talebinin kabulü gerekmiştir.

Bu durumda bankanın komisyon ve dosya masrafı talebini (yasal düzenleme veya sözleşmeye bağlı olarak) tüketiciden talep ve tahsil etmesi yasal olmayıp, aşağıdaki hüküm cihetine gidilmiştir.

Makalede Tüketici Hakem Heyeti Kararı İle İcra Takibi konusuna yer verilmiştir. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve Tüketici Hukuku Avukatı  ve danışma konularında sayfaları ziyaret edebilirsiniz.

Tüketici Hakem Heyeti Kararı İle İcra Takibi | Sıkça Sorulan Sorular

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARININ DÜZELTİLMESİ DAVASI – TEMYİZ EDİLEN BÖLÜMÜN KARAR TARİHİ İTİBARİYLE KESİNLİK SINIRI ALTINDA KALDIĞI – MİKTAR İTİBARİYLE KESİN OLAN KARARA İLİŞKİN TEMYİZ DİLEKÇESİNİN REDDİNE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ.

ÖZET: Temyiz edilen bölüm karar tarihi itibariyle kesinlik sınırı altında kalmaktadır. Bu durumda tarafların temyiz hakkı bulunmamaktadır. O nedenle miktar itibariyle kesin olan karara ilişkin temyiz dilekçesinin reddine karar verilmesi gerekmiştir.

Temyize konu Tüketici Hakem Heyeti karalarının toplam değeri 461 TL olup, ek – karar tarihi itibariyle 2.270,00 TL. yi geçmediğinden HUMK.nun 5219 sayılı yasa ile değiştirilen 427. maddesinin 2. fıkrası gereğince davacının temyiz hakkı bulunmamaktadır. O nedenle davacının miktar bariyle kesin olan karara ilişkin temyiz dilekçesinin reddine karar verilmesi gerekmiştir.

BENZER YAZILAR

AV.İLKAY UYAR KABA

AV.İLKAY UYAR KABA

8.287 Görüntülenme

1 SORULAR

  1. Nazan K. dedi ki:

    Tüketici hakem heyeti lehime karar verdi firmanın adresi değişmiş telefon numarası da sürekli müzik çalıyor ama vergi numarasi var fatura da icraya gitsem paramı alabilirmiyim

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri