Atla

Tüketici Mahkemesi Avukatı Ankara


Tüketici Mahkemesi Avukatı Ankara

Tüketici Mahkemesi Avukatı Ankara

Tüketici Mahkemesi Avukatı Ankara

Tüketicilerin korunması hakkında düzenlenen bu kanun ile tüketicinin sağlıklı ve güvenli şekilde besin alabilmesi, ekonomik çıkarlarının korunabilmesi, aydınlatıcı, eğitici, çevresel tehditlere karşı koruyucu, zararlarını tazmin edici önlemlerin alınması ve tüketicilerin kendilerinin korumak adına girişimlerde bulunmalarını özendirmek için düzenlenmektedir.

Mevcut kanunlar tüketicilerin güvenliği konusunda politikaların oluşmasını sağlamak ve gönüllü örgütlenmelerini teşvik etmek amacı da gütmektedir. Kanunda belirtilen ve tüketici ile ürün üreticisi ve satıcı arasındaki ilişkilerde çıkacak ihtilafların giderilmesi konusunda, ihtilafa düşülen veya şikayete konu olan ürünün bedeline göre tüketici hakem heyetine şikayette bulunabileceği gibi ürünün bedelinin miktarına göre tüketici mahkemesine de dava açabilmektedir.

Açılacak tüketici davalarında en önemli konu davalara doğru zamanda müdahale edilebilmesidir. Tüketici davaları konusunda deneyimli olan avukatlar ile bu konudaki davaların oldukça kolay bir şekilde görülmesi mümkün olabilmektedir. Doğru ve zamanında yapılan müdahaleler ile davalar istenilen şekilde sonuçlanabilmektedir.

Tüketici Avukatı Ne Yapar?

Bir tüketici olarak firmalar ile yaşanılan sorunlar, ihtilaflar ve şikayet gibi konularda açılacak davaların başarılı şekilde yönetilmesi ve sonucunda istenilen sonucun alınabilmesini sağlamaktadırlar. Hukuk sistemimizde bulunan kanunları en iyi şekilde bilen ve bu kanunlar ile hakların alınmasını sağlayan avukatlar ile çalışılması oldukça yararlı olmaktadır.

Açılacak tüketici davalarında, davanın hızlı bir şekilde yürütülmesi sonuca ulaştırılması avukat marifeti ile sağlanabilmektedir. Açılacak tüketici davalarının ciddiye alınması oldukça önemlidir. Dava dilekçesinin yetersiz ve içeriğinin kanunlara ve şekil ile usul kurallarına aykırı olması durumunda davanın uzaması ve hak kayıplarının yaşanması mümkün olabilmektedir. bu sebeple başarılı ve sorunsuz bir şekilde davaların yürütülmesi ve dilekçelerin hazırlanması için konusunda uzman olan avukatlar ile çalışılması gerekmektedir.

 

tüketici mahkemesi avukatları

 

Tüketiciye Karşı Kimler Sorumludur?

Tüketici haklarının düzenlenmesinde ve diğer kanunlarda kamu tüzel kişilerinin, ticari ve faaliyet olarak tüketiciye hizmet sunmakta olan tüzel kişilerin, aynı amacı güden gerçek kişilerin yaptıkları satışlar ve sundukları hizmetler nedeni ile tüketiciye karşı sorumlulukları bulunmaktadır

3 Kat Kartel Tazminatı Davası

3 Kat tazminat davaları, zararın tam olarak hesaplanamayacağı ve zararın ancak uzman bilirkişiler tarafından yapılacak incelemeler ve kabuller ile ortaya çıkacak olması durumunda belirsiz alacak davası olarak açılması gerekmektedir. Usul yönünde zor ve dikkatli olunması gereken bir dava olmaktadır. bu davanın açılmasında ve yürütülmesinde hukuk bilgisi yüksek olan bir avukat yardımı alınması yararlı olacaktır. tüketicilerin bu davaları yalnız yürütmeleri oldukça zor olmaktadır.

Hazırlanacak dava dilekçelerinde mutlaka 4054 sayılı kanunun 58. Maddesi gereğinde 3 katı kadar tazminat isteği açıkça belirtilmelidir. Mahkemeler dilekçelerde belirtilen taleplere bağlı olduğundan, dilekçede bu yönde bir belirtme yapılmadığında mahkeme bunu işleme koymayacaktır. Bu davalarda davanın açılacağı yer, davayı açacak olan kişi veya kuruluşa göre değişebilmektedir.

Tüketiciler tarafından açılacak olan bu davalar, Tüketici Mahkemesine. Tacirler tarafından açılacak olan davalar, Ticaret Mahkemesine, Kamu Kurumları tarafından açılacak olan davalar ise Asliye hukuk mahkemesine açılmalıdır.

 

Ayıplı Mal Ne Demektir?

Tüketicilerin satın aldıkları mal ve hizmet ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzlarında belirtilmiş olan veya satıcı tarafından vaat edilmiş olan standartların bildirilen niteliğe veya miktara uygun olmaması durumunda mal veya hizmet ayıplı olmaktadır. Kullanım konusunda ve kullanım amacı olarak değerinin veya beklenen faydanın altında olması veya faydayı tamamen yok eder olması malın ayıplı mal olmasını sağlamaktadır.

Alınan bir malın ayıplı olduğu görüldüğünde, malın teslim tarihi veya hizmetin ifa ediliş tarihinden itibaren 30 gün içerisinde satıcıya durumu bildirmek gerekmektedir.                          

tüketici avukatı ankara

Yargıtay Kararları - Tüketici Mahkemesi Avukatı Ankara

YARGITAY : TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARINA İTİRAZ DAVASI 

T.C. YARGITAY 13.Hukuk Dairesi Esas:  2013/25738 Karar: 2013/30378 Karar Tarihi: 05.12.2013

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARINA İTİRAZ DAVASI - DAVALI YARARINA KARAR TARİHİNDE YÜRÜRLÜKTE BULUNAN TARİFEYE GÖRE VEKALET ÜCRETİNE KARAR VERİLMESİ - HATALI VEKALET ÜCRETİNE KARAR VERİLMESİNİN İSABETSİZLİĞİ - KANUN YARARINA BOZMA TALEBİNİN KABULÜ

ÖZET: Olayda asıl alacak miktarı … TL'ye kadar olan davalarda avukatlık ücreti, tarifenin ilgili bölümünde, icra mahkemelerinde takip edilen davalar için öngörülen maktu ücrettir. Ancak bu ücret asıl alacağı geçemez. Buna göre, davalı yararına karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca … TL vekalet ücretine karar verilmesi gerekirken … TL vekalet ücretine hükmedilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Açıklanan nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma talebinin kabulü gerekmiştir.

 YARGITAY: MALIN AYIPLI OLMASINDAN KAYNAKLANAN DAVA

T.C. YARGITAY 13.Hukuk Dairesi Esas:  2012/21639 Karar: 2013/17758 Karar Tarihi: 27.06.2013

MALIN AYIPLI OLMASINDAN KAYNAKLANAN DAVA - SÖZLEŞME EKİNİN TEKNİK ŞARTNAME VE TANITIM MATERYALLERİYLE TAAHHÜT EDİLMEMESİ

OTOPARK KOTUNDA AÇIK HAVUZUN ALT KISMINDA SOSYAL TESİS TEŞKİL EDİLMESİNİN GİZLİ AYIP KABUL EDİLMESİNİN İSABETSİZ OLDUĞU

ÖZET: Olayda sözleşme eki teknik şartname ve tanıtım materyalleriyle taahhüt edilmemesine rağmen, kapalı otopark kotunda açık havuzun alt kısmında sosyal tesisi teşkil edilmesi, açık ayıp olmasına rağmen gizli ayıp olarak kabul edilerek hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

YARGITAY: TÜKETİCİYİ KORUMA KANUNUNDAN KAYNAKLANAN DAVA

T.C. YARGITAY 13.Hukuk Dairesi Esas:  2012/2392 Karar: 2012/11064 Karar Tarihi: 24.04.2012

TÜKETİCİYİ KORUMA KANUNUNDAN KAYNAKLANAN DAVA - DAVALI BANKANIN DAVACIDAN TAHSİL ETTİĞİ YENİDEN YAPILANDIRMA VE ERKEN ÖDEME KOMİSYON ÜCRETLERİNİN TARAFLAR ARASINDAKİ SÖZLEŞMEYE UYGUN OLDUĞU - DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLDİĞİ - HÜKMÜN ONANMASI

ÖZET: Davacının kredi hesabının üçüncü taksidini ödedikten sonra yeniden yapılandırma yaptırdığı, kalan kredi bakiyesi olan … TL üzerinden hesaplanan … TL komisyon ücreti tahsil edildiği, davacının iki ay sonra kredi hesabını tamamen kapattığı, kapatma sırasındaki … TL kredi bakiyesi üzerinden … TL. erken ödeme komisyon ücreti tahsil edildiği, davalı bankanın tahsil ettiği ücretlerin taraflar arasındaki sözleşmeye uygun olduğu belirtilmiştir. Dosyada toplanan delillerden davalı bankanın davacıdan tahsil ettiği yeniden yapılandırma ve erken ödeme komisyon ücretlerinin, taraflar arasındaki sözleşmeye uygun olduğu anlaşıldığından davanın reddine karar vermek gerekmiş, hüküm onanmıştır.

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • SALİH TOZUN -
  5 Ağustos 2016

  Benim sizlere sorum tüketici davalarında ne kadar avukatlık ücreti ödeneceği.. Ayrıca bu davayı kendim takip etmem durumunda kazanma olasılığım zayıf mı?

  Cevapla
 • CANBERK HASAN -
  5 Ağustos 2016

  Tüketici davalarında dava açma sınırları nelerdir. Bir mobilya almıştım bunun için dava açmam gerekiyor. Nereye başvuru yapabilirim..

  Cevapla
 • OĞUZ CAYMAZ -
  5 Ağustos 2016

  Allah, hak ve adaletle idare edenleri sever. (Kur'an)

  Cevapla
 • ERHAN KARAGÖL -
  5 Ağustos 2016

  tüketici mahkemesine nasıl başvurulur..tüketici mahkemesi sonuçları nasıl öğrenebilirim. Yardımınız için teşekkürler.

  Cevapla
 • NAİLE GÜL -
  5 Ağustos 2016

  Bu dava Hakkında bazı sorular aklıma takıldı..Sizden randevu almak istiyorum.Yardımcı olurmusunuz?

  Cevapla
 • ŞABAN İZGİ -
  16 Ağustos 2016

  Tüketici Mahkemesi Avukatı Ankara Öncelikle bu bizleri aydınlattığınız için teşekkür ederim. Ankara dışına hizmetiniz var mı?

  Cevapla
 • SİNAN TURP -
  17 Ağustos 2016

  Tüketici Mahkemesi Avukatı Ankara Davayı açmak istiyorum süreç ne olur en acil davayı siz alırsanız masraflarım ne kadar tutar.

  Cevapla
 • Kemal -
  10 Şubat 2017

  Tüketici Mahkemesine dava için gerekli belgeler nelerdir..Ayrıca 2017 yılı için parasal sınır nedir bana cevap verebilirmisin.

  Cevapla
Yorum Bırak